Știri

O profesie periculoasă – muzeografia.

Trei reprize pentru Castelul Iulia Hasdeu. Primo tempo (2)

Continui să citez din referatul meu, din 22 Octombrie 1979, pentru respingerea pretenţiilor inginerului Ştefan Haşdeu asupra Castelului Iulia Hasdeu, publicat nr. trecut. Amatorii de istorie vor vedea că şi în timpul răsboiului mondial justiţia a continuat să funcţioneze netulburată.
12. 1938 August 20, nr. 40.014. Ervin Haşdeu depune acţiune modificată. Semnează av. Aburel Ştefan.
16. 1938 Oct. 8, nr. 47.137. Iuliu Dragomirescu – întîmpinare la intervenţia Lt. Ştefan H.
17. 1938 Oct. 27. Procesul cu Ervin Haşdeu din Cluj – acţiune modificată. 
Jurnalul 13.130. Procedura incompletă. Amânat la 25 Ian. 1939. Interve[nie]nţii pot să-şi modifice intervenţia.
18. 1938 Oct. 27. Înfăţişare în cererea de intervenţie a Lt. Ştefan P. Haşdeu din Constanţa.
19. Prezintă scrisoarea lui Alexandru Haşdeu, al cărei original este la Ervin Haşdeu.

21. 1938 Dec. 23, nr. 59.605. Lt. Ştefan Haşdeu se dezistă de la intervenţie şi exercită acţiune pe cale principală. Roagă să fie conexată cu acţiunea Ervin Haşdeu dos. 5834/1937.

22. 1939 Ian. 25. Dos. 10.774/1939. Pârîţi Iuliu Dragomirescu cu soţia, [C.M.Ciocazan], Ateneul popular „B.P.Hasdeu” Câmpina, Radu T. Rădulescu, Alba Iulia T. Rădulescu, Ileana Enrica T. Rădulescu, [Ana Maria B. Luca], Sabina Săruleanu – tutoră a minorilor defunct Săruleanu.
Jurnalul 944 bis/25 Ian. 1939. Pentru ca reclamantul să comunice copie de pe acţiunea sa şi actele depuse părţilor care n-au primit aceste acte, iar pârîtul Iuliu Dragomirescu să-şi completeze întîmpinarea depusă la acest dosar, amână la 15 Martie 1939.
23. 1939 Martie 15. Urma a se cita absenţii. Procedură neîndeplinită. Termen la 17 Mai 1939.
25. 1939 Mai 4, nr. 22.107, netimbrată. Lt. Ştefan H. (av. Constantinescu-Bordeni) depune:
a) 4 copii de pe inventarul din 9 Noembrie 1907.
b) cu nr. 22.108: 3 ex. din traducerea din l. polonă a scrisorii lui Tadeu H. din 7 Mai 1815.
c) cu nr.22.041: Arhiva genealogică.
d) o scrisoare a lui Tadeu H. [traducere din l. polonă; copie nelegalizată].
26. 1939 Mai 11, nr. 23.169. Av. Constantinescu-Bordeni: au fost depuse din eroare; să se constate că au fost depuse de Baronul Ervin H. pauper.  
27. 1939 Mai 17. Procesul amânat la cererea reclamantului Ştefan H. (prin av. Crăciunescu-Telega) pentru 19 Sept. 1939.
28. 1939 Sept. 19. Reclamanţii cer un nou termen.
29. 1939 Noemb. 7. Primul termen. Iuliu Dragomirescu cere termen pentru întîmpinare.
Jurnalul 12.960 dispune să se trimită pe cale de repartiţie.
30. 1940 Ian. 4. Lt. Ştefan Haşdeu cere a se cita şi Mihai Haşdeu pentru 17 Ian.
31. 1940 Ian.17. Av. Tomescu renunţă la Mihai Haşdeu.
Jurnalul 403. Dă termen reclamanţilor să depună procura. Amânat la 20 Februarie.
32. 1940 Febr. 12. Acte la dosar comunicate pentru 20 Febr. 1940:
7) Act de botez Ştefan Geza – 9 Oct. 1900.
8) Act de botez Ştefan Alexandru – Kişber, 1866.
9) Căsătoria lui Ştefan Haşdeu din Eger, Comitatul Heveş – 1899 Iulie 10.
10) Moartea lui Ştefan H.
11)  Traducere din l. latină – botez Ştefan, 1833, Dec. 26.
12)  Traducere din l. latină – Alex. Francisc, 1795 Martie 27.
13) Certif. de căsătorie Hizdeu Petre – 21 Junie 1795.
14) Traducere din l. germană. Scrisoarea Directorului Arhivei din Lemberg către
Ştefan cavaler de Hajdeu în Kişber.
15) Scrisoarea lui Alexandru H. [cui?]. Traducere din l. polonă.
16) Scrisoarea lui Alexandru H. – 19/31/1866 [cui?]. Traducere.
17) Copie legalizată, traducere din l. polonă. [Vorbeşte de câteva neamuri ale lui. Nu arată care.]
18) Trad. din l. polonă. Scrisoarea lui Tadeu Haşdeu, fără dată. Dragă Unchiule.
20) Copia scrisorii consulului Austroungar, din 21 Aprilie 1910, către cavaler Ştefan Alexandru.
22) Certificatul Universităţii din Cluj, 22 Oct. 1932. D-l Maior descinde din Gaşpar.
Tăgădueşte legătura lui Petre.
33. 1940 Februarie 20.
Iuliu Dragomirescu: dosarul 10.774/1939 e dosar nou, de 2 luni. Acte noi. Cere termen pentru întîmpinare. Actele au nevoe de filiera legalizărilor prin Ministerul de Externe. Au fost prezentate diferiţilor notari de însuşi reclamantul.
Jurnalul 2058/20 Febr. 1940. Obligă pe reclamant să comunice actele spre a depune întîmpinare. Amână cauza la 2 Apr. 1940.
34. 1940 Apr. 2. Reclamantul cere termen pentru a se discuta conexarea.
35. 1940 Apr. 2. Intervenţia lui Ion Costinescu şi a Henriettei Delavrancea.
36. 1940 Mai 17. Întîmpinarea lui Iuliu Dragomirescu pentru intervenţia Costinescu-Delavrancea.
37. 1940 Mai 28. Henriette Delavrancea retrage intervenţia; să fie citată Asociaţia Muzeul Hasdeu, căreia i-a cedat drepturile.
38. 1940 Mai 28. Petiţia Asociaţiei Muzeului Hasdeu.
39. 1940 Iunie 12, nr. 26.725. Întîmpinare av. Tomescu la cererile Costinescu şi Delavrancea.
41. 1940 Iulie 12. Av. G. Tomescu pentru baronul Ervin Haşdeu. Cere repunere pe rol. Termen la 1 Oct. 1940.
42. 1940 Oct. 1. Jurnalul 9741 Tribunalul Prahova. Anulează actul de paupertate depus de reclamantul Ervin H. Termen la 19 Noembrie 1940 pentru a timbra acţiunea şi actele de la dosar.
43. 1940 Noemb. 19. Sentinţa civilă nr. 486, Tribunalul Prahova S. I. Anulează ca insuficient timbrată acţiunea civilă intentată de Ervin P. Haşdeu din Cluj. Sentinţa cu apel.
44. 1940 Noemb. 25. telegrama Ministerului de Justiţie nr. 163.864 privind paupertatea românilor care au avut domiciliul în teritoriile ocupate. În cauzele în care judecata s-a suspendat sau anulat pentru netimbrare, se vor repune pe rol.
45. 1940 Dec. 4. Proces nou, dos. 9197/1940. Jurnalul 12.793. Termen la 18 Dec. 1940.
48. 1940 Dec. 18. Jurnalul 13.456. Obligă pe Ervin H. şi Ştefan H. să comunice actele în original. Termen la 26 Ian. 1941.
50. 1941 Ian. 26. Iuliu Dragomirescu – telegramă Tribunalului Prahova: cere amânare din causa suspendării trenurilor şi autobuselor.
51. 1941 Ian. 27. Ministerul de Externe legalizează certificatul interpretului jurat nr. 7565 D.T.Polis – actul de botez al lui Ştefan Geza Haşdeu.
52. Idem, legalizează semnătura lui I. Binder, care certifică traducerea cu textul din l. maghiară – actul de naştere Ştefan Anton Alexandru.
53. Idem, semnătura lui T. Polis nr. 7571 – extras căsătoria Ştefan Anton din Eger, 1899 Iulie 10.
54. Idem, semnătura lui I. Binder – certificatul botez Ervin Anton, 1871 Ian. 18.
55. 1941 Ian. 28. Conexarea prin Jurnalul 1011.
57. 1941 Febr. 19. Jurnalul 1927. Iuliu Dragomirescu intimat. 
58. 1941 Febr. 20. Ministerul Finanţelor comunică Trib. Prahova S. I că certificatul de paupertate nr. 436/1937 este considerat valabil.
60. 1941 Mai 13. Jurnalul ….. Intervenţia Iulia Gaiu.
61. 1941… Întîmpinarea lui Iuliu Dragomirescu în privinţa intervenţiei Iuliei Gaiu.
63. 1941 Iunie 25. Iuliu Dragomirescu comunică sentinţa lui Ervin Haşdeu.
64. 1941 Iulie 9. Apel la Curtea de Apel S. IX Bucureşti. Dosar 1266/1941.
65. 1941 [Aug. 18 ?]. Apelul lui Ervin Haşdeu prin av. Victor A. Moscu.
67. 1941 Sept. 20. Proces. Amânat la cererea lui Iuliu Dragomirescu.
68. 1941 Noemb. 15. Jurnalul 3752. Procedura necompletă. Termen 17 Ian. 1942.
71. 1942 Ian. 13, nr. 003.606. Baronul Ervin Petriceicu Haşdeu, Preşedintele Asociaţiei Germano-Română-Italiană din Cluj (consulatul Marelui Reich German) se adresează Mareşalului Antonescu. Îi trimite prin Ştefan H. memorii cu informaţii extrem de preţioase şi importante pentru DVs.
72. 1942 Ian. 17. Jurnalul 217. Amână la 7 Martie 1942.
74. 1942 Martie 7. Jurnalul 1089. Amână la 16 Mai 1942.
75. 1942 Martie 10, nr. 369.347. Ministerul Finanţelor anulează certificatul de paupertate nr. 436/1163/1937 al lui Hervin Haşdeu şi revocă adresa nr. 444.747 din 20 Febr. 1941 către Tribunalul Prahova S.I.
76. 1942 Martie 19. Pledoaria lui Iuliu Dragomirescu. Jurnalul 3023 Trib. Prahova. Anulează actul de paupertate.
77. 1942 Apr. 6. Moare C.M.Ciocazan, unul dintre executorii testamentari ai lui B.P.Hasdeu.
78. 1942 Mai 2, nr. 402.447. Ministerul de Finanţe validează din nou actul de paupertate al lui Ervin Haşdeu.
80. 1942 Mai 5. Jurnalul 4645 confirmă din nou actul de paupertate.
81. 1942 Mai 16. Curtea de Apel S. IX Bucureşti – Jurnalul 2112.
82. 1942 Mai 16. Iuliu Dragomirescu se adresează Ministerului de Finanţe pentru ca reclamaţiile lui Ervin H. să fie depuse la dosarele proceselor.
85. 1942 Iunie 18. Jurnalul 6429. Termen la 23 Iunie 1942.
86. 1942 Iunie 20. Iuliu Dragomirescu cere Preşedintelui Trib Prahova S. I să se aducă „în instanţă anume presupuse acte originale depuse de reclamanţi la 28 Ian. 1941 şi încasate de Grefa Tribunalului”.
87. 1942 Iunie 23. Pledoarie Iuliu Dragomirescu. Actele să fie depuse în original şi traduse.
88. 1942 Iunie 27. Curtea de Apel Buc. – Jurnalul … Lipsă de procedură. Termen 19 Sept. 1942.
89. 1942 Iulie 8. Iuliu Dragomirescu: Traducerile suspecte. Falşurile bisericii maghiare. Expertizarea actelor. Jurnalul 7246.
90. 1942 Iulie 14. Sentinţa civilă 372 Tribunalul Prahova S. I.
91. 1942 Iulie 27. Ervin Haşdeu şi Cpt. în rezervă Ştefan H. – apel contra Sentinţei 372 (dos. 863/1942).
92. 1942 Iulie 27. Iuliu Dragomirescu apelează Jurnalele 1927/19 Februarie 1941, 2041/41, 3023/19 Martie 1942, 4645/5 Mai 1942 – care au făcut obiectul dosarelor 9197/1940 conexat cu 10.774/1939 Trib. Prahova S. I – şi 6429/18 Iunie 1942.
Mă văd nevoit să amân iar continuarea. Pe săptămâna viitoare.
Octavian Onea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare