Știri

O nouă rectificare bugetară va fi dezbătută azi în Consiliul Local

Până acum o lună, ședințele ordinare ale Consiliului Local Câmpina se țineau în ultima zi de joi a lunii. De multe ori, punerea în aplicare a proiectelor de hotărâre aprobate de legislativul municipal impuneau proceduri laborioase, care nu se puteau realiza până la sfârșitul lunii respective, pentru a permite transmiterea hotărârilor de Consiliu către Prefectură. Din acest motiv conducerea Primăriei a decis mutarea datei de desfășurare a adunărilor de lucru ale aleșilor locali. Astfel, de acum înainte, ședințele se vor ține în ultima zi de marți a fiecărei luni.  Prin urmare, astăzi va avea loc ședința lunii septembrie a Consiliului Local. 
Pe ordinea de zi, sunt mai multe proiecte de hotărâre. Una dintre cele mai importante vizează dezbaterea unei noi rectificări bugetare, demers promovat, conform legii, de către primarul Horia Tiseanu. Rectificarea bugetară are la bază o decizie a Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova, care comunică executivului câmpinean o nouă fișă cu sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018, cu repartizare pe trimestre. Astfel, s-a majorat cu aproape 5,75 de milioane de lei indicatorul reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit. De asemenea, au mai venit în plus 129.000 de lei pentru indicatorul reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, după cum urmează: a. Pentru drepturile asistenților de persoane cu handicap grav sau indemnizații lunare – se majorează cu 99.000 de lei; b. Pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale –  se majorează cu suma de 30.000 de lei; se alocă suma de 163.000 de lei la indicatorul „Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, ca urmare a semnării contractului de finanțare „Restaurarea Muzeului Memorial B.P. Hasdeu” etc.  La Protecția Mediului se suplimentează cu suma de 365.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de salubritate. La capitolul Transporturi, se realocă suma de 100.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de reparații curente. De asemenea, se redistribuie suma de 90,00 mii lei de la obiectivului de investitii „Resurse integrate pentru o dezvoltare locala sustenabila” la obiectivul de investiții ,,Sistem informatic integrat la nivelul primăriei”. Totodată, se modifică valoarea obiectivelor de investiții aprobate după cum urmează: – se majorează valoarea aprobata de 1.476,78 mii lei cu suma de 206,00 mii lei la obiectivul de investiții „Reabilitare Parc situat în B-dul Carol I (Soldat)”, valoarea finală fiind de 1.682,78 mii lei; – se diminueaza valoarea aprobată de 50.000  lei cu suma de 45.000 lei la obiectivul de investiții „Iluminat str. Podului”, valoarea finală fiind de 5.000 lei; – se diminuează valoarea aprobată de 50.000 lei cu suma de 45.000 lei la obiectivul de investiții ,,Iluminat str. Drumul Taberei”, valoarea finală fiind de 5.000 lei; se diminuează valoarea aprobată de 200.000 lei cu suma de 21.000 lei la obiectivul de investiții „Concurs de soluții pentru realizarea monumentului în parcul Soldat – Ansamblul Trei Panouri Votive”, valoarea finală fiind de 179.000 lei; – se majorează valoarea aprobată de 50.000 lei cu suma de 50.000 lei la obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în municipiul Câmpina”, valoarea finală fiind de 100.000 lei etc. La capitolul Transporturi, se modifică valoarea mai multor obiective de investiţii aprobate, de menționat aici fiind faptul că se diminuează valoarea aprobată de 50.000 lei cu suma de 27.000 lei la obiectivul de investiții „Reabilitare Șoseaua Paltinu”, valoarea finală fiind de 23.000 lei. 
În cadrul ordonatorilor terţiari s-a solicitat rectificare bugetară de către mai multe instituții. Astfel, Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina solicită rectificare de buget in sensul realocării: – veniturilor in urma incheierii contractelor de servicii medicale aferente anului 2018, cu Casa de Asigurari de Sănătate Prahova din sume alocate de la bugetul de stat; – cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital. Liceul Tehnologic Mecanic solicită rectificare de buget in vederea suplimentării bugetului aprobat cu suma de 12,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii (pază).  Au mai fost și alte solicitări. Dintre celelalte proiecte de pe ordinea de zi, de menționat ar fi câteva: proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Câmpina în consiliile de administratie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar din  Câmpina pentru anul scolar 2018 – 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina, precum şi cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului LocaI; două proiecte de hotărâre privind darea in administrarea Spitalului Municipal și a Spitalului Voila a unor bunuri imobile în care își desfășoară activitatea etc.
Adrian BRAD

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare