Știri

Justiţia a decis în cazul “Ion Costache Petre”

Fostul primar al comunei Băneşti a primit o sentinţă de trei ani cu suspendare, interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 10 ani şi plata în solidar a peste 6 miliarde lei vechi către OMV Petrom
Săptămâna trecută, după aproape trei ani de procese, magistraţii Curţii de Apel Ploieşti au dat sentinţa definitivă în complicatul dosar al fostului primar al comunei Băneşti, Ion Costache Petre. Acuzat încă din anul 2012 de trafic de influenţă, conflict de interese şi complicitate la furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, Costache a primit o pedeapsă de trei ani cu suspendare, interzicerea unor drepturi pe o durată de zece ani şi plata în solidar, cu alţi inculpaţi din dosar, a peste 6 miliarde lei vechi, despăgubiri civile către societatea OMV Petrom. 
Publicăm în continuare cele mai importante pasaje din sentinţă în ceea ce-l priveşte pe I.C. Petre.
Solutia pe scurt: 1. În aplicarea art.5 cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului ION COSTACHE PETRE este codul penal anterior şi în consecinţă: În baza art.2531 cod penal anterior cu aplic.art.74 lit.a, alin.2 şi art.76 lit.e cod penal anterior condamnă pe acest inculpat pentru comiterea a două infracţiuni de conflict de interese la două pedepse de câte 2 luni închisoare. În baza art.26 rap.la art.208 alin.1, art.209 alin.1, lit.a,e şi alin.4 cod penal anterior cu aplic.art.41 alin.2 şi art.74 alin.1 lit.a, alin.2 şi art.76 lit.a cod penal anterior condamnă pe inculpat pentru comiterea unei infracţiuni de complicitate la furt calificat şi cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art.257 cod penal anterior cu aplic.art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.74 lit.a, alin.2 rap.la art.76 lit.d cod penal anterior condamnă pe inculpat pentru comiterea unei infracţiuni de trafic de influenţă la pedeapsa de 11 luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b cod penal anterior contopeşte cele 4 pedepse de mai sus, stabilind pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.2531 comb.cu art.65 alin.2 cod penal anterior rap.la art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o durată de 10 ani, după executarea pedepsei principale iar în temeiul art.209 alin.4 comb. cu art.65 alin.2 cod penal anterior rap. la art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev.de art. 64 lit.a teza a II a şi lit.b cod penal anterior pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.35 alin.2 cod penal anterior contopeşte pedepsele complementare de mai sus stabilind ca inculpatul să execute pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o durată de 10 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 cod penal anterior rap.la art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev.de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b cod penal anterior. În baza art. 861 alin.1 cod penal anterior suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei rezultante pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862 alin.1 din acelaşi cod. Potrivit art. 863 Cod penal anterior obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova la datele fixate, conform programului de supraveghere; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 rap. la art. 83 şi art. 84 Cod penal anterior privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în cursul termenului de încercare, al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere instituite prin prezenta sentinţă precum şi în cazul neexecutării, cu rea-credinţă a obligaţiilor civile stabilite în sarcina sa. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare de mai sus. În baza art.88 cod penal anterior şi art.404 alin.4 lit.a cod pr.pen., deduce din pedeapsă, durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului de la 21 martie 2012-la 9 octombrie 2012. (…)
În baza art.257 alin.2 cod penal anterior rap.la art. 6 alin. 3 din Legea nr.78/2000 confiscă de la inculpatul Ion Costache Petre suma de 5.000 lei. În baza art.404 alin.4 lit.c şi art.249 alin.1,4 şi 5 cod pr.pen., menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituită asupra bunurilor inculpaţilor:Ion Costache Petre, Vasile Eduard Gabriel, Călin Constantin Marian, Tudorache Gheorghe şi Del-Tin Marius Cătălin prin ordonanţele din 9 martie 2012, 2 aprilie 2012 şi 3 aprilie 2012 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti astfel cum au fost modificate de instanţă urmare contestaţiilor formulate precum şi măsura popririi asiguratorii instituită asupra drepturilor din pensia inculpatului Dumitrache Ion prin ordonanţa din 10 mai 2012 a aceleiaşi unităţi de parchet. În baza art.25 alin.3 cod pr.pen, desfiinţează în totalitate contractul nr.347 din 12 august 2010, ca act fals întocmit în scopul comiterii unei infracţiuni. 
Admite în parte acţiunile civile exercitate de părţile civile Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (actualmente Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului) cu sediul actual în Bucureşti Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096 pentru SC Petrotrans SA reprezentată de lichidator judiciar ROMINSOLV SPRL, SC OMV PETROM SA Bucureşti şi SC FORAJ BUCUREŞTI SA prin administrator judiciar VIA INSOLV SPRL, prin administrator special Meran Liviu Constantin prin împuternicit Stahie Eugen cu sediul social ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr.14, mansardă, camera 1, sector.1, şi în consecinţă: – obligă în solidar pe inculpaţii Tudorache Gheorghe, Călin Constantin-Marian, Negru Gabriel-Constantin şi Costache Dorel la plata sumei de 548.000 lei cu titlu de despăgubiri către partea civilă Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru SC Petrotrans SA reprezentată de lichidator judiciar ROMINSOLV SPRL; – obligă în solidar pe inculpaţii Tudorache Gheorghe, Călin Constantin-Marian, Costache Dorel, Vasile Eduard Gabriel, Ion Costache Petre şi Dumitrache Ion la plata sumei de 604.291,5 lei despăgubiri civile către partea civilă SC OMV PETROM SA Bucureşti ; – obligă în solidar pe inculpaţii Tudorache Gheorghe, Călin Constantin-Marian şi Del-Tin Marius Constantin la plata sumei de 31.602 lei despăgubiri civile către partea civilă SC FORAJ BUCUREŞTI SA prin administrator judiciar VIA INSOLV SPRL, prin administrator special Meran Liviu Constantin prin împuternicit Stahie Eugen. În baza art.274 alin.1 şi 2 cod pr.pen., obligă pe fiecare dintre cei 8 inculpaţi la plata sumei de câte 9.500 lei cheltuieli judiciare către stat(din care suma d ecâte 7200 lei la urmărirea penală) iar în baza art. 276 alin.1 din acelaşi cod obligă pe fiecare din cei 8 inculpaţi la plata sumei de câte 154 lei-cheltuieli judiciare către partea civilă SC FORAJ BUCUREŞTI SA prin administrator judiciar VIA INSOLV SPRL, prin administrator special Meran Liviu Constantin prin împuternicit Stahie Eugen. Dispune plata sumei de câte 300 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Costache Dorel şi Negru Gabriel-Constantin din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Prahova. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 5 februarie 2015. 
Document: Hotarâre  5/2015  05.02.2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare