Știri

Proiect cu finanţare europeană pentru restaurarea Muzeului „B.P. Hasdeu“

La ultima lor ședință ordinară, aleșii câmpinenilor au aprobat indicatorii tehnico – economici pentru proiectul “Restaurarea, dotarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P.Hasdeu”, un proiect depus pentru finanțare europeană, care face parte din Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Valoarea totală a investiției  este de 15.833,379 mii lei, inclusiv TVA, iar durata lucrărilor de execuție va fi de 36 de luni. Vor fi restaurate  Muzeul Memorial (categoria de importanță – deosebită), dar și depozitul de carte, un grup sanitar și cabina de la poarta cea mare, de intrare în muzeu.                     
Castelul „Julia Haşdeu” a fost construit între anii 1893 şi 1896 de către savantul B.P.Hasdeu după planuri  pe care le-a desenat el însuşi, în memoria fiicei sale decedate, planurile finale fiind întocmite de către  catre arhitectul Toma Dobrescu. Execuţia lucrării a fost coordonată de către inginerul N. Angelescu, iar inaugurarea ca muzeu/loc de pelerinaj a  avut loc la data de 2 iulie 1896, castelul fiind sfinţit în acea zi de către episcopul Argeşului, Ghenadie Petrescu.
În prezent terenul pe care sunt amplasate construcţiile face parte din domeniul public al Municipiului Câmpina şi se află în zona de protecţie a monumentului istoric.  
Imobilul din B-dul Carol I, la numărul 199, este monument istoric, încris la poziția 451 din LMI 2015 cu indicativul PH-II-m-A-16395 cu numele Castelul Iulia Hasdeu, azi, Muzeul Memorial “B.P.Hasdeu”.
În cei 123 de ani de când a fost construit castelul, imobilul a suferit  12 seisme cu intensitate semnificativă (magnitudinea mai mare de 6), dintre care două de mare intensitate: primul  pe data de 10/XI/1940, iar al doilea pe 04/III/1977. Castelul a fost grav afectat de seismul din 1977, restaurarea acestei clădiri încheindu-se abia în anul 1994. De atunci până în prezent, au reapărut degradări specifice acţiunii seismice, degradări sub formă de fisuri la capetele şpaleţilor de zidărie dintre ferestre, acestea fiind stabilizate în prezent.
În urma unor reparaţii şi restaurări executate între 1958 și 1964 (după trecerea castelului în 1957 în proprietatea Statului),  la 9 aprilie 1965, Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu” era inaugurat, împlinindu-se dorinţa ateneiştilor, organizarea şi funcţionarea lui fiind în grija Muzeului Regional de Istorie Ploieşti, condus de profesorul Nicolae Simache. 
Cutremurul din 1977 a afectat grav edificiul, motiv pentru care a fost scos din circuitul touristic, pentru a fi supus unor reparații  capitale. 
În 1984 se înfiinţa Complexul Muzeal Prahova ce reunea toate muzeele din judeţ. Acesta dispărea în 1990, desprinzându-se din el trei muzee de importanţă judeţeană, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Prahova: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul Judeţean de Artă şi Muzeul de Ştiinţele Naturii. În subordinea primului a rămas secţia muzeală câmpineană, Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu”, redeschisă pentru public, parţial, în 1994 şi integral, la 25 februarie 1995, deşi lucrările de restaurare nu s-au încheiat atunci, rămânând până în zilele noastre nefinalizate. Această situaţie a apărut pe fondul discuţiilor legate de modificarea aspectului cupolei edificiului, dar şi din lipsa unei susţineri financiare adecvate. Acestă lipsă a fost motivul ce a stat la baza solicitărilor noastre către Consiliul Judeţean Prahova, de a propune şi vota trecerea Muzeului Memorial „B.P.Hasdeu” din proprietate şi administrare judeţeană în proprietate şi administrare locală. Castelul Iulia Hasdeu se afla din 1957 în proprietate locală, dar  nu și muzeul, adică patrimoniul şi personalul muzeului.  
La 1 ianuarie 1999, în urma Hotărârii nr.52/23 decembrie 1998 a Consiliului Judeţean Prahova, Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu” trecea în subordinea Consiliului Local Câmpina.
Castelul intră într-un lung proces de consolidare, deoarece a fost puternic afectat de cutremurul din 4 martie 1977, care durează până în anul 1994. Ritmul lucrărilor a fost grăbit datorită implicării Inspectoratului pentru Cultură Prahova, ale Consiliului Municipal Câmpina, ale Muzeului de Istorie şi Arheologie şi ale Fundaţiei “Hasdeu”. La data de 17 iunie 1994, Muzeul Memorial “B.P.Hasdeu” este deschis parțial şi apoi la 25 februarie 1995, el este pus în întregime la dispoziţia publicului vizitator, deşi lucrările de restaurare nu se sfârşiseră.
În anul 2009 uşa de la intrarea principal a fost repusă în funcţiune, iar frontonul portalului de la intrare a fost, de asemenea, restaurant. 
În prezent, clădirea se află într-o stare moderată de degradare a elementelor structurale şi nestructurale, avarii datorate atât cauzelor seismice dar mai ales, neseismice.
Din cauze seismice, se observă  fisuri orizontale foarte subţiri în rosturile de la bază.
Cauzele neseismice care au degradat structura de rezistenţă sunt:
– Piatra calcaroasă de pe faţadă şi de la placajele exterioare se prezintă cu multe depuneri de murdărie aderentă, fisuri, fracturi, lacune, fragilizări, pete de rugină, vopsea, văruieli, mortare diverse şi vegetaţii biologice;
– Igrasie şi infiltraţii la partea  superioară a pereţilor, indusă de neetanşeitatea învelitorii, problemă a cărei rezolvare s-a incercat prin lucrările de reabilitare efectuate în anul 2013;
– Pe alocuri, există porţiuni în care lemnul şi-a pierdut capacitatea de etanşeizare datorită deformării acestuia în contactul prelungit și alternant cu ploaia sau uscăciunea.
– Fisuri superficiale și pete de umiditate datorate apelor pluviale, precum și rezultate din uzuri funcționale. Există probabil degradări de profunzime ale suportului, acoperite la intervențiile anterioare, greu de apreciat ca amploare în suprafață și profunzime.
Clădirea care adăposteşte astăzi biblioteca şi arhiva Muzeului memorial B.P.Hasdeu” a fost achiziţionată odată cu terenul cumpărat de către B.P.Hasdeu în anul 1893, aceasta fiind construită înaintea momentului respectiv. În această casă la data de 25 august 1907, B.P.Hasdeu s-a stins din viaţă. În prezent, clădirea se află într-o stare moderată de degradare a elementelor structurale şi nestructurale, avarii datorate atât cauzelor seismice dar mai ales, neseismice. (A.B.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare