Știri

Joi, 30 aprilie, Consiliul Local va dezbate 11 proiecte de hotărâre

Joi, 30 aprilie, Consiliul Local Câmpina se va întruni în şedinţă ordinară pentru a dezbate cele 11 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Cel mai probabil, şedinţa va avea loc fără prezenţa fizică a consilierilor municipali, care în aceste condiţii vor dezbate şi vota online proiectele de hotărâre prin intermediul unei aplicaţii.
Printre cele mai importante proiecte supuse aprobării Consiliului Local se numără şi cele referitoare la „aprobarea unui împrumut intern în valoare de 25 de milioane de lei; aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina; stabilirea unor măsuri referitoare la reducerea/ exonerarea obligaţiilor de plată a chiriilor pentru terenurile/ spaţiile aflate în proprietatea municipiului Câmpina în contextul pandemiei SARS-Cov2; acordarea distincţiilor «Merite în combaterea COVID-19»”.
Vă prezentăm în continuare proiectul ordinii de zi.
1. Informare cu privire la activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Câmpina, concretizată prin măsurile stabilite/aplicate pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19.
– Prezintă dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2019.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2020.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completarii Anexei nr.1B la H.C.L. nr.176/18 decembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 25.000.000 lei.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la reducerea/exonerarea obligațiilor de plată a chiriilor pentru terenurile/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Câmpina, în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea distincțiilor “Merite în combaterea COVID-19”.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fața instanțelor judecătorești competente, în acțiunea având ca obiect contestație împotriva Deciziei nr.30/10 aprilie 2015 emisă de MDRAP, Dosar nr.69/42/2020.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Voila.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.2 la H.C.L. nr.17/20 feb.2020 privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe (garsonieră), situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din locuință de necesitate în locuință din fondul locativ al Municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 2.400 m.p., cu Nr.Cadastral/CF 23881 și introducerea în domeniul public a construcției amplasată pe acest teren, având destinația – bloc de necesitate, situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48 G, bloc 5, scara A și scara B.
– Iniţiator: dl.Tiseanu Horia Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 1.127,00 m.p., cu Nr.Cadastral/CF 28091 și introducerea în domeniul public a acestuia, situat în Municipiul Câmpina, str.Năsăud, f.nr.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.
12. Întrebări, interpelări, diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare