Știri

Ziua Mondială a Libertăţii Presei va fi marcată pe 3 mai şi la Câmpina

În fiecare an, în data de 3 mai, jurnaliştii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Mondială a Libertăţii Presei.
Anul acesta, Filiala Prahova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Prahoveni şi Biblioteca Municipală „Constantin I. Istrati” va organiza la Câmpina (la Vila Barbizon, str. Vasile Alecsandri nr. 11), vineri, 3 mai, de la ora 17.00, o serată culturală pe tema „Libertate şi jurnalism”, ce va avea în program, printre altele, prelegeri pe tema „Libertate şi jurnalism” susţinute de Christian Crăciun, Codruţ Constantinescu, Nicolae Geantă, prelegere pe tema „Istoria presei din Câmpina” susţinută de Florin Frăţilă, expoziţie de caricatură „Nicolae Iorga în presa timpului”, recital de epigramă susţinut de Constantin Tudorache, Corin Bianu, Ştefan Al. Saşa, lansare de carte „Maximum de frumuseţe” autor Nicolae Geantă şi nu în cele din urmă discuţii libere între jurnalişti şi reprezentanţii societăţii civile. 
Filiala Prahova a UZPR va mai organiza în perioada 3 – 7 mai şi alte manifestări dedicate Zilei Mondiale a Libertăţii Presei. Astfel, în cadrul Festivalului Internaţional Cultural „Libertate şi jurnalism” vor avea loc la Ploieşti expoziţii de caricatură de presă, conferinţe pe teme jurnalistice, serate literar-artistice şi întâlniri ale jurnaliştilor cu societatea civilă. 
La Câmpina, una dintre prelegerile dedicate acestui eveniment va avea ca temă „Istoria presei din Câmpina” şi va fi susţinută de jurnalistul Florin Frăţilă, care va prezenta o serie de „fişe pentru un eventual dicţionar al presei câmpinene” întocmite, îngrijite şi publicate de-a lungul mai multor ani în suplimentele ziarului „Oglinda de azi” de către memorialistul Ion T. Şovăială, a cărui muncă asiduă încercăm să o onorăm azi, republicând, pe scurt, o  parte a acestor fişe. Varianta lor completă mai poate fi citită azi în ediţia anastatică a revistei „Câmpina literar-artistică şi istorică”, editată cu sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului Local Câmpina în anul 2013.Fişe pentru un eventual dicţionar al presei câmpinene

 • LUMINA
  ADEVÃRULUI.
  Publicaţie
  şcolară „religioasă – literară” subintitulată „Foae de îndrumare religioasă
  creştin-ortodoxă a societăţii «Cuvioasa Paraschiva» a elevelor de la liceul de
  fete «Iulia Hasdeu»” din Câmpina. Înfiinţată (se pare) din iniţiativa preotului
  profesor Petre Provinceanu, publicaţia a apărut la Câmpina sub direcţia unui
  „comitet” condus de acesta şi (din partea elevelor) de „d-ra Mariana Huch”,
  fiica inginerului Victor Huch de la societatea «Astra Română».  Nu sunt cunoscute data apariţiei,
  periodicitatea, formatul şi data dispariţiei. Publicaţia tipăreşte articole cu
  conţinut religios-moral, ca şi încercări literare ale tinerelor eleve.

Numărul de pagini: 8.
Necunoscută, publicaţia nu este
menţionată în niciuna din apariţiile editoriale dedicate revuisticii timpului.
Nu am identificat până acum – (în afara numărului pe martie, 1932, prezentat în
Strada) – niciun număr al
publicaţiei.
(Bibliografie: I. Şovăială, „Note
pentru un eventual dicţionar al presei câmpinene/ 7/. Lumina Adevărului,
Măciucul” în Oglinda de azi nr. 108
din 21 iunie 2005, p. 7.
 • GURIŢA. Ziar umoristic. Apare la Câmpina, efemer („… în
  fiecare duminică, de va fi timpul favorabil”/ an. I, nr. 1 sau „… după
  poftă”/ an. II, nr. 1) sub „direcţia unui comitet”, între 17 octombrie 1904 –
  14 martie 1905.

Redacţia şi administraţia: Câmpina,
str. Municipală nr. 37.
Publicaţia are o apariţie
„săptămânală”, anunţată textual începând cu nr. 3 (în nr. 2 se face menţiunea:
„apare duminica”). În realitate, unele numere apar neregulat la date şi în zile
diferite. Total: 11 numere.
Formatul publicaţiei: 24 x 33 cm –
primele două numere; 30 x 42 cm – restul numerelor. Numărul paginilor: 4.
Guriţa tipăreşte: epigrame, poezie şi proză umoristică, cronică
rimată, anecdote, traduceri, snoave, caricaturi. Alte rubrici: informaţii,
note, ştiri locale „tratate umoristic”, jocuri, anunţuri („mai ieftene ca la
orice gazetă din lume”), poşta redacţiei (începând cu nr. 4 din primul an).
Toate numerele publicaţiei au fost
imprimate la tipografia locală „George I. Gologan”, Câmpina, strada Municipală
nr. 37.
Prezenta fişă de dicţionar a fost
întocmită după consultarea tuturor numerelor apariţiei existente în colecţia de
la Biblioteca Academiei Române.
Nu am identificat până în prezent
niciun număr al publicaţiei în colecţiile publice prahovene existente şi nici
în posesia unor persoane particulare.
Cota publicaţiei la BAR: P III 1.809.
(Bibliografie:
***, Publicaţii periodice româneşti
/ziare, gazete, reviste/
, TOM I, Catalog alfabetic 1820 – 1906, descriere
bibliografică de Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu, Bucureşti, 1913; C.M.
Râpeanu, N.I. Simache, Contribuţii la
istoricul presei prahovene
, Ploieşti [1970], p. 90/ aici se menţionează
greşit că ar fi apărut 12 numere/; Georgeta şi Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti, 1731-1918,
Bucureşti, 1995, p. 225; Marian Chirulescu, Publicaţii periodice prahovene, 1865 – 1999. Catalog alfabetic,
Ploieşti, 1999, p. 54, poziţia 314; Marian Chirulescu, Oana Dinu, Mihaela
Sandu, Publicaţii periodice prahovene/
1867-2008
/. Catalog alfabetic,
Ploieşti, 2008, p. 90, poziţia 423; I. Şovăială, Publicaţii umoristice prahovene de altădată – Guriţa în Cacealmaua, an. I, nr, 1, decembrie
1998, p. 17; I. Şovăială, Guriţa în Oglinda de azi nr. 86 din 11 ianuarie
2005, p. 7; Petre Traian, Publicaţii
locale de altădată – Guriţa. Fişe de dicţionar
în Câmpina literar-artistică şi istorică nr. 3/ 20/ august 2009, p.
4).

 • CÂRLIGUL. Revistă de umor cu apariţie săptămânală („revistă umoristică”/ nr. 1;
  „revistă umoristică săptămânală”/ 
  începând cu nr. 2). Apare la Câmpina între 12 aprilie – 24 mai 1909, în
  şapte numere a câte opt pagini fiecare număr.

Redacţia şi administraţia – Câmpina, str.
B.P. Hasdeu nr. 84.
Numerele 1 – 3 îl menţionează ca „director şi
girant responsabil” pe A.M. Bunescu, iar numerele 4, 6 şi 7 ca „girant
responsabil” pe M(ihail) Alexandrescu.
În programul intitulat „Un cuvânt înainte”,
tipărit în nr. 1 şi semnat „Cârligul” (p. 2), se menţionează că, publicaţie „de
temut”, Cârligul vrea „ca pe
lângă… menirea” de „a pune în curent pe simpaticii noştri cititori cu tot ce
se petrece mai picant în întreaga ţară şi, în special, în oraşul nostru…
caută să (ia – n.n.) în cârlig” pe „fasonelii ce au cârlig la dulcineele lor”,
„necruţând… nici pe oamenii zilei”, care ajunşi „în demnităţi… înalte, nu
caută să îndeplinească cu sfinţenie îndatoririle lor” şi – se precizează în
finalul său -, „nici (chiar – n.n.) pe voi”, „iubiţi cititori…”.
Cârligul publică poezie şi proză umoristică (uneori chiar „roman” în foileton),
epigrame, caricatură, glume, parodii, reportaje, cronică rimată, teatru
umoristic, jocuri, mică publicitate umoristică, unele incluse în cadrul unor
rubrici permanente precum „De toate” (glume), „Informaţiuni şi întâmplări”.
Din redacţie face parte (menţiune ce rezultă
din textul unei note apărută în nr. 7 al revistei) V.I. Saidac (str. Griviţei
nr. 17 Câmpina), viitorul redactor, peste doar câţiva ani, al publicaţiei „de
interes general” Gazeta Câmpinei
(1915 – 1916).
Formatul publicaţei: 32 x 24 cm.
Cele mai multe din numerele Cârligului sunt tipărite pe hârtie
colorată: verde (nr. 2 şi 6), galben (nr. 3 şi 7), roz (nr. 4), albastru (nr.
5).
Toate numerele publicaţiei au fost imprimate
local la tipografia G.I. Gologan.
Prezenta publicaţie este menţionată
(precizări selective) în Georgeta şi Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731
– 1918),
Bucureşti, 1995, p. 125; Marian Chirulescu, Publicaţii periodice prahovene (1865-1999). Catalog alfabetic,
Ploieşti, 1999, p. 32; Marian Chirulescu, Oana Dinu, Mihaela Sandu, Publicaţii periodice prahovene
(1867-2008). Catalog alfabetic
(ediţia a II-a, revăzută şi completată),
Ploieşti, 2008, p. 52; Râpeanu, C.M., Simache, N.I., Contribuţii la istoricul presei prahovene, Ploieşti, 1970.
 • REVISTA ENCICLOPEDICĂ A ŞTIINŢELOR OCULTE. („Iniţiaţie, Simbolism, Doctrine secrete,
  Magnetism, Sugestiune, Hipnotism, Magie, Psihoterapie, Fizionomie, Telepatie,
  Spiritism, Fachirism, Astrologie, Grafologie, Cartomancie, Vrăjitorie etc.
  etc.” – coperta 1).

Apare la Câmpina, lunar, între mai – august/
septembrie 1927 în cinci numere (ultimul dublu 4/5/ aug./sept. 1927). Redacţia
şi administraţia: Câmpina, str. Dr. [Constantin] Istrati, [nr.] 20. [Redactor
responsabil] C.[onstantin] Nicolau (cu aceeaşi adresă).
Format: 23,5 x 16 cm.
Toate numerele publicaţiei au coperţi
cartonate, colorate în orange sau roz.
Fără a fi menţionată expres Revista Enciclopedică… are o
apariţie lunară. Toate numerele publicaţiei au fost imprimate local la
Tipografia „Mihail S. Gheorghiu”.
Prezenta fişă de dicţionar a fost întocmită
după consultarea colecţiei revistei, păstrată la Biblioteca Academiei Române. Nu
am identificat până în prezent nici un număr al publicaţiei existent în colecţii
publice prahovene ori particulare.
Cota publicaţiei la BAR: P. I. 8292
Bibliografie: Publicaţiile
periodice româneşti
(ziare, gazete, reviste), TOM IV. Catalog alfabetic
1925 – 1930, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, nr. ordine 2981, p.
793.

 • CÂMPINA. Publicaţie (subintitulatã „ziar-revistã“) modernistã.
  Apare la Câmpina (cu unele întreruperi în perioada noiembrie 1927 – noiembrie/
  decembrie 1929). În total – 23 numere.

Redacţia: Al. Tudor Miu, Al. Botez /
Simion Stolnicu, G. Bogza, inginer C. Marinescu, secretar de redacţie – C.
Mrejeru. Adresa redacţiei şi administraţiei: Câmpina, str. M. Kogãlniceanu nr.
2.
În nr. 4/ aprilie 1928, publicaţia
anunţã o subredacţie la Ploieşti (str. Gãgeni nr. 15) al cãrei „redactor şi
împuternicit“ este Ştefan Alexiu.
Câmpina se anunţa o publicaţie
deschisã, liberã, iar redacţia optimistã, încrezãtoare. „Va stârni Câmpina
printre cetãţenii oraşului a cãrei carte de vizitã vrea sã fie, atât interes
cât sã provoace sprijinul de care are nevoie?“ – se întreba redacţia. Şi tot ea
încheia optimist: „Se va vedea.
În ceea ce priveşte periodicitatea,
Câmpina este anunţatã ca o apariţie lunarã. Publicaţia nu apare în perioada
iulie – august 1929, iar alteori unele numere apar cu mare întârziere, în timp
ce altele (din motive pecuniare ori tipografice) în numere duble.
În sumarul publicaţiei apar paginile de
literaturã şi culturã „Câmpina artisticã – literarã”.
Câmpina tipãreşte articole sociale şi
de atitudine cetãţeneascã, poezie, prozã, criticã literarã, articole de culturã,
reportaje, traduceri, folclor, însemnãri de cãlãtorie, epigrame, fabule, are
rubrici de artã plasticã, muzicã, teatru, cinema. Nu lipsesc rubricile de
informaţii, umor, cugetãri, anunţuri, publicitate. Câmpina are rubrici
permanente ori tipãreşte ocazional articole, note, informaţii, anunţuri
plastice, muzicale, teatrale şi chiar cinematografice, cele mai multe cu un
impact local.
Numãrul paginilor este diferit: 2 p (un
numãr), 4 p (opt numere), 6 p (şapte numere), 8 p (un numãr). Format: 32 x 46
cm.
Tiparul este executat la Câmpina
(tipografia Gutenberg – Mihail S. Gheorghiu) şi Ploieşti (tipografia „Voinţa
Prahovei”).
Parte din tirajul publicaţiei a fost
tipãrit pe hârtie velinã.
Câmpina a editat suplimentele Cucul Prahovei şi Fapta.
Prezenta fişã bibliograficã a fost
alcãtuitã pe baza consultãrii colecţiei complete a publicaţiei aflatã în arhiva
Muzeului „B.P. Hasdeu” – Câmpina, fond „Al. Tudor-Miu”.
O colecţie integralã a publicaţiei se
aflã la Biblioteca Academiei Române – cotã: P III 8843.
Biblioteca „M. Iorga” Ploieşti deţine
doar numerele 6 şi 8/ 1928.
Bibliografie
(selectivã): Marian Chirulescu, Publicaţii periodice prahovene (1865 –
1999), Ploieşti, 1999; Academia Românã, Dicţionarul
General al Literaturii Române C – D,
Bucureşti, 2005; C.M. Râpeanu, N.I.
Simache, Contribuţii la istoricul presei
prahovene,
Ploieşti (1970); I. Hangiu, Dicţionar
al presei literare româneşti
, ed. I, Bucureşti, 1987 şi ed. II, revãzutã şi
adãugitã, Bucureşti, 1996; Maria Vaida, Reviste
culturale prahovene: indice bibliografic,
Ploieşti, 1975; I. Şovãialã, Cinci publicaţii câmpinene: Câmpina, Cucu
Prahovei, Fapta, Prahova, Strada
– bibliografie, manuscris.
 • CUCU PRAHOVEI. Contrapagină a
  „ziar-revistei“ Câmpina. Apare la
  Câmpina, efemer (două numere), la 1 octombrie şi 25 decembrie 1928. Director:
  Al. Tudor – Miu. Nr. 2 menţionează ca redactori pe George [Geo] Bogza şi Simion
  Stolnicu.

Redacţia şi
administraţia – aceeaşi cu a „ziar-revistei“ Câmpina: Câmpina, „str. M. Kogălniceanu, 2“. O subredacţie a
publicaţiei este anunţată în nr. 1 „la Ploieşti“, în „str. Găgeni, nr. 15, la
dl. St. Alexiu, institutor“.
Cel de-al doilea
număr al publicaţiei foloseşte ca titlu forma articulată – Cucul Prahovei.
Anunţat cu o
apariţie „săptămânală“ de la primul număr, concret acesta va cunoaşte însă,
practic, o apariţie efemeră, întâmplătoare – două numere în trei luni. O notă
redacţională tipărită în primul număr al publicaţiei confirmă şi ea, de
început, acest lucru: „Cucul Prahovei apare de câte ori e nevoie“ precizând
însă în acelaşi timp şi faptul că de la „1 ianuarie 1929“, acesta „va apare
săptămânal“.
Format: 12×31,5
cm, adoptat după cel al Biletelor de
papagal
– (imitat în epocă de o avalanşă de publicaţii). Numărul de pagini:
4.
Tiparul
nemenţionat a fost, se pare, executat la Ploieşti – tipografia „Voinţa
Prahovei“.
Cota publicaţiei
la Biblioteca Academiei Române: P II 40771. Colecţii complete: B.A.R.; Muzeul
„B. P. Hasdeu“ – Câmpina.
 • FAPTA. File de album.
  „Supliment“ / „Contrapagină“ a „ziar-revistei“ Câmpina. Apare la Câmpina, efemer (două numere) la 14 ianuarie şi
  15 aprilie 1929, sub direcţia unui comitet/ colectiv redacţional format (în
  ordine) din Al. Tudor – Miu, George [Geo] Bogza, Simion Stolnicu (nr. 1).
  Redacţia şi administraţia – aceeaşi cu a „ziar-revistei“ Câmpina: Câmpina, strada M. Kogălniceanu nr. 2.

Din punct de
vedere al periodicităţii, un anunţ redacţional tipărit în primul număr al
publicaţiei anunţa odată cu preţul („1 leu“), apariţia sa, iniţial, săptămânală. Sub titlul „Supliment[ul]
ziarului Câmpina“, un anunţ reclamă apărut în aceasta, numărul dublu 1-2/ 1929,
precizează de astă dată, apariţia sa lunară.
Menţiunea apariţiei lunare  a publicaţiei este tipărită direct în numărul
2 al acesteia, când imediat după titlu se face precizarea „apare la 15 ale
lunii“. Aşadar, între două numere din Câmpina.
Publicaţia
tipăreşte versuri, materiale sociale şi de politică locală, ştiri şi informaţii
culturale locale pe scurt.
Format: 16 x 12
cm. Din acest punct de vedere Fapta
este una din cele mai liliputane apariţii publicistice interbelice. Numărul de
pagini: 4.
Primul număr a
fost imprimat pe hârtie de culoare vernil, cel de-al doilea pe hârtie de
culoare roz.
Tiparul:
tipografia „Concurenţa“ – Câmpina. Colecţia completă a publicaţiei se găseşte
la Muzeul „B.P. Hasdeu“ – Câmpina.
 • PRAHOVA. Publicaţie social-literarã, efemerã. Apare la Câmpina,
  un singur numãr, datat „martie 1930”. Prahova,
  continuã „ziar-revista” Câmpina,
  publicaţie modernistã apãrutã, tot aici, între 1927-1929.

Director: Al. Tudor-Miu. Redactor:
George (Geo) Bogza. Redacţia şi administraţia – Câmpina, strada M.
Kogãlniceanu, nr. 2 (aceeaşi aşadar cu cea a publicaţiilor Câmpina, Cucul Prahovei, Fapta).
Din punct de vedere al periodicitãţii,
publicaţia anunţa o apariţie de asemenea lunarã. Ceea ce deosebeşte totuşi noua apariţie de cea pe care o continuã
este dorinţa redacţiei de a extinde mai pregnant informaţia prezentatã/
tipãritã la spaţiul geografic mai larg (judeţean). De fapt, însuşi noul sãu
nume, Prahova, venind în
întâmpinarea acestui deziderat.
Format: 32,5 x 46 cm (identic cu cel al
„ziar-revistei” Câmpina). Numãr de
pagini: 4. Tiparul: tipografia „Aurora”, Ploieşti.
Singurul exemplar identificat al
numãrului apãrut este cel aflat şi consultat de noi în cadrul fondului
documentar „Al. Tudor-Miu”, pãstrat la Muzeul „B.P. Hasdeu” din Câmpina.
Bibliografie:
I. Şovãialã, Prahova – studiu şi bibliografie culturalã – manuscris; I.
Şovãialã, Un document literar inedit
în Orion, an. III, nr. 1-2/
ian.-feb. 2001, p. 6. Menţionatã în diverse articole de mai mulţi autori: G.
Bogza, Marius Pop, I. Bãlu ş.a., publicaţia nu este cuprinsã în niciunul din
volumele generale dedicate revuisticii prahovene sau naţionale.
 • VALEA PRAHOVEI. Publicaţie şcolară, efemeră. Subintitulată „Revista Soc.[ietăţii] «B.P.
  Hasdeu» a elevilor Liceului de Băieţi din Câmpina”,
  Valea Prahovei apare într-un singur număr,
  în „decembrie 1933”, la Câmpina.

În caseta redacţională tipărită în pagina 2 se precizează că publicaţia
„apare lunar, sub îngrijirea unui comitet de elevi condus de d-nii prof. Mihai
Corniv – Panu şi D.M. Popescu”. Comitetul de redacţie este alcătuit din I.
Ionescu, Gr. Corneanu, S. Popescu, C. Ruşină, ultimii trei, toţi, elevi în
clasa a VII-a şi V. Grădinescu şi Vl. Tănăsescu, ultimii doi elevi în clasa a
V-a.
Redacţia şi administraţia se aflau, evident, la sediul Liceului de Băieţi –
Câmpina.
Publicaţia tipăreşte: articole, texte politice, încercări de cronică
literară, texte ştiinţifice, informaţii şcolare, jocuri.
Ion T. ŞOVĂIALĂ

Un comentariu

 1. Deci la prima publicatie, "Lumina adevarului", dl Sovaiala nu consultase pana in 2005 niciun numar. Un deceniu mai tarziu aveam sa gasesc eu numere la Biblioteca Academiei (am un articol xeroxat din nr. 1/1936). Faptul ca nu a apucat sa caute la Biblioteca Academiei si ziarul asta arata ca fisele astea nu erau deloc definitive, si cercetarea ar trebui terminata odata, de altcineva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare