Știri

Futures pentru începători (IV)

Despre contractele bursiere
După ce am văzut care sunt avantajele tranzacţionării în piaţa futures, vom trece în revistă tipurile de contracte bursiere: spot; forward; futures; options.Contractul spot sau la vedere, este unul de vânzare/ cumpărare în care livrarea/ execuţia se realizează imediat, preţul fiind stabilit în momentul încheierii tranzacţiei. Livrarea/ execuţia se realizează într-un termen cuprins între 24 ore şi 10 zile lucrătoare, presupunând livrarea obligatorie a obiectului contractului. Produsul ce stă la baza contractului trebuie să fie: existent; disponibil (să nu fie grevat de vreo obligaţie); la vedere (într-un depozit agreat de bursă).Contractul forward este acela în care vânzătorul şi cumpărătorul convin asupra unui preţ pentru un bun (marfă, valută, acţiuni etc), care urmează să fie livrat/ executat obligatoriu în viitor, pentru care va fi depusă o marjă sau un gaj (în cazul contractelor forward pe valute realizate cu o bancă nivelul marjei se ridică la circa 20%). De exemplu, aţi hotărât să cumpăraţi un apartament care se află încă în construcţie. Pentru a fi siguri că preţul nu va modificat până la finalizarea lui, decideţi să încheiaţi un contract forward, pentru care veţi avansa un gaj, prin care veţi bloca preţul până la livrarea lui, când veţi achita contravaloarea integrală. În acest mod, veţi fi siguri că nu va trebuia să plătiţi mai mult decât la semnarea contractului.Contractul futures a apărut în urmă cu peste o sută de ani în urmă, fiind în prezent cel mai tranzacţionat produs bursier, el acoperind o gamă diversă de produse de la valute, aur, petrol, acţiuni, cereale până la starea vremii.El este un angajament standardizat prin care unul dintre parteneri vinde, celălat cumpără un anumit activ la un preţ stabilit, depunând o marjă (cont de marjă) care reprezintă între 5 şi 10% din valoarea activului, în momentul încheierii tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată viitoare, numită scadenţă, care la Sibex este la 1, 2, 3, 6, 9 sau 12 luni.Cumpărătorul sau vânzătorul pot să-şi închidă poziţiile printr-o operaţiune inversă, în orice moment al existenţei contractului, adică la un minut de la încheierea lui sau la scadenţă. În cazul în care poziţia va fi închisă la scadenţă, compensarea se va face la Sibex în funcţie de cursurile medii anunţate de BNR, fie la media preţurilor de la BVB din ziua respectivă.După iniţierea tranzacţiei, conturile de marjă sunt debitate şi creditate zilnic, în funcţie de preţurile pieţei, prin care suma din contul clientului fie va creşte, fie acesta va fi obligat să o aducă la zi sau să o lichideze.
Acest articol are rolul unui demers educaţional. Strategiile prezentate nu reprezintă sfaturi de investiţie. Responsabilitatea aplicării acestora aparţine doar investitorilor. Mai multe informaţii puteţi obţine pe
www.sibex.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare