Știri

Dr. Leonida Piţigoi, preşedintele Consiliului Etic al Spitalului Municipal: “Trebuie să fim imparţiali, să respectăm atât drepturile pacienţilor, cât şi ale cadrelor medicale”

După emiterea de către Ministrul Sănătăţii a Ordinului nr. 1209/2006 privind aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, şi Spitalul Municipal Câmpina s-a conformat în acest sens. Ordinul prevede ca acest consiliul etic să fie format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componenţă: un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârsta al medicilor din spital; un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic;  directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare număr de paturi; un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; un secretar, fără drept de vot. Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic se face prin decizie internă a managerului.
Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesionala aprobate potrivit legii; analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;  veghează la respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
La acest moment, componenţa Consiliului Etic din cadrul Spitalului Municipal este formată din medicul primar boli interne, cu competenţe în ecografia generală – Leonida Piţigoi, acesta având calitatea de preşedinte, deţinând gradul medical cel mai mare; asistenta-şefă Gabriela Grozea – în locul unui director de îngrijiri medicale, post care nu este prevăzut în schema spitalului; reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică, medicul Mihai Badea – reprezentantul Consiliului Local; Mirel Roman şi un secretar fără drept de vot, în persoana juristului spitalului, Larisa Vişan.
Cu privire la gradul înalt de obiectivitate pe care trebuie să-l aibă acest Consiliu Etic, medicul Leonida Piţigoi a declarat:
„Unul dintre colegi, domnul Mihai Badea, este medic, dar nefăcând parte din personalul spitalului, priveşte cu alţi ochi o problemă care se pune în discuţie. Noi trebuie să gândim conform legilor, fără a lua în calcul acea solidaritate de breaslă, pentru că trebuie să fim imparţiali, să respectăm atât drepturile pacienţilor, cât şi ale cadrelor medicale. De multe ori se fac aprecieri injuste şi asupra corpului medical. Noi trebuie să fim echidistanţi.”
Pe parcursul perioadei de doi ani de când  medicul Leonida Piţigoi deţine calitatea de preşedinte al Consiliului Etic, au existat două cazuri mai deosebite care au fost direcţionate către Colegiul Medicilor din Prahova. Dr. Piţigoi consideră că „normal ar fi să primim şi noi un răspuns de la Colegiul Medicilor, mai bine zis, managerul spitalului. Şi asta pentru că noi, ca şi Consiliu Etic, întocmim un proces verbal, facem propuneri de rezolvare a sesizării, acte pe care le înaintăm managerului unităţii. Nu ştiu dacă au venit răspunsuri de la Colegiul Medicilor, pentru că nu am fost informat”.
Consiliului Etic din cadrul Spitalului Municipal Câmpina i se poate adresa orice persoană care are calitatea de pacient sau aparţinător al unui pacient şi care  are o nemulţumire cu privire la actul medical sau a întâmpinat un inconvenient în relaţia  cu personalul medical sau auxiliar, printr-o sesizare către managerul unităţii spitaliceşti.
„Dacă este o încălcare a conduitei de comportament, a disciplinei interioare, a relaţiei medic-pacient, asistent-pacient, atunci managerul dirijează această sesizare pentru cercetare, Consiliului Etic” – a mai precizat dr. Leonida Piţigoi.
Carmen NEGREU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare