Știri

Centrul social de la Voila va fi preluat de Primărie

Consilierii municipali au aprobat recent înființarea, începând cu data de 1 aprilie 2017, a Serviciului social ”Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost” din Câmpina, cu sediul pe strada Voila, nr.114, vizavi de Spitalul de Psihiatrie Voila. Totodată a fost aprobat și Regulamentul de Organizare și Funcționare a acestui serviciu social. Practic este vorba despre preluarea în administrarea municipalității a Centrului Social de Urgență „Sfântul Nicolae”, construit în anul 2012 cu fonduri alocate de Consiliul Local și administrat ulterior, timp de patru ani, pe baza unui contract de prestări servicii, de către Asociația Diaconia din structura Arhiepiscopiei Bucureștilor. O parte a cheltuielilor de întreținere erau suportate în continuare de administrația publică locală, a cărei conducere a decis să nu mai prelungească deloc respectivul contract. Scopul principal al Serviciului social „Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost” Câmpina  este acordarea de servicii sociale persoanelor lipsite de un adăpost sau de o locuință (temporară sau definitivă) care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă, persoanelor singure ori familiilor care, din motive de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare. 
De asemenea, serviciul răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale individuale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciul social nou înființat, care nu are personalitate juridică și functioneaza in cadrul Directiei Serviciul Public de Asistenta Sociala, urmărește crearea condițiilor necesare pentru susținerea beneficiarilor proveniți din categorii sociale defavorizate, având, de asemenea, drept obiective evitarea deceselor în stradă, precum și crearea premiselor pentru reintegrarea familială, profesională și socială a celor din categoriile sociale defavorizate. 
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în acest centru social sunt: a) persoane lipsite de posibilitatea asigurării unei locuințe (temporare sau definitive) care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanenta; b) persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare. Beneficiarul trebuie să îndeplinească anumite condiții de acces, după cum urmează:  – este persoană fără adăpost sau aflată în imediat pericol de a ajunge în această situație; – in cazul în care este însoțit de minori, solicitantul trebuie să dețină acte de identitate pentru aceștia; – este motivat și își ia angajamentul de a face schimbări pozitive, de a renunța la comportamentele distructive și de a lucra pentru  a deveni o persoană sănătoasă, independentă; – are capacitatea fizică și mintală de a trăi independent sau cel puțin de a lucra spre acest scop; – are obligația să ofere informații corecte cu privire la identitate și situația familială, medicală, socială și economică și permite verificarea veridicității acestora; – se angajează să respecte regulamentul de ordine interioară, normele interne de funcționare și procedurile de lucru; – nu se află sub urmărire penală sau interdicție. Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul in municipiul Campina, fata de cele provenite din alte localități. Persoanele care nu au domiciliul legal sau resedința, conform actelor de identitate, în municipiul Câmpina, au dreptul sa beneficieze de serviciile Centrului maximum șapte zile calendaristice, o singura dată. Persoanele care au domiciliul legal sau resedinta, conform actelor de identitate, in municipiul Câmpina, au dreptul sa beneficieze de serviciile Centrului pentru o perioada de maximum șase luni, o singură dată, cu posibilitatea de prelungire cu încă șase luni,o singura dată, în functie de situatia particulară a fiecărui beneficiar si in raport cu nevoile individuale ale acestuia. Personalul unității  va fi format din șeful centrului, un asistent social și patru îngrijitori. În următoarele săptămâni, Primăria va organiza concursurile pentru ocuparea acestor posturi. (A.B.) 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare