Știri

Trend ascendent pentru piața imobiliară la Câmpina

Proiectul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru 2021-2027, supus dezbaterii publice până la data de 12 aprilie, elaborat de un colectiv de specialiști ai Urban Scope SRL în anul 2020 la comanda administrației conduse de Horia Tiseanu, a fost finalizat la începutul acestui an, sub îndrumarea noii administrații conduse de Alin Moldoveanu.
Proiectul cuprinde, între altele, o serie de analize foarte interesante legate de profilul municipiului Câmpina. După ce v-am prezentat anterior analizele socio-demografică și socio-economică, continuăm azi cu analiza distribuției spațiale a funcțiunilor și a terenurilor ori a distribuției spațiilor verzi în municipiul Câmpina.
Potrivit acestui studiu, fondul de locuințe noi pe teritoriul Câmpinei crește într-un ritm destul de lent, numărul de locuințe terminate în ultimii 10 ani înscriindu-se într-un trend descendent. Se remarcă totodată o creștere a prețurilor pe piața imobiliară determinată de mai mulți factori, între care unul ar putea fi lipsa terenurilor libere disponibile pentru noi investiții.  Îmbucurător este faptul că suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 35,37/ mp, în condițiile care în care OMS recomandă un minim de 9 mp.

„Distribuția spațială a funcțiunilor și a terenurilor
Suprafața totală administrativ teritorială a Municipiului Câmpina este de 2423 hectare din care: 1515,79 hectare se află în intravilan, iar restul de 907,2 hectare reprezintă extravilanul UAT Câmpina. Conform datelor din Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020 reiese că suprafața de intravilan a sistat în expansiune, fapt ce este coroborat și de amplasamentul UAT în teritoriu și spațiul restrâns în care municipiul se poate dezvolta.
Fondul funciar al Municipiului Câmpina la data de 31.12.2019 era compus din:
• 669 hectare de suprafață agricolă (teren arabil, pășuni, fânețe, livezi și pepiniere pomicole)
• 1754 hectare de terenuri neagricole (păduri și alte terenuri forestiere, terenuri cu ape și ape cu stuf, terenuri ocupate cu construcții și curți și terenuri degradate și neproductive).
Conform informațiilor de la Institutul Național de Statistică, variațiile în distribuiția modului de folosință a terenurilor a variat în mod nesemnificativ în ultimii 10 ani.
Densitatea urbană a municipiului Câmpina înregistrată la 1 ianuarie 2020 a fost de 2.384,17 locuitori/ km2 suprafață intravilană. Comparativ cu densitatea Municipiului Ploiești care este de 3.990 locuitori/ km2, Municipiul Câmpina oferă o alternativă a vieții într-un oraș cu istoric petrolier într-un cadru mai puțin dens și cu un ritm al vieții urbane mai lent. La nivelul județului densitatea este de aproximativ 166 locuitori/ km2 situând astfel pe locul al treilea la nivelul țării după municipiul București și județul Ilfov.

Fond locativ
Fondul locativ al municipiului Câmpina în anul 2019 este alcătuit din 15.291 locuințe. În municipiu predomină locuirea de tip individual cu un regim mic de înălțime. Locuirea de tip colectiv se găsește, în principal, în zona centrală și în cartierul Turnătorie.
La nivelul întregului UAT sunt un număr de 306 blocuri cu 442 scări și 9280 de apartamente.
Regimul de înălțime a locuințelor colective variază între Parter+3 etaje și Parter+10 etaje, cele din urmă fiind accente de înălțime de-a lungul principalului coridor de traversare pe axa Nord-Sud a municipiului. Dintre locuințele colective, până în prezent, au fost reabilitate termic 2 blocuri cu 3 scări și cu 120 de apartamente în total, astfel încât la nivelul orașului există o diferență de 304 blocuri nereabilitate. Urmează a fi reabilitate prin fonduri guvernamentale un total de 104 apartamente. Stadiul acestor proiecte este: contracte de finanțare semnate.
Numărul de locuințe individuale este de aproximativ 6.000 cu un regim de înălțime de circa Parter+1 etaj. Structura fondului de locuințe la nivelul județului la nivelul sfârșitului de an 2018 indică faptul că numărul mediu de persoane pe o locuință este de 2,2, iar suprafața locuibilă este de 49,1 m2 în creștere față de aceeași data a anului precedent.
În municipiul Câmpina, la data elaborării în urma consultării datelor Tempo Online ale Institutului Național de Statistică, există un număr de 15.291 de locuințe reprezentând un procent de 4,7% din totalul județean. Suprafața medie locuibilă în anul 2018 era de 47,32 m2, în creștere față de anul 2014 când era de 46,99 m2, însă această valoare este în continuare mai redusă decât nivelul județean.
Evoluția numărului de locuințe terminate în cursul ultimilor 10 ani prezintă un trend descendent până în anul 2017, apoi o creștere considerabilă în anul 2018 urmat de un număr redus în cursul anului 2019, astfel încât fondul de locuințe noi se reînnoiește destul de încet.
În perioada 2009-2019 au fost realizate 384 de locuințe din fonduri private și 92 din fonduri publice. Prețul mediu pe m2 în euro al unui imobil din zidărie cu un singur nivel în 2019 diferea în funcție de zonă, de dotări și de vechime.
Prețurile imobilelor din zidărie în municipiul Câmpina sunt în creștere prin comparație cu prețurile utilizate drept etalon pentru anul 2020, iar creșterea este de circa 3,9 euro per m2 echivalentul a 2,8%.
Valorile pentru apartamentele în blocurile de locuit din municipiul Câmpina variază și acestea în funcție de zonă, confort și numărul de camere în anul 2019.
Prețurile apartamentelor în municipiul Câmpina sunt în creștere prin comparație cu prețurile utilizate drept etalon pentru anul 2020, iar creșterea este de circa 7,6 euro per m2 echivalentul a 3% . Prețul per m2 în cazul apartamentelor în anul 2020 este de 265,4 euro, în timp ce al locuințelor din zidărie este de 142,2 euro/ m2.
Creșterea prețurilor pe piața imobiliară poate fi influențată de numeroși factori. Unii dintre aceștia ar putea fi: creșterea salariilor din domeniu, scumpirea materiei prime, dorința unui trai mai confortabil, dar și lipsa terenurilor libere disponibile pentru noi investiții.
În ceea ce privește fondul locativ cu risc seismic, la nivelul municipiului Câmpina sunt identificate 9 blocuri cu 455 de unități locative aflate în clasa I de risc seismic. Acestea sunt: pe strada Schelelor – blocul A6, pe strada Mihai Eminescu – blocurile 6, 8 și 10, pe strada Orizontului – blocurile 39, 41 și 43 și pe strada Bucea – blocul 40.

Distribuția spațiilor publice
Spațiile publice urbane includ întreaga ampriză a străzilor din localitate, spațiile verzi de tip parcuri și scuaruri și piațetele urbane. Importanța acestora este oferită de faptul că acestea fac posibilă satisfacerea nevoii de socializare a locuitorilor, însă au și un aspect economic care nu trebuie neglijat. Orașele de pretutindeni concurează între ele pentru a atrage capital extern, iar calitatea designului și managementul atent al spațiilor publice poate adăuga în mod considerabil la avantajul competitiv al unui oraș. Din dorința de maximizare a spațiilor publice pentru a atrage investitori, forță de muncă și turiști, autoritățile publice care gestionează aceste spații urbane necesită să pună accentul pe un grad ridicat de siguranță în exploatare acestora. De-a lungul timpului au existat numeroase studii sociologice și urbanistice care au reliefat cum designul urban poate altera modul în care oamenii se comportă în spațiile publice.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă o suprafață de minimum 9 m2 de spațiu verde per locuitor și cu o valoare dezirabilă de 50 m2 de spațiu verde per locuitor, însă un alt aspect de avut în vedere este și acela al accesibilității la spațiile verzi din oraș. Un deziderat la nivel european este acela de a avea 100% din populația urbană într-o izocronă de 300 m de un spațiu verde major, astfel încât alături de spațiile publice de tip piațetă publică să existe în proximitatea tuturor cetățenilor spații care să permită atât o “fricțiune pozitivă”, cât și o distanțare menită să păstreze regulile de sănătate publică date de pandemia COVID-19. S
Suprafața de spații verzi la nivelul Municipiului Câmpina este de 127,2 hectare. Infrastructura de spații verzi este constituită din scuaruri, aliniamente de spațiu verde și următoarele parcuri publice:
• Parc Turnătorie – 2.010 mp
• Parc „Prichindelul” – 2.244,68 mp
• Parc bloc P4 – 381,81 mp
• Parc str. Milcov – 134,34 mp
• Parc str. Dr. C-tin Istrati – 130 mp
• Parc str. Dr. Toma Ionescu – 88 mp
• Parc str. B.P.Hașdeu – 450 mp
• Parc Progesului – 2.970 mp
• Parc B-dul Carol I – 1.307,62 mp
• Parc str. Orizontului – 748 mp
• Parc str. Erupției – 526,30 mp
• Parc Aleea Clopoței – 576,82 mp
• Parc str. Mioriței – 150 mp
• Parc B-dul Culturii – 93.450 mp
• Parc str. Oituz – 4.517,31 mp
• Parc Bazin Câmpinița – 700 mp
• Parc Lacul Bisericii – 8.400 mp
• Parc Curiacul – 17.630 mp
• Parc Bucea N/A
• Parc Soceram (Muscel) – privat 85.000 mp
Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 35,37 m2 per locuitor fiind semnificativ mai mare față de municipiul Ploiești care are o medie de circa 7 m2 per locuitor, însă acest fapt se datorează și încadrării în aria ocupată de spații verzi a unor terenuri ocupate cu locuri de joacă. De asemenea, un aspect important este proximitatea față de aceste spații verzi și distribuția acestora în cadrul țesutului urban.
Totodată, în Municipiul Câmpina se remarcă lipsa unui centru istoric cu caracter pietonal/ public pronunțat care să susțină inclusiv funcțiuni complementare precum: comerțul și spațiile verzi.
De-a lungul Bulevardului Carol I se observă o tendință accentuată de dezvoltare axială a funcțiunilor destinate activităților economice (prestări servicii, turism, bancar) la parterul locuințelor colective în mixitate funcțională cu dotări social-culturale de interes major”.

Mai aveți la dispoziție câteva zile pentru a depune la Primăria Câmpina, personal sau prin poștă, propunerile d-voastră de proiecte, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie supus consultării publice. Data limită este 12 aprilie 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare