Știri

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina”

Preocupată de soluționarea cât mai eficientă a intereselor cetățenilor, creșterea gradului de transparență și integritate în prestarea serviciilor publice oferite, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri, pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații de interes public, Primăria Municipiului Câmpina a depus proiectul intitulat „SOLUȚII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPINA” Cod SIPOCA 648/MySMIS 129261 prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat din Fondul Social European.
Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Câmpina prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office (interfața cu cetățenii și mediul de afaceri) pentru serviciile publice furnizate. 

Pentru o mai bună înțelegere a obiectivului general, s-a făcut defalcarea acestuia în două obiective specifice și anume: 
Obiectivul specific 1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziţia şi implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, control managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Câmpina precum şi retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor. 
Obiectivul specific 2: Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competenţelor/cunoştinţelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. 
În urma implementării acestui proiect, cetățenii Municipiului Câmpina precum și persoanele care apelează la administrația publică locală vor avea următoarele posibilități: 
– Acces facil si imediat catre servicii publice, care va fi disponibil non-stop de acasa, de la serviciu, sau de la alta locatie, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau tablete; 
– Prin intermediul portalului web al Primăriei Municipiului Campina disponibil la adresa: http://eservicii-eprimarie.primariacampina.ro, cetățeanul va avea posibilitatea să găsească informații complete privind serviciile furnizate de municipalitate, să își creeze un cont on-line prin intermediul căruia va putea depune cereri online către Primărie pentru următoarele categorii de servicii: 
· Audiențe, petiții/reclamații, informații publice; 
· Registru agricol: înscriere, modificare, radiere date, eliberare adeverință; 
· Taxe și impozite: eliberare certificat fiscal PF/PJ, declarații fiscale; 
· Transport: autorizare societate/autoturism pentru transport in regim taxi; 
· Domeniu public: aviz de funcționare activitate de comerț, autorizație penru activități de alimentație publică, activităților recreative și distractive, avize și autorizații de intervenție pe domeniu public. 
– Prin intermediul serviciilor on-line cetățenii vor avea posibilitatea de a furniza documente în format electronic, de a completa formulare online, sistemul furnizând notificări automate și dovezi referitoare la starea solicitărilor transmise. 

Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale menţionate în Regulamentul UE nr. 1303/2013 referitoare la dezvoltarea durabilă, accesibilitatea şi egalitatea de şanse. 
– Egalitatea de şanse – Politicile privind egalitatea de gen, nediscriminarea şi 
accesibilitatea persoanelor cu dizabiliţăţi au fost respectate în constituirea echipei de management a proiectului, în procesul de achiziţii publice realizate în cadrul proiectului iar rezultatele proiectului contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni, indiferent de sex, religie, etnie, gen, vârsta. Soluţiile inovative implementate prin proiect promovează/optimizează accesibilitatea la tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor a tuturor cetăţenilor, permiţând accesul persoanelor cu dizabilităţi in condiţii de egalitate cu ceilalti cetăţeni. 
– Dezvoltarea durabilă – Cu privire la politicile privind poluatorul plăteste, 
protecţia biodiversităţii, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, rezilienţa la dezastre , proiectul contribuie la promovarea unui comportament responsabil privind utilizarea eficientă şi raţională a hârtiei şi trecerea la utilizarea comunicării electronice în defavoarea imprimării şi arhivării pe hârtie, utilizarea eficientă a resurselor prin folosirea luminii naturale, a becurilor ecologice, achiziţionarea echipamentelor cu grad înalt de eficienţă energetică,comunicarea în cadrul proiectului preponderent prin mijloace electronice având ca rezultat îmbunătăţirea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la acest concept. 
Implementarea proiectului vine în sprijinul tuturor cetățenilor pentru îmbunătățirea comunicării dintre cetățean și instituția publică, minimalizarea birocrației și economisirea de timp, asigurând în același timp realizarea obiectivelor specifice și standarde comune în administrația publică locală, prin susținerea unui management performant, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Câmpina. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
(PUBLICITATE)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare