Știri

O carte monumentală: Istoria Ploieştiului în date *)

Remarcabilă prin programul său editorial, Societatea Culturală „Ploieşti – Mileniul III” (SCP-M III), condusă cu competenţă şi dăruire de ing. Constantin Trestioreanu, a reuşit marea performanţă  a publicării unui număr de peste 65 de volume în perioada celor zece ani de la înfiinţarea instituţiei. De curând, Editura SCP-M III a lansat un nou şi valoros volum, „Istoria Ploieştiului în date”.
Realizată de un excelent colectiv redacţional, cu mare experienţă publicistică, alcătuit din Marian Chirulescu, Gheorghe Marinică, Oana Dinu şi Mihaela Sandu şi coordonat de Constantin Trestioreanu, lucrarea abordează probleme legate de dezvoltarea istorică, politică, economică, urbanistică, socială şi spirituală a comunităţii ploieştene, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.
Concepută după o structură modernă, ştiinţifică, sistematică, accesibilă, cu o impecabilă documentare, cartea cuprinde capitolele: Prefaţă, Epoca Veche, Evul Mediu, Epoca Modernă, Epoca Contemporană, Bibliografie, Index, Cărţi publicate.
În prefaţă, primarul municipiului Ploieşti, Andrei Liviu Voloşevici, a evidenţiat valoarea deosebită a lucrării, rolul crucial al autorilor, precum şi consecvenţa Societăţii Culturale în lansarea unui număr impresionant de volume: „O carte atât de importantă şi de necesară precum «Istoria Ploieştiului în date», care valorifică izvoare şi surse bibliografice de o amploare enciclopedică şi înglobează un imens volum de muncă, nu poate decât să ne bucure pe noi, locuitorii municipiului Ploieşti. De aceea, în numele administraţiei locale, salutăm apariţia sa şi îi felicităm pe autori şi Societatea Culturală”.
În acelaşi sens, preşedintele SCP-M, Constantin Trestioreanu, a subliniat: „«Istoria Ploieştiului în date» se înscrie în acest amplu demers al Societăţii noastre culturale, oferind o imagine de ansamblu, alcătuită pe criterii cronologice, asupra evoluţiei aşezării ploieştene, pe baza valorificării unei cercetări bibliografice şi arhivistice întinsă pe mai mulţi ani”.
Tot în cadrul acestui capitol, autorii, pe baza celor peste 10.000 de referinţe, au căutat să evidenţieze faptul că Ploieştiul a avut şi are o viaţă complexă: istorică, religioasă, socială, administrativă, politică, economică, sanitară, şcolară, culturală, sportivă, un oraş în care au funcţionat/ funcţionează o mulţime de întreprinderi, instituţii, cluburi, societăţi, asociaţii etc. Relevantă este, de asemenea, grija autorilor de a prezenta informaţiile într-o ordine ştiinţifică, pe domeniile: statistică (cu date demografice – recensăminte, densitate, mortalitate, număr de întreprinderi, de instituţii), date istorice (cu informaţii referitoare la conducătorii ţării, vizite în municipiu etc.), administraţie (menţionează înfiinţările/ schimbările denumirilor, desfiinţările unor instituţii de profil, prefecţii judeţului, primarii municipiului etc.) etc.
Cronologia – element definitoriu al întregii cărţi – „se bazează pe parcurgerea a peste o sută de lucrări (tratate, sinteze, dicţionare, anuare, monografii, presă) şi cuprinde evenimente ce au contribuit la dezvoltarea municipiului”.
Epoca veche: 10.000 a. Chr., unde sunt reţinute primele semne de locuire umană pe teritoriul de azi al municipiului Ploieşti – epoca mezolitică; 6.600 – 3.800 a. Chr. – epoca neolitică; 3.700 – 2.700/ 2.500 a. Chr. – neoliticul târziu; 2.500 – 1.200 a. Chr. – epoca bronzului; 1.200 – 500 a. Chr. – epoca fierului; 450 a. Chr. – 106 p. Chr. – faza Latene a epocii fierului; sec. III – IV – fiinţează la Ploieşti o aşezare cu caracter provincial roman şi elemente dacice, precum şi necropolă; sec. IV – marcat şi la Ploieşti prin construirea, sub împăratul Constantin cel Mare, a marelui obiectiv defensiv „Brazda lui Novac”; sec. IV – XII – în perioada de formare a poporului român, a continuat locuirea aşezărilor situate în zona pârâului Dâmbu: Bereasca (Rozmarin, Zăvoiului, Cuptoarelor), Ploieşti-Nord (Găgeni), Pielari, Ploieşti-Triaj; sec. VIII – X – populaţie sedentară, practicând agricultura şi creşterea vitelor.
Evul Mediu (sec. IX – 1821) – începutul modernităţii (sec. XVI – XVII); domniile fanariote în Ţara Românească (1711 – 1821).
Epoca Modernă (1821 – 1918).
Perioada contemporană (1919 – 2010): regimul democratic (1919 – 1938); regimul autoritar al Regelui Carol al II-lea (feb. 1938 – sept. 1940); regimul autoritar al Mareşalului Antonescu (sept. 1940 – aug. 1944); regimul comunist (6 mart. 1945 – 22 dec. 1989); perioada postcomunistă, revenirea la sistemul democratic.
„Caracterul ştiinţific indubitabil – a apreciat A. L. Voloşevici -, stilul clar, sintetic, criteriul cronologic, folosite în prezentarea datelor (…) uşurează accesul rapid la informaţie pentru toate categoriile de cititori sau de cercetători, dornici să cunoască evoluţia oraşului în care trăiesc sau să-şi pornească propriile studii în varii domenii ale vieţii comunitare”.
Cartea se încheie cu Bibliografia cercetării, Indexul selectiv de nume, denumiri de întreprinderi, instituţii etc. şi cu lista cărţilor publicate de SCP-M III  (I. Capitole şi studii pentru monografia Municipiului Ploieşti; II. Cărţi consacrate istoriei judeţului Prahova şi monografii ale unor localităţi; III. Istoria şi cultura universală; IV. Volume de beletristică).
Cercetând paginile lucrării, am descoperit printre personalităţile citate şi numele unor redactori  şi colaboratori ai ziarului „Oglinda de azi”, precum şi pe cel al directorului publicaţiei noastre, Florin Severius Frăţilă. Aceştia fie că s-au născut la Ploieşti, fie că au absolvit cursurile liceelor ploieştene sau au lucrat în cadrul diferitelor instituţii, intreprinderi şi publicaţii ploieştene, au contribuit „cu date bibliografice esenţiale despre viaţa, activitatea şi opera lor” la extinderea ariei de cuprindere a cărţii.
Pentru toate acestea, exprimăm întreaga noastră gratitudine, atât colectivului redacţional, cât şi neobositului coordonator-editor, Constantin Trestioreanu.
Theodor MARINESCU
 *) Marian Chirulescu, Gheorghe Marinică, Oana Dinu, Mihaela Sandu – Istoria Ploieştiului în date (din cele mai vechi timpuri şi până azi). Coordonator şi editor: Constantin Trestioreanu, Editura Ploieşti – Mileniul III, 2011, format A4, 581 p.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare