Știri

O profesie periculoasă – muzeografia.

Trei reprize pentru Castelul Iulia Hasdeu. Ultima repriză (6)
D-lui inginer Mihai Stănescu, D-lui Cornel Ştefanovici, D-lui Traian Drăguşin, D-lui Mihail Şerbănoiu, D-lui Horaţiu Zăgan, D-lui inginer Ion Mircea, ziarelor „Oglinda de azi” şi „Partener” şi Directorului Casei de Cultură „Geo Bogza”, pentru „Revista Nouă”. Cu Doamna Doctoră Mihaela Petrovici şi cu D-nii Viorel Bondoc, ing. Gheorghe Tudor şi Ion Dragomir am vorbit la telefon, iar pe D-l Gheorghe Iatan nu l-am găsit în niciun fel. Am omis-o, din motivele care s-au văzut, pe Jenica Tabacu, deşi ea era lidera consilierilor (!?; cum umbla vorba prin târg) şi se şi vedea primăriţa mucipiului. D-l Primar a repartizat-o Of. Juridic / Rog analizaţi propunerea d-lui Onea şi solicitaţi sprijin dacă este cazul. / Rog copie pentru d-l Olăraşu, şi s-a semnat: H[oria] T[iseanu].

A doua zi, Marţi, 26 Septembrie, ziarul „Oglinda de azi”, nr. 1139, a publicat intervenţia mea – În apărarea Castelului Iulia Hasdeu. Scrisoare deschisă către Consiliul Local şi Primăria Câmpina – în pagina 4, Opinii, anunţând-o şi în prima pagină, implicându-se cu o promptitudine ce o va onora mereu.
Publicarea şi culoarea ziarului au făcut-o pe Jenica Tabacu să vadă roşu în faţa ochilor (îmi aduc aminte de la Muzeu vocea ei ascuţită – Ascuţitoarea – care-ţi perfora timpanul ca un ac de patefon). Cu o furie ce se poate simţi din incoerenţa textului şi înainte de a decide Consiliul Local – dar tocmai pentru a dirija orientarea acestuia – Jenica Tabacu a respins sprijinul pe care Primarul era dispus să-l accepte. Vom vedea că ea este autoarea erupţiei de la Primăria Municipiului, pe hârtia cu antetul cu scut tăiat, având în câmpul de sus Castelul Iulia Hasdeu şi Soarele, iar în câmpul de jos Sonda în erupţie: ROMANIA / JUDETUL PRAHOVA / PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA / Nr. 18853 – 26 SEP 2006
STIMATE DOMNULE PREFECT,
În Scrisoarea deschisă a domnului Octavian Onea, consilier pentru cultură, culte, învăţămînt la Prefectura Judeţului Prahova, înregistrată sub nr. 18.760 din 25.09.2006, Primăria Municipiului Câmpina a fost acuzată că nu a apărat bine cauza revendicării Castelului Julia Hasdeu. [V-aduceţi aminte, din Ultima repriză (1) şi (2), cine scria cu J, Castelul Julia Hasdeu?] Ignorând faptul că în România există multiple căi de atac ale unei hotărîri judecătoreşti [dar nu şi atunci când atacantul fură documente din arhiva tribunalului, n.O.], dumnealui scrie: „cu o bună apărare, nu s-ar fi trecut de Judecătoria Câmpina, eventual de Tribunalul Prahova”. Precizăm că atât Tribunalul Prahova cât şi Curtea de Apel Ploieşti ne-au dat câştig de cauză. [Se omite, însă, eşecul de la Judecătoria Câmpina.] Juriştii Primăriei Câmpina au colaborat cu doamna Jenica Tabacu, muzeograful-coordonator al Muzeului Memorial „B.P.Hasdeu”, care le-a pus la dispoziţie documentaţia necesară apărării edificiului hasdeean.
Un fapt grav este acela că domnul Octavian Onea, potrivit declaraţiilor sale, posedă o documentaţie „mai serioasă decât cea pe care a putut s-o asigure Jenica Tabacu” şi nu a pus-o la dispoziţia autorităţilor câmpinene în urmă cu un an (atunci când, susţine dumnealui, a aflat de proces) pentru a asigura acea „apărare bună” la care face referire în textul scrisorii. [Să zicem că era aşa. Deşi, chiar în a doua frază a scrisorii deschise mărturisisem că „Am telefonat imediat la Muzeul memorial „B.P.Hasdeu”… şi am vorbit cu Jenica Tabacu, actuala muzeografă coordonatoare, oferindu-mă să-i acord tot sprijinul în instanţele de judecată”. Uite, o făceam (şi) acum!] Este surprinzător că dumnealui abia în 2005 a aflat despre un proces care începuse în 2002 şi privea destinul unuia din cele mai importante monumente de arhitectură ale ţării! Dacă este adevărat faptul că manifestă un ataşament deosebit faţă de Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu”, după cum susţine în scrisoare, înseamnă că ar fi trebuit să cunoască problemele cu care se confruntă autorităţile în ceea ce priveşte construcţia care-l găzdueşte. Presa locală, judeţeană şi centrală a reflectat deseori aspecte în legătură cu evoluţia procesului. Aici se cuvine o precizare: la 2 Iulie 2002, în cadrul Sărbătorii Iuliilor, a avut loc lansarea revistei Citadela literară care cuprindea studiul Al cui este Castelul Julia Hasdeu? semnat de Jenica Tabacu. Studiul prezenta situaţia legată de notificarea depusă la Primăria Câmpina şi aspecte din trecut privind încercările de revendicare a Castelului Julia Hasdeu. Revista a fost difuzată în mediile culturale din judeţ şi din ţară. Nici despre această publicaţie nu a avut cunoştinţă domnul consilier pentru probleme de cultură, Octavian Onea? [Ba da. Şi, ce-i cu asta? A reflectat acolo, „Citadela literară”, „aspecte în legătură cu evoluţia procesului”? Dar a pomenit ea măcar cuvîntul „proces”?]
    În ceea ce priveşte gravele acuze pe care domnul Octavian Onea le aduce doamnei Jenica Tabacu, credem că sunt răbufniri ale unei revolte personale, asupra cărora nu facem comentarii.
Susţinem însă cu toată convingerea că activităţile de la Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” se desfăşoară cu profesionalism. Îmbogăţirea patrimoniului [Cuvînt magic! Uite, dacă vrea Primăria, eu public o carte voluminoasă (şi chiar necesară, fiind vorba de o avuţie reală şi perenă a oraşului) numai cu listele patrimoniului – legat fie de Hasdeu, fie de Câmpina – adus de mine la Muzeul Hasdeu. Poate să publice şi Jenica măcar o singură foaie?!], expunerea pieselor în condiţii de maximă siguranţă, cercetarea arhivistică ducând la publicarea unor lucrări şi chiar la elaborarea unei teze de doctorat de către muzeograful-coordonator Jenica Tabacu, prezentarea muzeului de o manieră ştiinţifică, toate acestea sunt argumente pentru susţinerea noastră.
Considerăm că domnul Octavian Onea şi-a încălcat atribuţiile de consilier pentru cultură, culte şi patrimoniu, atunci când a transmis prin fax mai multor aleşi locali, inclusiv presei, utilizând faxul Prefecturii Judeţului Prahova, textul prin care-şi face elogiul minimizând eforturile noastre concrete întru apărarea Castelului Julia Hasdeu şi lansând acuze fără suport la adresa fostei sale colege, doamna Jenica Tabacu.
Vă rugăm, STIMATE DOMNULE PREFECT, să analizaţi cele de mai sus şi să dispuneţi măsura dreaptă [!!] pentru elucidarea situaţiei. / Cu profundă consideraţie,
[stg] Primar, / Ing. Tiseanu Horia / [ss] H. T. [şi ştampila Primăriei] // [drpt] Secretar, / Jr. Moldoveanu Paul / [ss] P. Moldoveanu.
Îmi îngădui un scurt comentariu. D-l Primar a semnat-o, potrivit fişei postului, fiindcă exprima punctul de vedere al înseşi instituţiei interesate. Fără să ştie că, în articolul Al cui este Castelul Julia Hasdeu?, nu se spunea deloc că „subsemnatul notificării”, anume „Petriceicu-Hasdeu Tadeus-Georgian-Dal”, ar fi pornit şi un proces de revendicare. Nu. „Subsemnatul notificării”, „profesorul Petriceicu-Hasdeu Tadeus-Georgian-Dal”, înregistrase numai, „la Primăria Câmpina, notificarea… prin care” solicitase „retrocedarea dreptului de proprietate asupra Castelului Julia Hasdeu”! Se spune undeva, în tot articolul, de procesul început în anul 2002? Dacă se spune, respectuos vă rugăm să ne arătaţi şi nouă! Noi n-am găsit decât o confirmare că autoarea este poliglotă de 3 limbi, vorbind franţuzeşte în genul „ma mère” – ma mer de câtă lume a venit să mă vadă! – repetând de câteva ori că „harasser” înseamnă „a sfîşia”, şi folosind o română du haut style, în genul Preţioaselor ridicole ale lui Molière, de ai fi tentat să exclami, ca Marotta acestuia: „je n’entends point le latin et je n’ai pas appris, comme vous, la filofie”! Româneşte: „nu pricep lătineşte şi n-am învăţat ca dumneavoastră filofia”. Vedeţi că nu numai B.P.Hasdeu a aşteptat-o pe Jenica Tabacu să descopere că el se semna latineşte: De Cujus, dar şi Molière ştia că ea va învăţa, la Facultatea de Jurnalism, la filofie; adică, fie ce-o fi, fie! (la fifie) tu dă drumul la gură! Vei fi şi doctoră în fifie!

                                 Octavian Onea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare