Știri

PRIMUL ZIAR LOCAL APĂRUT LA CÂMPINA DUPĂ REVOLUŢIE

  • Prima ediţie a ziarului Evenimentul a apărut la data de 23 decembrie 1989
Scurt istoric al apariţiei primului număr al publicaţiei „Evenimentul”
Evenimentul, publicaţie social-artistică a Frontului Salvării Naţionale Câmpina, Anul I, nr. 1 – 23 decembrie 1989, a unit intelectualii Câmpinei, mai ales intelectuali umanişti, într-un front comun de adeziune la marea schimbare. La apelul profesorului Gherasim Rusu Togan, adresat Consiliului Orăşenesc Câmpina al Frontului Salvării Naţionale, acesta, prin comandantul său, căpitanul Lucian Cercel, emite prima sa decizie, consfinţind astfel apariţia publicaţiei Evenimentul. Grupul de colaboratori s-a format ad-hoc: Gherasim Gavriloaie, Decebal Armaşu, George Severin, George Râncu, Octavian Onea, Stelian Izvoreanu. 
Despre această publicaţie, Florin Dochia consemnează: „Suntem în posesia unor documente care dezvăluie demersurile ce au dus la apariţia primei publicaţii social-artistice a Frontului Salvării Naţionale din Câmpina, Evenimentul. Primul dintre ele este cererea adresată de profesorul Ghersim Rusu Togan, Comitetului Popular Provizoriu, structură imediat anterioară creării FSN: «Către Comitetul Popular Provizoriu Câmpina/ Subsemnatul Gherasim Rusu Togan, profesor, în numele publiciştilor oraşului, critici, istorici literari, folclorişti, prozatori şi poeţi, vă solicit să binevoiţi a hotărî scoaterea unei foi volante sau reviste, cum de altfel în Câmpina şi-a avut în tradiţie, fapt necesar în acest moment. Dacă veţi lua în atenţia doleanţa noastră, la orice oră vom fi disponibili. Vă aşteptăm să daţi verdictul. Pentru Naţiunea Română şi sufletul ei bântuit de atâtea aspiraţii de libertate şi împlinire, în numele tuturor celor doritori şi capabili, Ghersim Rusu Togan»”. 
A doua zi, cel ce aprobase trimite adresa următoare: „… Frontul Salvării Naţionale/ Consiliul Orăşenesc Câmpina/ Către Tipografia Câmpina. Prin prezenta se aprobă tipărirea revistei Evenimentul la FSN Câmpina, într-un număr de 150 de exemplare, pe patru pagini, format A3. Căpitan Lucian Cercel”.
În ziua de 23 decembrie, o parte dintre colaboratori s-au adunat la Casa Tineretului, unde s-au primit şi selectat materialele, constituindu-se mapa primei apariţii. Conducerea a fost de acord să-i grăbească apariţia, respectiv să fie editată încă din acea seară. Muncitorii tipografi au rămas peste program, muncind volutar întreaga noapte. A doua zi, într-un tiraj de 700 de exemplare, prin intermediul elevilor, revista s-a difuzat pe străzile oraşului”.
(Din volumul „Câmpina la hotarul dintre lumi”, autor Gherasim Rusu Togan)
Îi mulţumim d-nei Carmen Rusu pentru faptul că ne-a pus la dispoziţie, spre publicare, primul număr al Evenimentului, a cărui reproducere anastatică o găsiţi în exclusivitate în ediţia tipărită de astăzi a ziarului OGLINDA DE AZI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare