Știri

Salariile angajaților Primăriei – din nou în dezbaterea Consiliului Local

La ultima ședință ordinară a Consiliului Local, pe ordinea de zi s-a aflat și un proiect de hotărâre care modifica și completa H.C.L. nr.110/27 iulie 2017 privind la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpina și din serviciile publice subordinate. Proiectul inițiat de edilul-șef a primit avizul de legalitate din partea secretarului municipiului, Elena Moldoveanu, dar a reușit totuși să provoace destule discuții cu privire la coeficienții care s-au aplicat pentru calcularea noii grile de salarizare, pe baza majorării, de la 1 ianuarie 2018, a salariului minim brut pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei, precum și a reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Primarul a expliccat consilierilor că din Nota de fundamentare rezultă necesitatea reglementării unor modificări/completări prin preluarea în cuprinsul hotărârii a sintagmei familia ocupațională „Administrație”. Se impune acest lucru pentru acuratețe, motivat de faptul că art.11, alin.(1) din Legea nr.153/2017 reglementează stabilirea salariilor prin hotărârea Consiliului Local numai pentru această familie ocupațională din aparatul de specialitate al Primarului, precum și pentru serviciile publice subordonate, conform Nomenclatorului funcțiilor. În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin H.C.L. nr.110/27.07.2017 (art.3, alin.(2)) s-a reglementat modalitatea de determinare a salariilor, prin înmulțirea coeficienților, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare. Conform art.5 din hotărâre s-a stabilit competența ordonatorului principal de credite de a gestiona sistemul de salarizare. 
„Din aceste considerente, precum și având în vedere Nota de fundamentare, propun completarea H.C.L. nr.110/27.07.2017, în sensul că, în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, salariul de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina și a serviciilor publice subordonate se va stabili prin act administrativ emis de ordonatorul principal de credite, cu respectarea limitelor coeficienților aprobați de Consiliul Local, a celorlalte prevederi legale aplicabile și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli”, le-a mai spus primarul Horia Tiseanu consilierilor. Prin modificările propuse, ca urmare a modificărilor legislative, nivelul salariilor angajaților din Primăria Câmpina va crește cu  aproximativ 8%-9%, o creștere mult mai mică decât cea aprobată vara trecută de către legislativul municipal. Este exceptat de la majorări personalul contractual din cadrul S.P.A.S. și personalul angajat în cadrul Bibliotecii „C.I.Istrati”, personalul Muzeului  Memorial „B.P.Hasdeu”, cel al Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare, al Casei Tineretului, Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza” și al Clubului Sportiv Câmpina, ale căror funcții se regăsesc în cadrul celorlate familii ocupaționale prevăzute în Anexele la Legea nr.153/2017, pentru care salariile se stabilesc și se acordă conform unui alt articol din lege. Pentru angajații din Primărie și de la Poliția Locală, salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea unor coeficienți prevăzuți de lege cu salariul minim brut pe economie. 
În timpul discuțiilor, consilierul Monica Clinciu l-a întrebat pe Iulian Anton, directorul Direcţiei Juridice și de Personal din cadrul Primăriei Câmpina, care este ponderea salariilor în valoarea bugetului local pentru acest an, iar acesta a promis că va face un calcul și că va da răspunsul la proxima ședință de Consiliu. Asigurând consilierii că nu a ales coeficienții maximi prevăzuți de lege, ci unii mai mici decât cei folosiți de Consiliul Județean și de Primăria Ploiești, directorul Direcției Juridice a informat, de asemenea, Consiliul Local că a trimis o adresă Ministerului Muncii prin care a solicitat clarificări în legătura cu încadrarea corectă a personalului care a beneficiat de majorări salariale. „Anul trecut, când am aprobat majorarea salariilor, am spus că este o reparație pentru angajații din administrația locală, având în vedere faptul că ani de zile au avut salarii foarte mici. Tot atunci am spus că aceste salarii mărite trebuie să aibă ca efect și o mai mare responsabilitate din partea angajaților din Primărie și de la Poliția Locală, mai ales în relația cu cetățenii”, le-a amintit colegilor săi consilieri Monica Clinciu.
Adrian BRAD 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare