Știri

Primăria Câmpina reacţionează oficial în cazul lucrărilor de reparaţii nereuşite de la Muzeul Hasdeu

COMUNICAT DE PRESĂ
“Restaurare terase şi hidroizolaţii Castelul Julia Hasdeu”
Licitaţia pentru lucrarea de investiţii “Restaurare terase şi hidroizolaţii Castelul Iulia Hasdeu” a fost publicată, la începutul anului 2013, pe site-ul de achiziţii publice SEAP şi s-a desfăşurat, în totalitate, conform procedurilor legale.
Lucrarea a fost atribuită către SC Bautech General Construct SRL, care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini, inclusiv dovada că dispune de personal de specialitate, în domeniul restaurării monumentelor istorice.
Preţul contractului este de 458.907 lei (fără TVA), iar lucrările au constat în : desfacere pavaje din dale de beton prefabricat şi balustradele de piatră şi de metal ale teraselor, realizarea noilor straturi, reabilitarea teraselor, refacere rosturi, refacere umplutură din balast, montare hidroizolaţie din material flexibil, restaurare şi montare balustrade din piatră.
Ordinul de începere al lucrării a fost dat în data de 17 iunie 2013, lucrarea desfăşurându-se conform graficului de lucru.
În data de 17 octombrie 2013 a fost încheiată o notă de constare, premărgătoare recepţiei la terminarea lucrărilor, care cuprindea, printre altele şi obligativitatea schimbării, de către constructor, a luminatoarelor, cu unele din sticlă acrilică, lucrare realizată abia în luna decembrie 2013.
Lucrările au fost finalizate în luna ianuarie 2014, când a fost semnat, fără obiecţiuni, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, menţionându-se că urmărirea în timp a calităţii lucrării se va face de către dirigintele de şantier, pe perioada garanţiei de bună execuţie.
Din luna februarie 2014 au apărut continuu infiltraţii, care au dus la degradarea zugrăvelilor interioare de pe tavan, fapt ce a fost făcut cunoscut atât constructorului, cât şi dirigintelui de şantier prin adresele nr.2849/4.02, 10.214/9.05, 13.553/23.06, 15.289/27.06. 2014.
Lucrările de remediere a defectelor ascunse la evacuările de la terase, precum şi reparaţiile interioare, sunt suportate în totalitate de către constructor, deoarece aceste intervenţii fac parte din garanţia de bună execuţie a contractului.
Datorită reapariţiilor petelor interioare, prin nota de constatare din data 16.07.2014, s-a hotărât că sunt necesari a fi executaţi următorii paşi: măsurarea umidităţii tencuielilor, cu un aparat atestat, inundarea teraselor timp de 48 de ore, măsurarea valorilor umiditaţii cu acelaşi aparat şi compararea diferenţelor valorice de măsură.
Astfel, dacă vor apărea diferenţe, se vor lua măsuri de refacere a hidroizolaţiei în zona respectivă. Ulterior, în funcţie de rezultate, se vor lua măsuri de remediere, date de proiectant, diriginte de şantier şi însuşite de constructor.
Menţionăm faptul că acest obiectiv de investiţii este în perioada de garanţie de 2 ani de zile, termen în care se notifică firmei constructoare deficienţele constatate în vederea remedierii acestora, pe cheltuiala ei.
PRIMAR, Ing.Tiseanu Horia-Laurenţiu
DIRECTOR EXECUTIV, ing. Eliza Oprescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare