Știri

Consiliul Local a aprobat într-un timp record bugetul pentru 2014

Ca niciodată, în şedinţa din 30 ianuarie a Consiliului Local, bugetul Câmpinei pe acest an a fost aprobat rapid, fără multe discuţii. O dată cu el, a fost aprobat şi bugetul ordonatorilor terţiari de credite din cadrul municipalităţii. În anii precedenţi, dezbaterile pe marginea bugetului comunităţii durau aproape o oră, fiind analizate pe toate părţile numeroasele amendamente propuse. Acum, cel mai mult, vreo 10 minute, a ţinut prezentarea proiectului în faţa consilierilor municipali de către iniţiatorul său, primarul Horia Tiseanu. A existat un singur amendament, cel al consilierului Daniel Telegescu din Comisia de cultură, care a propus diminuarea fondurilor destinate manifestărilor cultural-artistice şi sportive cu 15%, de la 660.800 de lei la 563.600 de lei. În zilele premergătoare şedinţei, proiectul de buget a tot fost “periat” şi ajustat (în jos) de către finanţiştii municipalităţii, pentru a se găsi cea mai bună variantă, ţinându-se cont şi de faptul că sunt estimări mai puţin optimiste în ceea ce priveşte  colectările de venituri proprii, în condiţiile în care, anul trecut,  zeci de firme au intrat în insolvenţă, iar două mari societăţi comerciale au fost chiar lichidate. Nemaifiind atâţia salariaţi, cota din impozitul pe salarii (circa 41%), alocată de la bugetul central Câmpinei va avea o valoare nominală mai mică. Luându-se în calcul realizările din anul precedent, nivelul prognozat în acest an pentru veniturile bugetului Câmpinei se ridică la valoarea de 76,521 milioane de lei. Anul trecut, se pornea de la o sumă cu câteva milioane mai mare. 
Cuantumul veniturilor proprii este de aproape 52,079 milioane de lei, la care se vor adăuga sumele defalcate din impozitul pe venit (24,375 milioane de lei) şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate (23,143 milioane de lei), conform comunicărilor primite de la Direcţia Finanţelor Publice Prahova. Subvenţiile de la bugetul de stat, în valoare de 40.000 lei, vor fi destinate ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor. Edilul municipiului a evidenţiat, de asemenea, că în anul 2013 gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 86,60% pentru contribuabilii persoane fizice, şi de 96,13% pentru agenţii economici. Veniturile bugetare propuse pentru anul fiscal 2014 vor fi completate în cursul anului cu suma de 6.000.000 lei, reprezentând împrumutul bancar aprobat iniţial în anul 2013 pentru finanţarea proiectului european de ecologizare a batalului municipalităţii de pe strada Lacul Peştelui, credit neutilizat în urma schimbării metodologiei de decontare a cererilor de rambursare. Pentru acest împrumut bancar se fac demersurile necesare schimbării destinaţiei sale, în vederea tragerii lui în acest an. În paralel, veniturile bugetare vor fi completate pe parcursul execuţiei fiscale a anului bugetar 2014 cu veniturile ce se vor încasa din valorificări de bunuri (veniturile aferente anului 2013 au fost de 613.000 lei),  precum şi cu veniturile din transferuri voluntare, donaţii şi sponsorizări (anul trecut, în acest sens încasând-se suma de 81.000 lei). Pe partea de cheltuieli, bugetul anului 2014 propune un echilibru raportat la nivelul veniturilor estimate a fi colectate, stabilind un nivel valoric de 76.781.000 lei. Cheltuielile de personal vor fi mai mari cu 2,2%, comparativ cu anul 2013, creşterea fiind justificată prin cresterea salariului minim pe economie de la 800 lei la 850 lei, incepand cu 01.01.2014, şi respectiv de la 850 lei la 900 lei, incepand cu 01.07.2014, precum si prin ocuparea posturilor vacante in functie de necesitate. La cheltuiala materială cu bunuri si servicii se înregistrează o creştere datorată în principal majorării preţurilor la utilităţi (gaze, lumină, salubritate, telefonie). Reparaţiile curente la instituţiile de cultură subordonate se continuă relativ la nivelul realizărilor anului precedent. Reparaţiile curente estimate a fi realizate la cap. “Transporturi” vizează reparaţiile curente la străzi cu un plafon superior celui realizat în anul 2013. Pentru anul 2014 se continuă realizarea reparaţiilor curente la unităţile de învăţământ – cu un nivel valoric apropiat de cel realizat in anul 2013 –, cifra de 800.000 de lei urmând a fi repartizată pe unităţi de învăţământ în urma analizei solicitărilor primite de către comisia de specialitate. Pentru finanţarea cultelor religioase se va aloca suma de 150.000 lei. În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, pentru finanţarea acţiunilor sportive de performanță, de masă şi cultural-educative pe bază de proiecte a fost propusă suma de 627.000 lei, plafon superior celui realizat in anul 2013. Pentru cap. “Asigurari si asistenta sociala”, suma alocată, 4,293 milioane de lei, acoperă necesarul tuturor cheltuielilor de personal şi al transferurilor pentru indemnizaţiile însoţitorilor persoanelor cu handicap. Pentru persoanele defavorizate ce vor fi găzduite la “Centrul social Voila” s-au alocat 195.000 lei. Cofinanţarea proiectului european pentru reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apa, derulat de operatorul regional Hidro Prahova SA, va avea valoarea de 329.000 lei. De asemenea, tot pentru un proiect european, cel privind modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal, se vor aloca 352.000 de lei. Suma de 200.000 de lei se va distribui pentru cofinanţarea parţială aferentă proiectului “Reabilitare conductă aducţiune, conductă transport şi reţele de distribuţie în municipiul Câmpina”. A.N.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare