BREAKING NEWSȘtiri

Ședința Consiliul Local Câmpina din data de 30 iunie 2021

Miercuri, 30 iunie, Consiliul Local Câmpina s-a întrunit în ședință ordinară lunară pentru dezbaterea celor 14 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Cele mai disputate proiecte au fost cel privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Piață, unde cea mai importantă reglementare a fost înființarea unui Comitet Director din componența căruia fac parte și cinci consilieri locali – inițiatori consilierii Adina Gârbăcică (USR-PLUS), Liviu Dumitrache (USR-PLUS), Livia Lupu (PSD), Aron Sabo (PMP), Florin Marcu (PNL) și cel privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Piață, proiect inițiat de consilierii Liviu Lupu (PSD), Andrei Duran (PSD), Liviu Davidescu (PRO România).
Cele două proiecte au primit 13 voturi favorabile din partea consilierilor USR-PLUS, PNL, PMP, Cezar Grama, PSD și 5 voturi împotrivă din partea consilierilor POL, Partidul Verde și independentul Costel Filip.
Primarul Alin Moldoveanu s-a arătat nemulțumit de ambele proiecte și de modul în care au fost adoptate: ”Serviciul Piață nu poate avea un comitet director până nu se modifică organigrama administrației publice locale, modificare pe care numai eu pot să o inițiez. Piața figurează în subordinea mea. O hotărâre a Consiliului Local în sensul ăsta nu poate fi pusă în aplicare și va rămâne în aer. (…) Mă întreb dacă inițiatorii proiectului cu noile taxe la piață au ținut cont de faptul că mărirea acestora ar putea afecta și prețurile produselor?!”
La punctul Diverse de pe ordinea de zi, printre alte interpelări, primarul Moldoveanu a adus din nou în discuție situația juridică a mandatului de consilier a lui Cezar Grama, atrăgând atenția că actele administrative ce conțin votul lui Grama ar putea fi anulate pe fondul faptului că Partidul Verde i-a retras sprijinul politic și, conform legii, el nu mai este consilier local.
La rândul său, viceprimarul Liviu Dumitrache a informat Consiliul Local că în urma selecției pentru cursurile de înot, pentru care se achită o taxă de 35 de lei, la Clubul Sportiv Câmpina s-au înscris zeci de copii, prilej pentru cei doi consilieri POL, Cosmin Raț și Liviu Briciu, să completeze informația, afirmând că la acest curs de înot unii copii plătesc și alții nu.

Urmăriți în continuare o înregistrare video cu cele mai importante momente surprinse în ședința Consiliului Local desfășurată miercuri, 30 iunie și aflați care sunt proiectele ordinii de zi.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere video în zonele vulnerabile din Municipiul Câmpina”. Iniţiator: dl.Moldoveanu Ioan Alin – Primarul Municipiului Câmpina.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în vederea colaborării cu Comitetul European al Regiunilor (CoR) și mandatarea acestuia cu calitatea de ”Consilier responsabil cu afacerile U.E.”. Iniţiator: dl.Moldoveanu Ioan Alin – Primarul Municipiului Câmpina.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50, Județul Prahova, U.A.T. Câmpina, Casa Tineretului, având Nr.Cadastral 24690-C1. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.13 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, modificată și completată. – Inițiatori: d-na Gîrbăcică Adina, dl. Dumitrache Liviu, d-na Lupu Livia-Rodica, dl.Sabo Aron și dl.Marcu Florin – consilieri locali.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina. – Inițiatori: d-na Lupu Livia Rodica și d-nii Duran Andrei și Davidescu Florin-Liviu – consilieri locali.
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.66 din 26 mai 2016 privind aprobarea amplasamentelor pentru desfășurarea activității de comerț stradal de lungă durată și sezonier, modificată și completată. Inițiatori: membri Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.
 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului ”B-dul Carol I”, cunoscut sub denumirea de Parcul ”Durbac”, în Parcul ”Iulia Hasdeu”, situat în Municipiul Câmpina, la intersecția B-dului Carol I, cu Aleea Panduri.  – Inițiator – dl.Anghelescu Marius – consilier local.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.5, alin.(1) din Regulamentul privind activitățile de tăiere sau intervenții cu tăieri de orice fel, realizate la arborii/arbuștii din spațiile verzi și din alte terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Câmpina, precum și cele de transport și valorificare a lemnului rezultat, aprobat prin H.C.L. nr.51/31 martie 2021. – Inițiator – dl.Anghelescu Marius – consilier local.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit a două terenuri, proprietate publică a Municipiului Câmpina, pentru amplasare sisteme alarmare-sirene, în cadrul proiectului ”WATMAN-Sistem Informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II”, către Administrația Națională ”Apele Române”. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 10. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea acceptării unei donații. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii și atestării apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 70.900 m.p., situat în Municipiul Câmpina, Tarla 7, Parcela 163 și dezlipirea imobilului în trei loturi. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren proprietate publică a Municipiului Câmpina, în suprafață de 346,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr. 89 (nr. vechi 145), județul Prahova, cu Nr. cadastral/Carte funciară 20237. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 13. Proiect de hotărâre pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 215,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Redutei, nr.10, Tarla 83, Parcela Cc 18. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 14. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 384,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, Tarla 41, Parcela 1697, Județul Prahova și acordarea unui drept de servitute de trecere. Inițiatori: membri Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură.
 15. Întrebări, interpelări, diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare