BREAKING NEWSȘtiri

S-a schimbat legea! Profesorii titulari tineri pot candida la funcțiile de directori de școli și de inspectori

Potrivit OUG nr. 41/2021 publicată în Monitorul Oficial, profesorii tineri care sunt titulari și au cel puțin cinci ani vechime în învățământ pot candida la funcțiile de directori de școală, iar cei care au gradul didactic II pot candida la funcțiile de inspector. Actul normativ modifică Legea Educației și elimină obligativitatea oricărui candidat la o funcție într-o școală sau instituție de învățământ preuniversitar, la Corpul național al experților în management educațional.
Concret, textul ordonanței prevede: „Legea educației naționale nr. 1/2011 se modifică și se completează după cum urmează:
„La articolul 246, alineatul (3) se abrogă”.
Alineatul prevedea: „Pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai cadrele didactice membre ale corpului național de experți în management educațional”.
La articolul 257, după alineatul (1) se introduce un alineat,  alin (11), cu următorul cuprins: ,,Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de  expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții:
– au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3);
– au cel puțin cinci ani vechime în învățământ”.
La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin (11 ), cu următorul cuprins: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de  conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de  expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții:
– au diplomă de licenţă;
– au titlul de doctor sau gradul didactic I”.
La articolul 261, după alineatul (2) se introduce un  nou alineat, alin (21 ), cu următorul cuprins: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de  expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și gradul didactic I sau II”.
După art. 261 se introduce un nou articol, art. 2611, cu următorul cuprins: „Candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/ director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic precum și pentru ocuparea funcţiilor de conducere,  îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova la proba de interviu.  Punctajul obținut la proba de interviu trebuie să fie minim 7 (șapte)”.
Concursul național pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți de școli va debuta pe 27 iulie. Prima va fi proba cea scrisă, iar interviul ar putea avea loc în intervalul octombrie-noiembrie 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare