Știri

Curtea de Conturi a constatat nereguli la Primărie şi la… Companie

Curtea de Conturi a făcut public raportul privind activitatea de control desfăşurată în unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Prahova. Nu lipsesc nici referirile la administraţia câmpineană, în vizor aflându-se atât Primăria Câmpina, cât şi… Compania Publică de Gospodărie Comunală.În privinţa activităţii principalei instituţii publice din Câmpina, raportul evidenţiază că “la Primăria Municipiului Câmpina, fără a se obţine în prealabil aprobările necesare, s-a diminuat baza impozabilă la sursa «Impozit pe teren» prin schimbarea destinaţiei unor suprafeţe de teren deţinute de Rafinăria «Steaua Română» Câmpina. La control s-au stabilit diferenţele de plată în sumă de 202.810 lei (n.r. – 2,02 miliarde lei vechi) şi s-au calculat accesorii în sumă de 181.173 lei (n.r. – 1,81 miliarde lei vechi)”.Aceasta nu este singura referire a inspectorilor Curţii de Conturi la activitatea Primăriei Câmpina. Acelaşi raport mai arată că “s-au decontat, prin situaţiile de lucrări, elemente de cheltuieli directe (materiale, manoperă) mai mari decât cele înscrise în facturile de procurare sau oferte, în valoare de 13.039 lei”, adică 130,3 milioane lei vechi. De asemenea, “s-au decontat, prin situaţiile de lucrări, cheltuieli directe reprezentând cotă de transport aprovizionare, în condiţiile în care s-au plătit şi cheltuieli de transport, fiind nejustificată suma de 36.239 lei”, adică 362,3 milioane lei vechi. Raportul mai aminteşte, în dreptul Primăriei “un prejudiciu de 112.088 lei (n.r. – 1,12 miliarde lei vechi) stabilit la lucrările de investiţii reparaţii ca urmare a decontării ca element de cost a cotei de aprovizionare în condiţiile în care s-a acordat transport ca element de deviz. Acest lucru a fost posibil şi ca urmare a executării lucrărilor de către antreprenor prin subanteprenor nedeclarat şi încasării unor sume nejustificate faţă de sumele plătite acestuia, utilizării unor preţuri mai mari decât cele din contract, sau a neexecutării unor lucrări”. În total, prejudiciile sau abaterile consemnate la Primăria Câmpina de inspectorii Curţii de Conturi se cifrează la 545.349 lei, adică aproape 5,5 miliarde lei vechi.Chestionat asupra acestor aspecte, primarul Horia Tiseanu a declarat: “La orice control este normal să mai apară mici greşeli. Ele se reglementează chiar în timpul controlului sau imediat după… În cazul terenului aparţinând Rafinăriei, întreaga sumă a fost recuperată”.Probleme destul de grave au fost depistate şi în timpul controlului efectuat la Compania Publică de Gospodărie Comunală (CPGC) Câmpina, care are ca unic acţionar Consiliul Local.Astfel, raportul precizează că “în perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2006, CPGC, prin nerespectarea hotărârii AGA, a plătit nelegal membrilor Consiliului de Administraţie indemnizaţii în sumă de 17.840 lei (n.r. – 178,4 milioane lei vechi) în lunile în care aceştia nu au participat la şedinţele lunare obligatorii; au fost calculate dobânzi în valoare de 2.456 lei (n.r. – 24,56 milioane lei vechi)”. De asemenea, în aceeaşi perioadă, CPGC “a înregistrat pe costurile de exploatare suma totală de 104.036 lei (n.r. – 1,04 miliarde lei vechi), sumă reprezentând contravaloarea unor cantităţi de carburanţi pentru care consumul nu a fost justificat cu documente legale; au fost calculate dobânzi în valoare de 16.347 lei (n.r. – 163,47 milioane lei vechi)”. “CPGC a calculat, a înregistrat în contabilitate şi a plătit nejustifcat directorilor generali din perioada 2003-2006 premieri în sumă de 40.545 lei (n.r. – 405,45 milioane lei vechi) ca urmare a luării în calcul la stabilirea indicatorilor de performanţă a altor date decât cele raportate la DGFP prin dările de seamă contabile; s-au recalculat şi obligaţiile aferente către bugete plătite în plus în sumă de 13.161 lei (131,61 miliarde lei vechi) şi s-au calculat dobânzi în sumă de 9.204 lei (92,04 milioane lei vechi)”. Inspectorii Curţii de Conturi au mai reţinut în sarcina CPGC că “nu a plătit o redevenţă de 164.490 lei (1,64 miliarde lei vechi) datorată în baza contractului de concesionare a serviciilor publice de gospodărie comunală şi a bunurilor aferente, aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Câmpina, întrucât societatea nu a putut justifica faptul că aceste sume au fost utilizate în lucrări de natura investiţiilor publice conform contractului de concesionare”. Nu în cele din urmă, s-a mai constatat că “s-a virat la bugetul de stat, în perioada 2003-2006, impozit pe profit în valoare de 116.158 lei (1,16 miliarde lei vechi), sursă care a aparţinut bugetului local”.
Aşadar, indemnizaţii necuvenite pentru membrii Consiliului de Administraţie, premieri pentru directorii generali, carburant nejustificat, de peste un miliard lei vechi – sunt doar câteva dintre isprăvile conducerii CPGC în perioada 2003-2006, atunci când directori generali au fost, pe rând, desigur, Liviu Şoldan şi Carmen Radu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare