Știri

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Câmpina

1. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Câmpina cu alte unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Prahovei – iniţiator Horia Tiseanu;2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici perntru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare Calea Dacia“ – iniţiator Horia Tiseanu;3. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către Consiliul Local a unor terenuri în suprafaţă de 42 mp şi 141 mp, situate pe Calea Dacia în vederea realizării „Modernizare Calea Dacia“ – iniţiator Horia Tiseanu;4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat a unor terenuri – iniţiator Horia Tiseanu;5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public a unor terenuri – iniţiator Horia Tiseanu;6. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la construcţia de locuinţe cu credit ipotecar edificate prin ANL pe strada Erupţiei – iniţiator Horia Tiseanu;7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al HidroPrahova – iniţiator Horia Tiseanu;8. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume băneşti unor biserici – iniţiator Lucian Cercel;9. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice şi educative organizate de Consiliul Local – iniţiator Comisia de Cultură;10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor la apă potabilă şi canalizare furnizate de HidroPrahova – iniţiator Mihaela Neagu Petrovici;11. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului parcticat de CPGC pentru producerea şi furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale – iniţiator Gheorghe Tudor;12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului practicat de SC Floricon Salub pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere – iniţiator Mihai Stănescu;13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a sălii 205 din Casa Tineretului Asociaţiei Romilor Frăţia – iniţiator Horia Tiseanu;14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului – iniţiator Horia Tiseanu;15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Casei de Cultură „Geo Bogza“ la nivelul Consiliului Local – iniţiator Ion Mircea;16. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale de păşunat pentru anul 2008 – iniţiator Lucian Cercel;17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a CT 6 către Floricon Salub în vederea desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – iniţiator Ion Mircea;18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a sălii 206 din Casa Tineretului Casei de Asigurări de Sănătate Prahova – iniţiator MIhai Stănescu;19. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare d-lui Constantin Zidaru – iniţiator Aurel Oprea;20. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului în suprafaţă de 345,13 mp, situat în str. Energiei, f.nr., şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului şi construcţiei aferente (CT2) – iniţiator Valentin Chiriacopol;21. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat a unor terenuri – iniţiator Ion Dragomir;22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 114,07 mp, aparţinând domeniului privat, situat pe str. Târnava Mare, f.nr. – iniţiator Traian Drăguşin:23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două loturi aparţinând domeniului public în suprafaţă de 15 mp fiecare, situate pe str. Maramureş, f.nr., în vederea amplasării de garaje – iniţiator Elvis Arghir;24. Proiect de hotărâre privind interzicerea vânzării şi concesionării terenurilor aparţinând domeniului public sau privat, situate în zona centrală – iniţiator Aurel Oprea;25. Întrebări, interpelări, diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare