Știri

Reabilitarea termică a blocurilor, un subiect important pe ordinea de zi a Consiliului Local Câmpina

Conform proiectului de hotărâre, reabilitarea termică a unui apartament va fi suportată,  în cea mai mare parte, din fonduri europene, guvernamentale şi locale 
Joi, 25 august, pe ordinea de zi a Consiliului Local va figura şi proiectul de hotărâre privind nivelul contribuţiei proprii a municipiului Câmpina la Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3, în vederea sprijinirii eficienţei energetice în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor (reabilitarea termică a blocurilor), program finanţat în cea mai mare parte din fonduri publice, europene, guvernamentale şi locale. 
Promovarea proiectului de hotărâre a fost necesară pentru stabilirea ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile, respectiv 60% ce provin de la Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat şi 40% din resursele solicitanţilor (administraţiile publice locale) şi ale asociaţiilor de proprietari. 
Conform ghidului de finanţare publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru apartamentele cu destinaţie de locuinţe aparţinând persoanelor juridice şi apartamentele cu destinaţii de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aparţinând persoanelor fizice sau juridice, contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuielile eligibile sau neeligibile este de 100%. 
În cazul apartamentelor cu destinaţie de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, contribuţia asociaţiei de proprietari este de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente.
În cazul proprietarilor de apartament care beneficiază de ajutoare de natură socială, cota de participare proprie obligatorie este de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente, ce revine respectivilor proprietari, proporţional cu cota parte indiviză de proprietate pentru persoanele cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere, pentru veteranii de război şi soţi/ soţii supravieţuitori ai/ale acestora. Diferenţa până la 25% din valoarea acestor cheltuieli va fi suportată de solicitant (administraţia publică locală) şi nu va mai fi recuperată de la asociaţia de proprietari.
Pentru persoanele singure/ familii care în ultimele trei luni, anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie şi pentru pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie, cota de participare va fi cuprinsă între 3,5% şi 25% şi se va realiza printr-o hotărâre ulterioară a Consiliului Local. 
Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul Local are obligaţia să stabilească nivelul contribuţiei proprii a municipiului Câmpina (propus în proiectul de hotărâre la un cuantum de 15% din valoarea lucrărilor de intervenţie), să instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor în vederea recuperării sumelor avansate de către municipiul Câmpina, pentru asigurarea cotei de 25% din valoarea lucrărilor şi să stabilească termenul maxim de recuperare a acestor sume (propus la o perioadă de zece ani, cu începere de la data de 1 a lunii următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare).
Printre prevederile hotărârii de consiliu ce urmează a fi aprobate mai figurează şi un articol care subliniază că neachitarea la termenele stabilite a sumelor datorate administraţiei publice locale va atrage după sine impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termică şi chiar executarea silită, conform prevederilor legale.
Aşadar, odată votată această hotărâre, valoarea completă a reabilitării termice a unui apartament va fi suportată în proporţie de 60% din fonduri europene şi guvernamentale şi 40% din fonduri bugetare locale, urmând ca 25% (sau mai puţin, funcţie de statutul social al proprietarului – a se vedea prevederile ghidului de finanţare enunţate mai sus) din cei 40% să fie recuperaţi eşalonat de la proprietari în termen de 10 ani. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare