BREAKING NEWSȘtiri

Asociațiile de proprietari ce domiciliază în blocurile cu risc seismic din Câmpina, notificate să intre în legalitate

Reprezentanții asociațiilor de proprietari ce domiciliază în blocurile cu risc seismic ridicat din municipiul Câmpina au primit recent din partea administrației locale notificări prin care li se aduc la cunoștință obligațiile care le revin în vederea reducerii riscului seismic, prevăzute în art. 3 din Legea 212/ 2022.
Notificarea vine în contextul în care, deși încă din anul 2016 s-au tot purtat discuții și s-au organizat întâniri cu locatarii acestor blocuri și cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, demersurile în vederea consolidării acestor imobile, în condițiile legilor aflate în vigoare, nu s-au finalizat nici până azi.

Pentru că legislația în domeniu s-a schimbat, proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri cu risc seismic ridicat au mai multe obligații:

a) să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condițiile legi, în vederea identificării din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;
b) să asigure expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie;
c) să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării clădirii în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă;
d) să aprobe decizia de intervenție și să asigure continuarea acţiunilor definite la art. 5, în funcţie de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică.

Articolul 5 al legii prevede realizarea proiectării lucrărilor de intervenții în vederea reconsolidării, care se face în termen de maxim doi ani de la încadrarea în clasa de risc seismic. Lucrările pot fi făcute fie pe cheltuiala proprie, fie prin accesarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile instituite de Legea nr. 212/ 2022. Finanțarea acordată de la bugetul de stat prin program este nerambursabilă, fiind însă condiționată de rambursarea integrală a sumelor alocate în cazul în care locuința este înstrăinată în decurs de cinci ani de la efectuarea lucrărilor.

Aceeași lege precizează că, în cazul neîndeplinirii acestor obligații, proprietarii/ asociațiile de proprietari își asumă riscul și răspunderea pentru efectele unor potențiale cutremure. Nerespectarea, în termenul legal de la notificare, a obligației privind expertizarea tehnică, proiectarea și  execuția lucrărilor de reconsolidare a imobilelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
„De aceea vă solicităm ca până la data de 10.11.2023 să ne transmiteți hotărârea adunării generale a asociației de proprietari privind aprobarea procedurilor prevăzute de lege pentru consolidare” – mai transmit autoritățile locale. Potrivit noilor dispoziții legale, obținerea hotărârii asociației de proprietari se face cu acordul scris a jumătate plus unu din numărul acestora.

Măsurile propuse de noua lege vizează inclusiv obligativitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a transmite către Ministerul Dezvoltării rapoarte anuale privind acţiunile întreprinse pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, care vor cuprinde expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții întreprinse de autorități, precum și publicarea acestor rapoarte pe paginile proprii de internet.

La Câmpina, nouă blocuri sunt în pericol de a se prăbuși la un cutremur de peste 7 grade Richter
Cele mai multe blocuri de locuințe s-au construit la Câmpina după anul 1970, cu cel mai mare vârf înregistrat între anii 1980-1986, când au fost ridicate peste 100 de blocuri.
La nivelul municipiului (catalogat zonă seismică A, intensitate seismică VIII) avem, oficial, nouă blocuri care sunt în pericol de a se prăbuși la un cutremur de peste 7 grade Richter. În anul 2000, în urma unor expertize, au fost identificate 9 blocuri cu 455 de unități locative aflate în clasa I de risc seismic (dintr-un total de 306 blocuri). Acestea sunt: pe strada Schelelor – blocul A6 (finalizat în anul 1966), pe strada Mihai Eminescu – blocurile 6,8 și 10 (terminate în anul 1960), pe strada Orizontului – blocurile 39,41 și 43 (construite în perioada 1970 – 1972) și pe strada Bucea – blocurile 38 și 40 (finalizate în 1973). Cel mai avariat dintre acestea este blocul A6, de pe strada Schelelor nr. 3, cu cele patru scări ale sale: A, B, C și D.

Un comentariu

  1. Eu mă intreb de ce platim taxe și impozitr. Statul nu face decat sa ameninte si sa aplice sanctiuni. Isi acopera impotenta prin legi si reglementari absurde si inaplicabile. Mentionez ca nu locuiesc i cladire cu risc seismic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare