Cultură

CĂRȚI DIN BASARABIA. Marea ediție B.P. Hasdeu, Scrieri, de la Chișinău

După ce descoperisem, la Institutul de Istorie și Teorie literară ”G. Călinescu”, la Muzeul Național de Artă și la Direcția Generală a Arhivelor Statului și le transferasem, împreună cu Dumnealui – om născut pentru Catedră și pentru Museu – și și consemnasem aceste fapte într-o lucrare comună, rămasă până azi inedită, D-l Profesor Nicolae I. Simache mi-a adus să publicăm, gata dactilografiată, Corespondența lui B.P. Hasdeu cu cele două Iulii, pe care o mai încercase cu nu știu cine. Parcursesem în mare grabă originalele scrisorilor, pregătind Expoziția Centenarul Iulia Hasdeu, care, în Noembrie-Decembrie 1969 a ocupat tot Castelul de la Câmpina, ba, mai multe volume de corespondență ne fuseseră chiar împrumutate cu generozitate de instituția națională, așa că nu mi-a fost greu să observ, cu acelea în minte (aveam o memorie pe care acum am pierdut-o) o serie de scăpări, ce musai trebuiau corectate, pentru o ediție pe măsură.
D-l Simache nu era greu de convins, când era vorba de o treabă bună, și a fost de acord. Numai că eu, apucându-mă să măsor fiecare scrisoare și consemnând și felul hârtiei, monogramele și culorile acestora, chenarele etc., pentru a reîntregi mai corect scrisorile desmembrate și dispersate, uneori chiar în volume diferite, mi-am zis că, dacă tot am început, este bine să o fac pentru întreaga corespondență Hasdeu, lucru pe care D-l Profesor, atins și el de planuri largi, l-a acceptat.
Apoi a venit timpul când Dumnealui, slăbit de munca peste măsură, a acceptat să se interneze în spital, ca să se mai odihnească și să se întremeze cât de cât. Acolo fiind, a căzut peste el, ca un trăsnet din senin, recunoștința contemporanilor, care au numit, ”cu delegație”, un urmaș pe care dânsul îl cunoștea foarte bine, căci îl avusese subaltern, și știa că n’o să-l urmeze cu aceeași dăruire pentru întreaga rețea de muzee și pentru sporirea colecțiilor, nu doar pentru el-însuși, așa că, din momentul acela, a refuzat să mai trăiască și orice medicație și hrană și s’a dus pe cealaltă lume după vreo trei-patru săptămâni. (Cineva, cu cronologia în față, poate măsura cu exactitate.)
Am continuat să parcurg tot ce însemna Hasdeu la Arhive, inclusiv cărțile din Biblioteca sa (salvată de la Câmpina de Michael Kremnitz, fiul lui Mite), și la Biblioteca Academiei și, după ce am readus, prin transfer, și arhivele spiritiste Hasdeu și Ciocazan, de la Academie, am simțit că sunt pregătit să fac ediția critică B.P. Hasdeu.
Și iată-mă, în primăvara lui 1975, cu această propunere, în Casa Scînteii (a Presei Libere de azi), la Editura Minerva. Unde redactorul Andrei Rusu, care îngrijise, în 1970, cele două volume din Etymologicum Magnum Romaniae, din BPT (Biblioteca pentru toți), mi-a spus că am nevoe de un filolog (adică de Dumnealui). Dar eu n’am acceptat. Pe de o parte, pentru că acela ar fi fost doar cu numele. Pe de alta, pentru că m’ar fi silit să schimonosesc limba lui Hasdeu după ortografia pe care Academia o pregătise în 1952-1953 în onoarea genialissimului lingvist al lumii, Iosif Vissarionovici. Iar Hasdeu, ale cărui sentimente antirusești le cunoșteam foarte bine, s’ar fi răsucit în groapă dacă eu, slujitorul său de la Castel, aș fi săvîrșit asemenea blasfemie.
M’am dus atunci la Editura Academiei. Acolo, Cristina Zarifopol, cu care mă știam foarte bine din studenție – Vechile mele de la Istorie, cu Clasicele ei de la Filologie, fiind considerate de noi ”gemene”, banchetul de absolvire făcându-l împreună (credeți că întâmplător, Sandu Barnea de la Clasice, a ajuns Decanul Facultății de Istorie?) – m’a prezentat Directorului Bistrițeanu. ”Dacă dorește cineva ediția Hasdeu, mi-a spus Directorul, de ce să n’o facă Institutul Călinescu?, care e-al nostru!” Și a orientat ediția spre acesta.
Într’adevăr, la Institutul Călinescu s’a format un colectiv pentru Ediția Hasdeu.
Când, la 24 Mai 1977, am organizat la Muzeu, în cadrul Lunii culturii Câmpinene ”Flori de Mai”, Sesiunea de comunicări științifice B.P. Hasdeu – titan al culturii românești, au venit, pe lângă colegii Ilie Galan, de la Casa memorială Vasile Alecsandri din Mircești, și Constantin Catalano, de la Muzeul George Coșbuc, mai mulți bucureșteni : Gh. Cardaș, D. Murărașu, Tatiana Crâșmaru, Theodor Plop, Petre Popescu-Gogan, Ioan Cosma (Hasdeu și Grigorescu), Lt. col. Niculae I. Niculae (B.P. Hasdeu profesor de istoria artei militare la Școala superioară de răsboi), Vasile Vetișanu (Filosofia lui Hasdeu), Angela Vasiliu (Hasdeu și lingvistica), Iordache Moldoveanu (Hasdeu și problema limbii traco-dacilor), Grigore Tănăsescu (Hasdeu interpret al lui Ovidiu), între cari și cei din echipa de la ”Călinescu” : Mihai Moraru (Hasdeu și cărțile populare), I. Drăgoescu (De la chestionarul lui Hasdeu la Atlasul național de etnografie), Ionel Oprișan (Valori artistice în foiletonul politic al lui Hasdeu), în frunte cu Alexandru Săndulescu. Pledoaria acestuia – așa s’a și chemat – Pentru o ediție critică Hasdeu, se vede că a avut efect. Pentru că, nouă ani mai târziu, avea să apară, dar nu la Academie, primul volum din B.P. Hasdeu, Opere, I, Poezii, Ediție, note, comentarii, variante și indici de Stancu Ilin. Studiu introductiv de George Munteanu. Traducerea versurilor de Raluca Tulbure și Victor Tulbure, București, Editura Minerva, [col] Scriitori români, 1986, lansat de Muzeul Hasdeu în cadrul Salonului ”…n…o…u” nr. 71, de D-na Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Directoarea Institutului. Însoțită de D-nii Stancu Ilin, Theodor Vârgolici și Ionel Oprișan, acompaniați de emblema locală – căci n’a vrut să se despartă niciodată de Câmpina, rămânând să predea la liceu ”dumnezeește” (Șerban O.), deși ar fi putut să li se alăture oricând celor amintiți – Dr. Ion Bălu.
Apariția volumului următor: B.P. Hasdeu, Opere, II, ProzăMicuța. Ion Vodă cel Cumplit. O nevastă româncă. Ediție critică de Stancu Ilin și Ionel Oprișan, București, Editura Minerva, 1996, avea să treacă peste pragul Revoluției.
Ediția aceasta, în acest format și aspect exterior, va avea sinuosități.
Opere, III, Proză – din periodice și din manuscrise, tot la Minerva, va apare în 1998. Apoi, se va muta la Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă:
Opere, IV, DramaturgiaRăsvan și Vidra. Trei crai de la Răsărit. Femeia. Răposatul Postelnic, Ediție critică de Stancu Ilin și I. Oprișan, București, 2003;
Opere, VII, Folclor literar, Ediție critică de I. Oprișan, București, 2004,
Și nu știu dacă a fost terminată. Cine știe, să intervină!
În paralel, și încă înainte de a fi continuată la București, ediția va fi preluată, într-un alt format și cu alt titlu – Scrieri – în 16 volume, la Chișinău, de Editura Știința, Director – Gh. Prini, redactor – Mihai Papuc, în colecția Moștenire.
Volumul I, Poezii, Text îngrijit, studiu introductiv, note și comentarii de Stancu Ilin, Tabel cronologic de I. Oprișan, Chișinău, Știința, 1993, a fost lansat de cei doi eminenți cercetători, la Biblioteca municipală ”B.P. Hasdeu”, într’un entusiasm hasdeean:
”La începutul unei noi tentative de editare cât mai complete a operei lui B. P. Hasdeu : speranță ! / Ionel Oprișan.”
”Sper că voi avea ocazia ca să vă semnez și ultimul volum – 16 – din ediția Hasdeu. / Directorul Editurii Știința, Gh. Prini / 08.04. 93.”
”Cu această ediție în 16 volume Basarabia românească adaugă un veritabil fapt de istorie literară la istoria culturii românești din toate timpurile. Dumnezeu să ne ajute! / Mihai Papuc, redactor/ 8.04.93.”
”Salut ediția și doresc mult ca ea să aibă sorți de isbândă!/ Vasile Malanețchi.”
”Ediția în 16 volume de la Chișinău sper să devină un monument spiritual înălțat neamului Hasdeu (inclusiv neamului său!)/ Pavel Balmuș.”
”Cred că ne vom bucura împreună de lansările și celorlalte volume ale ediției./ Lidia Kulikovski.”
”Visul lui B.P. Hasdeu de a-și revedea Basarabia se realizează prin acest prim volum al monumentalei ediții a scrierilor sale. Să fie acest râvnit pas de bun augur ! / 8.IV. 1993 Lazăr Ciobanu.”
”Este o ediție pe care nici n’am visat cândva s-o văd apărută cândva la Chișinău. Mare-i bunul Dumnezeu. / 8. 04. 93. Gh. Bobână.”
”Doresc să cred că editarea operei va conștientiza ireversibil ideea de românism și spiritualitate în eternul spațiu românesc. / Un scriitor.”
Cât de mult înseamnă Câmpina pentru cei de peste Prut și cât de mult doresc aceștia să o vadă, o spun cuvintele scriitorului Vasile Vasilache: ”În speranța de a Vă fi oaspetele Câmpinei, să respir văzduhul Casei Hasdeu, Cu dragoste, V. Vasilache / 8.IV.1993.”

Am văzut că ritmul ediției critice B.P. Hasdeu, Opere, îngrijite de Institutul de Istorie și Teorie literară  ”G. Călinescu” din București, a fost aproape etern de lent. Dovadă că, între formarea colectivului de cercetători, în 1975/1976/1977, și apariția primului volum, în 1986, a trecut aproape – sau,  mai bine de – un deceniu. Desigur că cei de la Institut știu cel mai bine, eu punând începuturile colectivului, ipotetic, în primăvara anului 1975, dacă Directorul Editurii Academiei a fost ascultat imediat, și, sigur, cel târziu în primăvara anului 1977, când, la Sesiunea de comunicări B.P. Hasdeu – titan al culturii românești, ținută la Muzeul memorial ”B.P. Hasdeu” din Câmpina, au participat și câțiva dintre membrii săi, iar ”șeful” Alexandru Săndulescu a ținut să facă și o Pledoarie pentru o ediție critică Hasdeu.
În așteptarea celuilalt deceniu, pentru apariția volumului II, s-a ivit oportunitatea multiplicării operei lui Hasdeu și la Chișinău: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , În 16 volume, Ediție îngrijită de Stancu Ilin și I. Oprișan, la Editura Știința. Nu știu când a fost perfectată înțelegerea dintre cei doi eminenți cercetători și nu mai puțin eminenții editori. Cert este că, Volumul 1, Poezii, a apărut destul de repede, fiind lansat, așa cum am arătat, la Biblioteca municipală ”B.P. Hasdeu”, la 8 Aprilie 1993. Interesant este că cei de aici considerau că se aflau ”La începutul unei noi tentative de editare cât mai complete a operei lui B. P. Hasdeu” și strigau : ”speranță ! / Ionel Oprișan”. Pe când cei de-a stânga Prutului se gândeau la isbândă: ”Sper că voi avea ocazia ca să vă semnez și ultimul volum – 16 – din ediția Hasdeu. / Directorul Editurii Știința, Gh. Prini” (Alo, Don Prini, aveți o datorie !…)și invocau Divinitatea: ”Dumnezeu să ne ajute ! / Mihai Papuc, redactor”.
Am arătat că volumul următor: B.P. Hasdeu, Opere, II, avea să apară, la Editura Minerva, 1996, și tot la Minerva, în 1998. Opere, III. Iar Opere, IV, 2003, și Opere, VII, 2004,la Fundația Națională pentru Știință și Artă. Și fiindcă nu știu dacă ediția aceasta, de Opere, a fost terminată, continui cu enumerarea șirului de Scrieri,  pentru ca cititorul să le găsească aici gata,fără mariostenele. Așadar:
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 2, Proză,  Text îngrijit, note și comentarii de Stancu Ilin și I. Oprișan, Studiu introductiv de Stancu Ilin, Concepția grafică a edițieiIsaiCârmu, Prezentare grafică Oleg Cojocaru, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] București, Editura Fundației Culturale Române, 1997, 704 p., a fost prezentat la Muzeul Hasdeu, la 28Noembrie 1997. De către Stancu Ilin și Ionel Oprișan, Gheorghe Nicolae Prini, Mihai Papuc și Oleg Bujor – director de marketing la Știința, Ion Ungureanu – fost Ministru al Culturii, Vicepreședinte al Fundației Culturale Române, Costache Olăreanu, Directorul Editurii FCR, Dan Grigorescu, Directorul Institutului de Istorie și Teorie literară ”G. Călinescu”, Mariana Avanu, redactoră șefă adjunctă la EFCR, de Primarul municipiului Câmpina, de Gherasim Rusu Togan, colecționarul Ion C. Rogojanu ș.a.
Notez că Oleg Cojocaru a fost la prima ediție, din 4-24 August 1991, a Taberei Internaționale de pictură și sculptură ”Nicolae Grigorescu”, organizată de Fundația Hasdeu la Câmpina.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 3, Dramaturgie,  Text îngrijit, note și comentarii de Stancu Ilin și I. Oprișan, Studiu introductiv de I. Oprișan, Lector Petru Ghencea, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2008, 548 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 4, Studii și articole literare, filosofice și culturale,  Text selectat, studiu introductiv, note și comentarii de Stancu Ilin, Lector Mihai Papuc, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Copertă Romeo Șveț, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2009, 536 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 5, Folcloristică,  Text selectat, studiu introductiv, note și comentarii de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2011, 492 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 6, Scrieri istorice,  Partea I.Din volume (1864 – 1898) , Ediție critică de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2012, 452 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 7, Scrieri istorice,  Partea a II-a.Din periodice (1858 – 1864), Ediție critică de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2012, 304 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 8, Istoria critică a românilor, Text îngrijit și studiu introductiv de Grigore Brâncuș, Lector Mihai Papuc, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Copertă Romeo Șveț, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2008, 580 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 9, Studii de lingvistică și filologie, Text îngrijit, studiu introductiv, note și comentarii de Grigore Brâncuș, Lector Mihai Papuc, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Copertă Romeo Șveț, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2012, 564 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 10, Cuvente  den bătrâni,  Tomul I, Limba română vorbită între 1550-1600. Ediție îngrijită și studiu introductiv de G. Mihăilă, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2013, 632 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 11, Cuvente denbătrâni,  Tomul II, Cărțile poporane ale românilor, Tomul III, Istoria limbei române, Partea I. Principie de lingvistică, Ediție îngrijită și studiu introductiv de G. Mihăilă, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2013, 680 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 12, Etymologicum Magnum Romaniae,  Tomul I, Ediție îngrijită și studiu introductiv de GrigoreBrâncuș, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2013, 740 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 13, Etymologicum Magnum Romaniae,  Tomul II, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Grigore Brâncuș, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2013, 680 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri, Volumul 14, Etymologicum Magnum Romaniae,  Tomul II, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Grigore Brâncuș, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2013, 604 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 15, Publicistica politică,  Partea I (1858-1869), Ediție critică de Stancu Ilin și I.Oprișan, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2012, 516 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 16, Publicistica politică,  Partea II (1869-1870), Ediție critică de Stancu Ilin și I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2012, 516 p.
BogdanPetriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 17, Scrieri istorice,  Partea a III-a. Din periodice (1871-1904), Articole și studii de economie politică, Ediție de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2019, 460 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 18, Folclor literar (1), Folclor tradițional în versuri,  Ediție critică de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  IsaiCârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2020, 504 p.
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri , Volumul 19, Folclor literar (2), Proză populară,  Ediție critică de I. Oprișan, Concepția grafică a ediției  Isai Cârmu, Copertă Romeo Șveț*, Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința, [și] Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, 2020, 392 p.
Să ne reamintim că Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a născut în ziua de 28 Februarie 1838, în satul Cristinești, din județul Hotin, și că, după construirea Castelului Iulia Hasdeu, a simțit nevoia să facă o replică a Casei părintești, între cele patru anexe ale acestuia. Gândindu-se că, aceea din Basarabia, odată intrată pe mâini rusești, se va alege praful și pulberea din ea.

Octavian ONEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare