Știri

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Câmpina din data de 24 iunie 2010

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de preluare a bunurilor de natura activelor fixe a obiectelor de inventar şi a materialelor aparţinând Spitalului municipal şi  Spitalului de psihiatrie Voila din municipiul Câmpina. Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al Spitalului municipal Câmpina. Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al Spitalului de psihiatrie Voila din municipiul Câmpina. Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării suplimentelor salariale  pentru funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpina.  Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei la H.C.L. nr.41 din 25 aprilie  2002 referitoare la aprobarea „Regulamentului privind organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare, de păstrarea ordinii şi a curăţeniei în municipiul Câmpina”. Iniţiator d-na Clinciu Monica – consilier.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina, inventarierea în domeniul privat şi darea în administrarea Spitalului municipal Câmpina a terenului în  suprafaţă de 207,55 m.p., situat în municipiul Câmpina, în incinta Spitalului municipal, str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, nr.4. Iniţiator d-na Preda Gena – consilier.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la H.C.L. nr.128 din 28 august  2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la delegarea gestiunii serviciului comunitar de transport public persoane prin curse regulate pe raza municipiului Campina. Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa – consilier.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă totală de 85.749 m.p., situat în municipiul Câmpina, T10, parcela 310 şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2.798 m.p., situat în municipiul Câmpina, T10, parcela 310. Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu locativ cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în suprafaţă totală de 13,75 m.p. (camerele nr.8 şi nr.9), situat în municipiul Câmpina, str.1 Decembrie 1918, nr.30, Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala Prahova. Iniţiator dl.Sandu Gheorghe – consilier.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.2 la H.C.L. nr.76 din 29 aprilie  2010 referitoare la modificarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor imobile aparţinând fondului locativ de stat, situate în municipiul Câmpina. Iniţiator dl.Telegescu Daniel – consilier.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului al municipiului Câmpina şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 315 m.p, situat în municipiul Câmpina, str.Pădurii, nr.8. Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 32 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr. Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării dreptului de proprietate pentru parcela cu nr. cadastral 12101, înscrisă în Cartea Funciară a municipiului Câmpina sub nr.11.461. Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 3,55 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr. Iniţiator dl.Telegescu Daniel – consilier.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului în suprafaţă de 76,47 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Voila, f.nr. Iniţiator dl.Marcu Florin – consilier.
16. Întrebări, interpelări, diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare