BREAKING NEWSȘtiri

Clădirea Judecătoriei Câmpina necesită urgent lucrări de consolidare

Construită în anul 1938, clădirea Judecătoriei Câmpina, aflată în proprietatea Ministerului Justiției, este în prezent „un real pericol pentru angajații acestei instanțe” – se arată în raportul de activitate al acestei instituții pentru anul 2020. Potrivit acestui document, „clădirea necesită urgent lucrări de consolidare și reparații capitale din motive de securitate a personalului, fiindu-I afectată structura de rezistență”.
Fenomenul este cu atât mai grav cu cât instanța se confruntă cu aceste probleme de mai bine de 10 ani, lucru care poate fi observat și în rapoartele de activitate din anii anteriori. Cu toate acestea,
Din dorința de a sensibiliza autoritățile responsabile, în primul rând Ministerul Justiției, dar și parlamentarii de Prahova, care ar putea interpela Guvernul în această privință, am solicitat în scris conducerii Judecătoriei Câmpina, asigurată de Mirela Andreea Duță, sprijinul pentru realizarea unui reportaj video în care să surpridem toate neajunsurile cu care se luptă instituția. Totodată, am solicitat în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informații de interes public, răspunsul la un set de întrebări legate de aspectele menționate în raport. Din păcate, la aceste solicitări nu am primit un răspuns favorabil, comunicatorii Judecătoriei preferând să-și decline responsabilitatea. „Nu putem da curs solicitării dumneavoastră întrucât Judecătoria Câmpina este, potrivit art. 38 alin. 1 din Legea 304/ 2004 privind organizarea judiciară, instanță fără personalitate juridică, iar președintele acesteia, astfel cum rezultă din art. 44 alin. 1 din Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea judiciară, nu are calitatea de ordonator de credite. În plus, Judecătoria Câmpina nu este proprietara clădirii în care își desfășoară activitatea” – se arată în răspunsul Biroului de Informare și Relații Publice.

Publicăm în continuare cele mai importante subpuncte ale capitolului care face referire directă la infrastructura precară a Judecătoriei Câmpina, semnalate în raport de conducerea acestei instituții.
„La parterul imobilului, se află sălile de judecată, precum şi spaţiile destinate activităţii cu publicul şi birourile preşedintelui, vicepreşedintelui şi al grefierului şef. Tot la parter, este situată şi camera destinată Baroului de avocaţi, camera pentru arestaţi şi camera pentru personalul de pază al jandarmeriei. La etaj, sunt trei birouri în care îşi desfăşoară activitatea judecătorii şi 7 birouri, pentru grefieri. Două dintre birourile grefierilor sunt, practic, holuri transformate în birou, într-unul desfăşurându-şi activitatea 4 grefieri, iar, în celălalt, 3 grefieri.
În cursul anului 2020, au fost înlocuite, două ferestre şi o uşă la birourile de la etajul clădirii, însă, în continuare, situaţia este dificilă şi din cauza tâmplăriei, în special a tocurilor de geam şi ferestrelor degradate, uşile permanent deschise ale celor două birouri care sunt şi holuri, făcând ca personalul să lucreze în curent şi zgomotul de fundal de pe holul instanţei.
Spaţiile destinate activităţii judecătorilor şi personalului auxiliar sunt improprii şi insuficiente. Clădirea necesită lucrări de igienizare, amenajare, consolidare şi reparaţii capitale, fiind un real pericol pentru angajaţii acestei instanţe, fiindu-i afectată structura de rezistenţă.
De mai bine de zece ani, conducerea acestei instanţe face demersuri pentru alocarea de fonduri în acest sens, nu s-a reuşit însă decât obţinerea de fonduri pentru mici lucrări de amenajare şi reparaţii, însăcare nu rezolvă însă problemele cu care se confruntă personalul acestei instanţe. Deşi s-au făcut studii de fezabilitate şi documentaţii tehnice, de proiectare, lucrările nu au fost demarate deoarece documentaţia tehnică a fost respinsă în Consiliul Interministerial, astfel că nu a fost aprobată valoarea investiţiei. În prezent, principala preocupare a conducerii instanţei a constituit-o repararea acoperişului clădirii, aflat într-o stare de degradare avansată, care determină imposibilitatea conservării dosarelor depozitate în podul instanţei, împrejurare ce determină existenţa riscului deteriorării documentelor mai vechi, ca urmare a umidităţii excesive şi a mucegaiului.
La nivelul Judecătoriei Câmpina, spaţiul afectat arhivării dosarelor este insuficient şi impropriu, fiind, în acest sens, folosită una dintre cele trei săli de judecată, precum şi o parte a podului, respectiv beciului imobilului. Acoperişul clădirii fiind degradat, parte din arhivă se află în pericol de a fi afectată de umezeală şi mucegai.
În prezent, la Judecătoria Câmpina, activitatea de judecată se desfăşoară în 3 săli de judecată, una dintre ele nefiind adecvată desfăşurării unor şedinţe cu număr mare de cauze sau pentru cauzele cu arestaţi, spaţiul oferit fiind insuficient. Această sală nu este dotată cu boxe pentru arestaţi, fiind utilizată, de asemenea şi pentru arhivarea dosarelor. Există situaţia neplăcută în care, în mod obiectiv, nu poate fi instalat un birou pentru Ministerul Public cât şi pentru grefier, din cauza lipsei de spaţiu. Nu este amenajată o cameră de consiliu pentru defăşurarea activităţilor procesual penale şi civile în condiţii optime. Prin externalizarea urgentă a arhivei, cum s-a arătat mai sus, se va proceda la eliberarea completă a celei de-a treia săli de judecată, astfel încât aceasta va fi folosită la capacitate ca şi celelalte, realizându-se o degrevare a celorlalte două săli, unde pot fi luate astfel inclusiv şedinţe ale camerei de consiliu. Totodată, trebuie avut în vedere că analiza infrastructurii tuturor instantelor, în vederea identificării spaţiilor necesare amenajării sălilor de consiliu constituie o măsură pentru optimizarea organizării şi funcţionării instanţelor şi parchetelor stabilită prin PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 2015 – 2020 al Ministerului Justiţiei.
Judecătoria Câmpina a fost dotată cu echipamente I.T., calculatoare şi scanare în cursul anului 2019. Precizăm că imprimantele sunt într-o stare avansată de uzură. De asemenea, nu toate calculatoarele au acces la internet ori lăţimea benzii de trafic este insuficientă.
În cursul anului 2019, Judecătoria Câmpina a fost dotată cu un autoturism nou, în vederea asigurării transportului de corespondenţă, de dosare, pentru deplasarea judecătorilor şi grefierilor la cercetările la faţa locului, deplasări pentru ascultarea bolnavilor în procedura punerii sub interdicţie, potrivit art. 938 Cod de procedură civilă. În prezent, este absolut necesară încadrarea unui conducător auto pentru instanţă“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare