BREAKING NEWSȘtiri

Proiectul „Big Brother”, respins de Consiliul Local, a ajuns aprobat la Primăria Câmpina!

Vară fierbinte și pentru administrația locală câmpineană! Nici nu s-a stins bine polemica din spațiul public legată de noile reglementări restrictive la adresa presei, introduse în Regulamentul de funcționare al Consiliului Local de către un grup de consilieri ai USR-PLUS și PNL, că la orizont se arată noi tensiuni între consilierii locali și executivul Primăriei.
Motivul acestora ar fi, de data aceasta, respingerea unui proiect de hotărâre în ședința ordinară a Consiliului Local din 30 iunie, proiect care 14 zile mai târziu apare ca aprobat atât pe site-ul Primăriei, cât și în corespondența primită de consilierii locali, prin e-mail, de la Primărie. Proiectul în discuție se referă la Aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video în zonele vulnerabile din municipiul Câmpina”.
La data de 20 iulie, un grup de opt consilieri locali sesiza Prefectura Prahova, cerând verificarea legalității în acest caz. Publicăm în continuare conținutul sesizării semnate de consilieri:

„Subsemnatii Dumitrache Liviu, Girbacica Adina, Vane Viorica, Anghelescu Marius, Ene Bogdan, Sabo Aron, Marcu Florin, Nica Dan consilieri locali in Consiliul Local al Municipiului Campina, formulam prezenta SESIZARE prin care va rugam sa verificati legalitatea adoptarii Hotararii de Consiliu Local  nr 85 din data de 30.06.2021.
In fapt: La data de 30.06.2021 a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Campina, avand pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotarari. Primul proiect de hotarare de pe ordinea de zi a fost Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Sistem de supraveghere video in zonele vulnerabile din Municipiul Campina”.
In urma votului liber exprimat asupra acestui proiect de hotarare, proiectul a fost considerat respins cu 9 voturi PENTRU si 9 ABTINERI.
Mentionam ca Secretarul General al primariei, la inceputul sedintei, a inregistrat prezenta la sedinta a unui numar de 17 consilieri locali prezenti fizic la sedinta. Conform HCL 41 de modificarea a HCL 8/2020, art 2 ,, documentul de convocare, pe langa mentiunile prevazute de codul administrativ, va cuprinde in mod obligatoriu si mentiunea ca ,,sedinta se va desfasura prin mijloace electronice printr o platforma on line sau de video conferinta,, In  convocatorul pentru sedinta din data de 30.06.2021, „sunteti convocat/a a lua parte la lucrarile sedintei ordinare a Consiului Local al Mun Campina, ce se vor desfasura, prin participarea fizica a consilierilor locali, in data de 30.06.2021 orale 17 in sala mica a Casei Tineretului Campina”.
Dna consilier Gheorghe Roxana nu a fost prezenta fizic la sedinta din data de 30.06.2021  la votul asupra proiectului susmentionat si consideram ca votul exprimat on line de catre aceasta este nul.
Ulterior, la data 14.07.2021, consilierii locali au primit pe mail din partea Primariei Campina, hotararile adoptate in Sedinta Ordinara din data de 30.06.2021. Printre aceste hotarari se regaseste si Hotararea nr 85, al carei proiect fusese delarat RESPINS in plenul sedintei din data de 30.06.2021. Mentionam faptul ca nu s-a transmis consilierilor nicio motivare a adoptarii proiectului respectiv.
Solicitand informatii secretarului general al primariei cu privire la acest aspect, am fost informati verbal, ca votul consilierului Grama Cezar a fost anulat pe considerentul ca partidul din care acesta facea parte i-a restras sprijinul politic si, prin urmare,  si-a pierdut calitatea de consilier local.
Este de mentionat faptul ca  Ordinul Prefectului nr 222/05.07.2021 prin care s-a constatat incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier  local al dlui Cezar Grama a fost emis ulterior sedintei ordinare din data de 30.06.2021. Mai mult, la data de 30.06.2021 secretarul general nu a anuntat oficial pierderea calitatii de consilier a domului Grama si nici ca acesta nu mai are drept de vot. De asemenea, nu ni s-a comunicat actul prin care s-a dispus anularea votului consilierului Cezar Grama si nici cine a luat acesta hotarare.
Sustinerea celor sesizate mai sus se poate verifica din inregistrarea audio-video a sedintei consiliului local.
Fata de cele aratate va rugam sa verificati legalitatea Hotararii de Consiliu Local nr 85/30.06.2021 si sa dispuneti in consecinta”.

Interesant este și faptul că în Procesul Verbal al ședinței din data de 30 iunie, document ce va fi supus aprobării Consiliului Local la începutul ședinței ordinare de astăzi, proiectul cu pricina figurează în mod explicit drept „picat”. Iată ce apare în procesul verbal:

„Punctul nr.1 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii Sistem de supraveghere video în  zonele vulnerabile din Municipiul Câmpina. Inițiatorul proiectului de hotărâre – dl.Moldoveanu Ioan Alin – Primarul Municipiului Câmpina. 
Dl.Ene – avizul Comisiei buget finanțe favorabil, cu 3 voturi pentru și 2 abțineri.
Dl.Primar Moldoveanu – nu am nimic de adăugat.
Dl.Președinte Filip – dacă nu aveți nimic de adăugat, discuții dacă sunt? Aveți cuvântul d-le Crețu.
Dl.Crețu – așa cum știți acum două luni, eu am ridicat niște aspecte tehnice legate de acest studiu de fezabilitate, pe care vreau să le comunic. Dl.proiectant le-a rezolvat sau a oferit explicații pentru ele și din acest motiv eu o să susțin acest proiect. Mulțumesc!
Dl.Președinte Filip – trecem la vot. Cine este pentru?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 9 voturi pentru (dl.Filip, d-na Ionescu, dl.Crețu, dl.Raț, dl.Briciu, dl.Zăgan, d-na Lupu, dl.Davidescu și d-na Gheorghe – care a votat on-line ”pentru”, prin apel nominal) și 9 abțineri (dl.Nica,dl.Marcu, d-na Gîrbăcică, d-na Vane, dl.Sabo, dl.Ene, dl.Duran, dl.Dumitrache și dl.Grama).
Dl.Filip – 9 pentru, 9 abțineri.
D-na Secretar Moldoveanu – nu se reia votul în ședință. Proiectul a picat.
Dl.Primar- a picat.
Dl.Filip – a picat”.

Cum s-a ajuns în această situație am vrut să aflăm de la secretarul general al Primăriei, Elena Moldoveanu, dar și de la Costel Filip, președintele ședinței Consiliului Local din data de 30 iunie, cei doi semnatari ai Hotărârii adoptate: „Nu cunosc aspectele sesizate și nici instituția noastră nu a primit un document în acest sens, așa că nu vă pot oferi un punct de vedere legat de acest subiect” – ne-a declarat Elena Moldoveanu. Consilierul independent Costel Filip nu a putut fi contactat.
Dincolo de anomaliile juridico-administrative sesizate de acest grup de consilieri locali, asupra cărora se vor exprima instituțiile statului, proiectul în sine, susținut de primarul Alin Moldoveanu, reprezintă un obiectiv îndrăzneț de investiții ce promite instalarea pe raza municipiului Câmpina a 340 de camere de supraveghere video fixe, dintre care 40 având facilități de recunoaștere a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor amplasate în 320 de locații, un adevărat sistem Big Brother ce ar văduvi bugetul public de peste 8 milioane de lei.
Potrivit studiului de fezabilitate realizat de societatea Casido SRL, durata de realizare a investiției este de 48 luni, cu o durată de viață de 25-30 de ani.
„Necesitatea instalării unui sistem performant de videosupraveghere este justificată de valorile infracționalității – care înregistrează, din nefericire, un trend crescător în ultimul timp, pe anumite tipologii ale infractionalității, în zone de interes public. Pentru Municipiul Câmpina se estimează o scădere a infracționalității prin instalarea sistemului de videosupraveghere cu 30% la sfârșitul perioadei de referință” – se mai arată studiul de fezabilitatate.
Instalarea acestui sistem de supraveghere este motivată și de contextul unei rate a criminalității ridicată la nivelul județului Prahova, raportat la anul 2019, numai că potrivit raportului de activitate al Poliției Municipale pentru același an, Câmpina se afla mult sub media județeană a infracționalității, situându-se pe un trend descendent.
Cât de oportun și de necesar este un asemenea proiect în Câmpina astăzi, într-o perioadă în care bugetul public suferă la toate capitolele, rămâne de văzut.

Un comentariu

  1. Toți neterminații se visează securiști.
    Sa vezi ce or sa aresteze adolescenții care aruncă chiștoace pe jos…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare