Știri

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova nu monitorizează calitatea mediului din Câmpina”

Explicaţia este incredibilă, dar şi inacceptabilă pentru o ţarădin UE: “motive tehnice”

– acest lucru este recunoscut de directorul executiv al APM, Camelia Iuliana Steliean

– cu rafinărie şi batale, cu turnătorie şi staţie de incinerare a deşeurilor medicale, cu un trafic nebunesc şi alte numeroase posibile surse de poluare, cel de-al doilea municipiu al judeţului nu intră în vederile APM pentru monitorizarea calităţii mediului

Deşi municipiul Câmpina are o pondere însemnată atât din punct de vedere al populaţiei, cât şi al industriei, Agenţia de Protecţia Mediului Prahova “nu monitorizează calitatea mediului din Câmpina”, după cum scrie negru pe alb într-un răspuns formulat către publicaţia noastră şi semnat de directorul executiv al APM, Camelia Iuliana Steliean.Pare incredibil, dar, totuşi, este adevărat! În condiţiile în care, din cauza dezvoltării urbanistice, s-a ajuns să avem o rafinărie – una dintre cele mai mari din zonă – aproape în centrul localităţii, iar toată lumea o consideră ca fiind principalul poluator, în condiţiile în care avem batale – pe care APM le consideră “zone contaminate” – pe o suprafaţă de 9,8 hectare, însumând 177.000 mc de reziduuri petroliere, în condiţiile în care avem staţii de benzinărie printre blocuri, avem o turnătorie importantă, avem un trafic auto infernal în toată urbea, dar mai avem şi singura instalaţie privată de incinerare a deşeurilor medicale – în ciuda tuturor acestor realităţi, APM nu monitorizează Câmpina în ceea ce priveşte calitatea mediului.Referitor strict la Rafinăria “Steaua Română”, considerată cea mai importantă sursă de poluare, APM susţine că societatea “deţine autorizaţie integrată de mediu”. Foarte bine şi… normal! Numai că – atenţie – “Rafinăria monitorizează calitatea mediului în zona influenţată de activitatea proprie, conform autorizaţiei integrate de mediu”! Deci, Rafinăria se monitorizează singură singurică. Aşa stând lucrurile, credeţi că va recunoaşte vreodată această societate poluarea la care îi supune zilnic pe câmpineni? Este foarte puţin probabil! Însă toată lumea ştie care este situaţia reală, chiar dacă, oficial, în acte, lucrurile stau cum nu se poate mai bine. Asta e ţara în care trăim şi în care chiar Agenţia pentru Protecţia Mediului lasă monitorizarea calităţii mediului într-o zonă cu risc mare tocmai în sarcina potenţialului poluator! În anul de graţie 2008, într-o ţară membră a Uniunii Europene, explicaţia oferită de o instituţie a statului român pentru această situaţie este incredibilă: “Din motive tehnice, APM nu monitorizează calitatea mediului în municipiul Câmpina!” În ultimul raport prezentat de Agenţia de Protecţia Mediului, cel aferent anului 2007, sunt puţine precizări legate de Câmpina, iar majoritatea se referă la Rafinărie. Astfel, în raportul amintit se spune că Rafinăria a deversat în apele râului Doftana un volum de ape uzate de 569.000 mc, poluanţii la care s-au depăşit limitele autorizate fiind suspensiile – CBO5 şi CCOCr. În acelaşi raport se vorbeşte şi de poluarea solurilor de către Rafinăria “Steaua Română” şi sunt prezentate “câteva amplasamente ce pot fi încadrate drept zone critice: parcurile de rezervoare şi rampa CF, unde solul are un conţinut total de hidrocarburi din petrol superior pragului de intervenţie, din cauza poluării istorice din zonă. De asemenea, solul din zona batalelor de gudroane de la Turnătorie şi Bucea prezintă o reacţie slab acidă şi asta din cauza deşeului depozitat”. În privinţa aceloraşi batale, raportul APM pentru anul 2007 prezintă o situaţie a poluării solului din această zonă, aici regăsindu-se “compuşi metale grele, produse petroliere, dizolvanţi, compuşi anorganici, alte hidrocarburi. Tot raportul precizează şi măsurile luate de Rafinărie pentru diminuarea poluării solului – au fost betonate mai multe zone din incintă!Nu numai Rafinăria “Steaua Română” generează puţinele probleme de mediu pe care le identifică raportul APM. Compania Publică de Gospodărie Comunală a deversat în apele râului Prahova 2,633 milioane mc de ape uzate, determinând o creştere a valorilor de amoniu peste limitele acceptate. APM a realizat periodic verificări ale parametrilor statistici ai conţinutului de metale grele rezultate din traficul auto pe DN1, în zona Câmpina, valorile de plumb, cupru, zinc, cadmiu şi nichel fiind sub cele normale şi sub cotele din anii precedenţi.În schimb, raportul face referire la cazurile de boli posibil asociate apei, în Câmpina înregistrându-se, anul trecut, un caz de dizenterie, trei de hepatită A şi 247 de cazuri de boli diareice acute. În 2007, în Câmpina s-a produs şi o poluare accidentală, în prelungirea străzii Izvoarelor, la 20 decembrie, atunci când, din cauza coroziunii, s-a spart o conductă a societăţii Conpet, scurgându-se ţiţei pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp.Aşadar, sunt destule probleme din punct de vedere al calităţii mediului la Câmpina, astfel încât poate ar fi nevoie chiar de un oficiu permanent al APM în zonă, sau măcar deplasarea periodică a inspectorilor Gărzii de Mediu de la Ploieşti în al doilea municipiu al judeţului. Şi s-ar mai impune rezolvarea… problemelor tehnice care împiedică APM Prahova să monitorizeze Câmpina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare