Despre Noi

OGLINDA DE AZI – 20 de ani în slujba presei prahovene/ româneşti

În ziua de 8 martie 1999 vedea lumina tiparului cotidianul zonal „Oglinda Câmpinei”, publicaţie editată la vremea respectivă în colaborare (tehnoredactare, machetare şi tipar) cu Oglinda bucureşteană, cotidian popular fondat de Dan Diaconescu. 

Demersul jurnalistic, început cu o mână de oameni entuziaşti – puţini dintre ei jurnalişti de meserie –, aducea în prim plan dorinţa şi responsabilitatea de a face presă într-o zonă prahoveană în care istoria gazetăriei (interbelică şi postrevoluţionară) ne obliga la performanţă şi continuitate într-o perioadă a anilor 90, când puţini se încumetau să mai intre în vâltoarea gazetăriei după avalanşa de publicaţii apărute în zorii democraţiei, imediat după 1989. 

Curajul de a edita un ziar cotidian în provincie avea să ne ducă la o muncă de Sisif şi la cheltuieli aproape imposibil de acoperit într-o economie de piaţă anemică, drept pentru care am rezistat în acest ritm doar doi ani, până în 2001, atunci când alături de membrii fondatori am decis să ne transformăm în ziar săptămânal şi să renunţăm la colaborarea cu bucureştenii de la Oglinda. 

Cu regretul de a fi închis focul continuu al uzinei de ştiri, rămâneam atunci cu performanţa de a fi fost primul şi singurul cotidian din istoria zonei Câmpina şi cu speranţa de a duce mai departe un proiect publicistic a cărui singură piatră de temelie a fost entuziasmul.

Anii au trecut şi micul cotidian „Oglinda Câmpinei” de atunci a suferit multe transformări, ajungând în prezent la denumirea de „Oglinda de azi”, apărând în format tabloid şi gata de a bifa o nouă performanţă notabilă – 20 de ani de apariţie neîntreruptă pe piaţa media şi singura publicaţie care iese pe piaţă în format tipărit în zona Câmpina. 

Provincială prin excelenţă, dar în acelaşi timp naţională şi internaţională prin intermediului internetului (avem zeci de cititori, la origine prahoveni, în toate colţurile lumii), se poate spune că „Oglinda de azi” are toate argumentele pentru a se înscrie în registrul publicaţiilor aflate de mulţi ani în slujba presei prahovene/ româneşti.

În tot acest timp, am încercat şi credem că am reuşit să menţinem o politică editorială echilibrată, să informăm corect cititorii, să ne implicăm în proiecte sociale şi culturale de anvergură (am editat mulţi ani la rând suplimente literar-culturale, suplimente de atitudine civică, suplimente cu caracter educaţional, social, cărţi de eseistică, publicistică şi memorii-jurnal) recunoscute şi apreciate de întreaga comunitate. 

În vremuri de restrişte pentru întreaga presă românească, dorim să ne facem în continuare meseria cu bună credinţă şi să rezistăm pe baricadele unei bresle profesionale atât de încercate în ultimii 30 de ani. 

Le mulţumim tuturor colaboratorilor şi cititorilor care ne-au fost alături în tot acest timp şi îi asigurăm de toată aprecierea noastră! 

Redacţia