BREAKING NEWSȘtiri

Cheltuieli de funcționare enorme în bugetul de austeritate al Câmpinei

Săptămâna trecută, Consiliul Local Câmpina s-a întrunit în ședință extraordinară, la solicitarea primarului Alin Moldoveanu, pentru dezbaterea și aprobarea bugetului public al Câmpinei pe anul 2021. Premergător ședinței de Consiliu, edilul a publicat pe site-ul Primăriei, spre dezbatere publică, varianta restrânsă a proiectului de buget gândit de el și echipa sa, ulterior organizând și ședințe de informare a consilierilor municipali pe această temă.
Potrivit documentului de fundamentare și dimensionare a veniturilor și cheltuielilor bugetului local pentru anul în curs, întocmit de Direcția Economică, veniturile proprii estimate a se încasa, inclusiv sumele defalcate din TVA sunt de 63.849,39 mii lei (aproximativ 12,8 milioane euro), în timp ce cheltuielile pentru partea de funcționare a administrației locale sunt de 59.890,95 mii lei. Aceste cheltuieli sunt constituite din cheltuieli de personal, bunuri și servicii (inclusiv întreținere domeniu public, reparații curente, salubritate, iluminat public), dobânzi și rambursări de credite, subvenții pentru ordonatorii terțiari de credite (Casa de Cultură „Geo Bogza“, Casa Tineretului, Clubul Sportiv Câmpina, Serviciul Public de Exploatare și Administrare a Pieței Centrale), fonduri de rezervă bugetară, subvenții pentru transportul public (inclusiv transport elevi), indemnizații persoane cu handicap, alte cheltuieli (fondul de handicap), dar și cheltuieli cu învățământul (transport personal didactic și didactic auxiliar, cheltuieli de funcționare, reparații curente, burse, asistență socială, pază).
Așadar, cea mai mare parte din veniturile proprii estimate a fi încasate anul acesta, aproximativ 11,9 milioane euro, vor susține doar funcționarea administrației locale.
Una dintre cele mai mari sume cheltuite din bugetul public la acest capitol este aceea de 11.858,90 mii lei (aproximativ 2,4 milioane euro), reprezentând cheltuielile cu salariile de bază, indemnizațiile de hrană, contribuția asiguratorie de muncă pentru „aparatul de specialitate: sediul Primăriei și Direcția Economică: 96 de posturi aprobate”.
În aceste condiții, multe lucrări de reparații propuse a fi realizate anul acesta nu vor avea sursă de finanțare. Între acestea, lucrări de consolidare și reamenajare a parcării din Aleea Roșiori – Redutei, lucrări de reparații carosabil și trotuare strada Muscelului, între zona Popa Șapcă și strada Bobâlna, lucrări de reparații carosabil în strada Nucilor ori strada Mioriței. Lista lucrărilor pentru care nu s-a identificat încă o sursă de finanțare ajunge la valoarea de 1.647 mii lei (cca 330.000 euro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare