BREAKING NEWSȘtiri

Profesorii câmpineni se alătură programului „A doua șansă” de reducere și prevenire a abandonului școlar

Miercuri, 29 septembrie, a avut loc în sala de conferințe a Hotelului Oscar din Câmpina un eveniment de promovare a proiectului „Școala ADS Prahova”, co-finanțat cu fonduri europene prin Programul Fondului Social European Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 – Educație și competențe, implementat de Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Eco Rural Consulting.
Evenimentul, organizat în formatul unei mese rotunde, a avut ca temă principală de dezbateri reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație.
La masa rotundă au fost invitați să participe, alături de reprezentanții echipei de proiect, directori ai unităților de învățământ câmpinene, cadre didactice și antreprenori locali.

Obiectivul general al proiectului constă în „creșterea accesului la educație pentru minim 600 copii/ tinerii/ adulți din județul Prahova și județele învecinate, care au abandonat cursurile învățământului obligatoriu înainte de finalizarea acestuia, complementar cu formarea profesională specializată a minim 515 beneficiari din categoria personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații eterogene de cursanți, printr-un plan integrat de acțiuni de sprijin, axat pe următoarele direcții: promovare, consiliere și orientare în carieră, susținere educațională, psihologică, socială și civică, organizarea de programe „A doua șansă” și formare continuă”.
Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, „din anul 2019, rata de părăsire timpurie a școlii este ridicată, având repercusiuni asupra pieței muncii și asupra economiei în general. În 2018, rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare a scăzut, pentru al doilea an consecutiv, la 16,4 %. Deși se situează mult sub nivelul sau maxim de 19,1 % din 2016, rata rămâne una dintre cele mai ridicate din UE (media UE: 10,6 %). Părăsirea timpurie a școlii persistă din cauza unei serii de factori, printre care se numără aspectele socio-economice și decalajele în ce privește furnizarea unei educații de calitate. În zonele rurale – unde nivelul sărăciei este cel mai ridicat, iar cel al calității educației tinde să fie cel mai scăzut – una din patru persoane cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani a părăsit școala prea devreme. În schimb, rata este de 15 % în orașe și de numai 4,2 % în municipii”.

Urmăriți discuțiile în materialul video de mai jos:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare