Știri

Un deceniu închinat culturii ploieştene (2001 – 2011)

Moto: „Ploieştiul are dublu avantaj al tradiţiei şi al viitorului”. Basarab Nicolescu, Membru de Onoare al Academiei Române)

Joi, 8 decembrie, cu prilejul aniversării unui deceniu de la constituirea Societăţii Culturale Ploieşti – Mileniul III (SCP – M III), la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a avut loc lansarea cărţii „10 ani în slujba culturii” (foto).
Cartea, editată de ing. Constantin Trestioreanu, împreună cu coordonatorii prof. dr. Gheorghe Marinică şi prof. Marian Chirulescu, concepută după o structură modernă, complexă, specifică momentului omagial, cuprinde următoarele secţiuni: Prefaţa – „Proiectele noastre îşi confirmă utilitatea”, semnată de C. Trestioreanu, preşedintele SCP – M III; Mesaje de la personalităţi şi instituţii publice; Însemnări ale membrilor şi colaboratorilor societăţii culturale; Cronica activităţii SCP – M III şi presă, de M. Chirulescu; Cărţi apărute sub egida SCP – M III; Aspecte din activitatea Societăţii Culturale şi Activitatea SCP – M III, ilustrata in presa.
În prefaţa lucrării, C. Trestioreanu marchează principalele etape parcurse de Societatea/ Editura Culturală Ploieşti – Mileniul III, de la constituirea până în prezent: „În vara anului 2001 am dat curs unui proiect cultural care mă preocupă de mai multă vreme. Am considerat că a sosit momentul (ultima monografie monumentală s-a publicat în anul 1937, fiind cunoscută sub numele de «Monografia lui Sevatos» – n.n.) să înfiinţăm la Ploieşti o Societate Culturală al cărei principal scop să fie stimularea unei puternice mişcări de cercetare monografică, la nivel local şi judeţean, ale cărei finalităţi să se regăsească în publicarea sistematică a unor volume”. Toate acestea culminând cu realizarea proiectului „Marea Carte a Ploieştilor”.
Într-o primă etapă, membrii SCP – M III au conceput un program al fundaţiei culturale, materializat printr-o „schiţă de proiect”. Pe baza acestuia, conform sloganului „Totul despre Ploieşti, totul pentru Ploieşti”, s-au stabilit căile concrete de realizare. În august 2001 se pun bazele Editurii „Ploieşti – Mileniul III”, iar în noiembrie se proiectează sigla şi se editează prospectul „Marea Carte a Ploieştilor – monografie”. Întreaga prezentare este concepută de prof. emerit Paul D. Popescu şi însuşită, cu unele modificări, de către Societate.
Pentru realizarea acestui grandios proiect, C. Trestioreanu, pe baza experienţei acumulate (a deţinut funcţii de conducere la UZUC, Uzina de Rulmenţi Grei, Timken, a fost preşedintele Asociaţiei Conducătorilor de Întreprinderi din Prahova ş.a.), a reuşit cu brio să atragă o pleiadă largă şi diversă de intelectuali de marcă în finalizarea obiectivelor amintite.
Încântate de măreţia lucrării, o serie de personalităţi ale culturii locale şi naţionale – Basarab Nicolescu, Gheorghe Buzatu, Andrei Volosevici, Aurelian Gogulescu, Vlad Ulmanu, Gheorghe Borovină, Petre Năchilă, Lia Maria Voicu, Raluca Andreescu, Gabriela Tănăsescu, Nicolae Boaru, Dumitru Cârstea şi Ioan Marinescu – au transmis mesaje pline de căldură, apreciere şi recunoştinţă, din care cităm: „O operă vizionară”; „O societate culturală aşezată pe temelii durabile”; „Dăruire şi profesionalism”; „O citadelă a culturii ploieştene”; „Cinstirea valorii şcolii româneşti”; „Un palmares impresionant”; „Excelenţa în cercetarea istorică”; „O bibliotecă de lucrări fundamentale” ş.a.
De asemenea, numeroşi membrii şi colaboratori ai SCP – M III au ţinut să-şi exprime ataşamentul faţă de Societatea Culturală în care activează, de rezultatele şi ambianţa ideală de studiu, oglindite în variate Însemnări: „Realism şi valenţe creative ale unui proiect de suflet” (de prof. dr. Gh. Marinică); „Rodul unei susţinute colaborări” (ing. Mircea Labă, vicepreşedintele SCP – M III); „Omagiu la ceas aniversar” (prof. Marian Chirulescu, secretar al SCP – M III); „Gânduri la un important jubileu” (prof.dr. Al. I. Bădulescu); „Bucuria de a fi împreună lucrând” (prof. Nicolae Dumitrescu) etc.
„Cu minuţiozitatea şi rigoarea profesională care îl caracterizează” – după cum remarca C. Trestioreanu -, M. Chirulescu (realizatorul, coordonatorul şi mentorul a numeroase lucrări de specialitate: bibliografii, dicţionare, documentare, antologii), prezintă o admirabilă Cronologie a activităţii Societăţii Culturale, începând din vara anului 2001 până la 16 noiembrie 2011.
În cadrul acestei cronologii, alături de nenumăratele personalităţi citate, întâlnim, în ordinea apariţiei lucrărilor lor, şi trei câmpineni. Astfel, în 2005/ 19 mai – „Publicaţia câmpineană «Zarva» (…) la rubrica sa de cultură, publică, sub semnătura scriitorului Florin Dochia cronica «Dicţionarul Apostol – o lucrare de valoare unică pentru bibliografia istorică prahoveană», articol consacrat prezentării cărţii «Dicţionarul istoric al judeţului Prahova» de Mihai Apostol, publicat de SCP – M III sub egida ei şi în editura ei proprie (…)”. În 2006, decembrie – „Publicaţia câmpineană «Oglinda de azi», în suplimentul ei «Câmpina literar-artistică şi istorică» (nr. 4), la rubrica Ex Libris, publică articolul lui I. Prahoviţeanu ( = I. Şovăială), «Nicolae Kruch – periplu prin viaţa unui artist», o cronică la volumul omonim de Mihai Apostol, carte editată sub egida SCP – M III”. În 2009/ 17 februarie – „Publicaţia câmpineană «Oglinda de azi» publică articolul «Publicaţii prahovene remarcabile» de Theodor Marinescu. Relatarea se referă la lansarea a două cărţi editate de SCP – M III, sub egida acesteia: «Publicaţii periodice prahovene (1867-2008). Catalog alfabetic» de Marian Chirulescu, Oana Dinu, Mihaela Sandu şi «Creaţii literare de autori prahoveni (1968 – 2005: Cercetare bibliografică» de Marian Chirulescu”. La 10 martie – „În publicaţia «Oglinda de azi» apare cronica lui Theodor Marinescu la volumul «Publicaţii periodice prahovene (1867-2008»”. Se subliniază prezenţa periodicelor câmpinene în acest catalog (67 titluri) şi se aduc unele precizări. În aprilie – „Revista «Dialog Info-Sind», editată de Sindicatul Învăţământului Valea Prahovei şi care apare la Câmpina (nr. 28, 29) publică la p. 8 un grupaj la rubrica «Publicaţii – cărţile colegilor noştri», realizat de Theodor Marinescu. Relatare de la lansarea a două noutăţi editoriale ale SCP – M III: «Publicaţii periodice prahovene (1867-2008). Catalog alfabetic» şi «Creaţii literare de autori prahoveni (1968 – 2005). Cercetare bibliografică». Relatarea cuprinde citate din luările de cuvânt ale prof. Nicolae Boaru, Constantin Trestioreanu, Gheorghe Marinică şi Marian Chirulescu”.
La rubrica „Activitatea SCP-M III ilustrată în presă”, în fotomontaj, este prezentat articolul „Cartea presei prahovene”, de Theodor Marinescu. Iconografie: coperta cărţii.
O altă parte importantă a lucrării destinată unui deceniu de activitate culturală ploieşteană se referă la „Cărţile apărute sub egida SCP-MIII”. Acestea sunt grupate în patru capitole: 1. „Capitole şi studii pentru monografia Municipiului Ploieşti”.; 2. „Cărţi consacrate istoriei judeţului Prahova”; 3. Istoria şi cultura universală; 4. Volume de beletristică.
Volumul mai cuprinde: „Aspecte din activitatea SCPMIII (imagini fotografice)” şi „Activitatea Societăţii Culturale ilustrată în presă”.
Lucrarea „10 ani în slujba culturii”, o excelentă sinteză a unui studiu complex, în urma căruia s-au realizat peste 65 de cărţi – majoritatea dintre ele fiind folosite în finalizarea enciclopediei „Marea Carte a Ploieştilor” – demonstrează elocvent implicarea plenară a unui admirabil colectiv redacţional în viaţa societăţii.

T.M.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare