Știri

Ultima rectificare bugetară majorează unele cheltuieli de personal şi le micşorează pe altele

La ultima şedinţă ordinară a consilierilor municipali, a fost aprobată o nouă rectificare a bugetului Câmpinei, împreună cu aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2011. Din analiza stadiului lucrărilor de investiţii şi al lucrărilor de reparaţii curente, a rezultat necesitatea redistribuirii unor sume atât între anumite capitole de cheltuieli, cât şi în cadrul unor capitole de cheltuieli. Rectificarea a avut la bază  adresa nr.40.226/31 oct.2011 a D.G.F.P. Prahova, prin care se majorează plafonul maxim admis al cheltuielilor de personal pentru anul fiscal curent. De fapt, unele cheltuieli de personal au fost mărite, iar altele, micşorate. Astfel, la capitolul „Ordine publică”, s-a majorat plafonul cheltuielilor de personal cu 70.000 lei pentru acoperirea drepturilor de personal pe ultima lună a acestui an. La capitolul „Serviciul Public de Evidenţa Persoanelor”, majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal reprezintă 7.000 de lei. Tot la acest capitol au fost reduse prevederile aprobate cu suma de 916.000 lei, prin renunţarea la suma constituită ca fond de rezervă aferent anului 2011. Pentru capitolul „Autorităţi executive”, a fost operată reducerea plafonul cheltuielilor de personal cu 200.000 lei şi al cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 100.000 lei, din cauza neacordării unor drepturi salariale câştigate în instanţă, în urma soluţionării unor litigii de muncă prin sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. La capitolul „Asistenţă socială”, se diminuează cheltuielile de personal „Creşă” cu 10.000 lei, dar, în paralel, se suplimentează plafonul cheltuielilor de personal cu 160.000 lei pentru asistenţii personali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare