Știri

Cronica de Artă plastică. CURCUBEUL – ÎNTR-UN PENEL

Artista plastică Amalia Suruceanu a deschis sâmbătă 20 octombrie 2018, în intimitatea cafenelei „5 TO GO”, apărută în fostul studio fotografic ZISOPOL, expoziţia personală „Destăinuri la o cafea”. Evenimentul a relevat o inedită modalitate publică de a transmite – elevat – gustul  pentru Arta plastică cu pregnantă valoare estetică, personificând, cu o asemenea fastă ocazie, stilul „Amas Art”. 
Impresionată şi, prin urmare, pasionată de pictura lui Van Gogh (1853-1890), distinsa artistă plastică Amalia Suruceanu intră în istoria genului – dominat de Nicolae Grigorescu –, deschizând, prin propria tehnică, un nou capitol în pictura de azi, cu o forţă artistică remarcabilă. Transpunând, prin originala concepere şi construcţie a fiecărui tablou, inegalabila gândire artistic-estetică a pictorului olandez, doamna Amalia Suruceanu plăsmuieşte, în universul nemărginit al şevaletului, o lume – prin excelenţă feminină – etern racordată la nemuritoarea „Belle epoque”, redându-ne făptura Frumuseţii suverane pe Pământ, într-o manieră complexă, cu componentele voluptate-gingăşie-erotică-inspiraţie, descinzând stenice incantaţii poetico-muzicale. Descoperim conceptul artistic amasian în şase din tablourile expuse, şase pânze imense, care, prin compoziţie şi expresia picturală deja un fericit patent, doamna Amalia Suruceanu se impune cu naturaleţe şi originalitate ca artistă plastică. Nobleţea şi farmecul femeii epocii „Belle epoque” rezidă – euforic – în „Blue cafee”, în „Numai linişte”, în „Doar trandafirii albi” (inspirat de amintirea unei apropiate prietene plecată peste apele Styxului), în „Amintiri”, în „La o cafea” şi în „Exuberanţe” – pânza cea mai impozantă în expoziţie. 
Abordarea Artei plastice, de inginera Amalia Suruceanu, este un magnific câştig! Avem de-a face cu o adevărată descoperire a vocaţiei native, într-un moment lucid al existenţei unei artiste înnăscute. Dăruită cu artişti din aceeaşi breaslă, de o excepţională virtute estetică, fiecare – inconfundabil –, Câmpina îşi întregeşte galeria de personalităţi cu pictoriţa Amalia Suruceanu. Setul de uleiuri amintit aduce chipul Femeii, în ipostaze picturale cu vădite rezonanţe mozartian-raveliene, reînviind fascinaţii ale Parisului şi ale Vienei din vremurile de aur al romantismului. Coloristă temperamentală, doamna Amalia Suruceanu distribuie, în economia suprafeţei pictate, cu disciplina amănuntului semnificativ, ştiinţa – cu argumentări filozofice – a asamblării ideii pe care personajul prins în centrul ei o susţine cu fervoarea explozivă a Frumosului fundamentat estetic! De aici, cu putere demonstrativă ineluctabilă, crezul lui Italo Calvino – „Poezia este arta de a aduce marea într-un pahar” – parafrazat de noi, faţă cu publicul venit să respire o unică bucurie artistică, astfel: „Pictura este arta de a trece curcubeul într-un penel”!
Stilistic, în cele şase tablouri care au inspirat expoziţa cu genericul „Destăinuiri la o cafea”, întâlnim sublimul chip feminin tratat metaforic, în părţile lui simetric redate anatomic – cu şi fără privire – structurat, prin nunaţări calde şi opuse între ele, încadrate geometric pe meridianele „atracţiei universale” de tip secolul XXI! O inovaţie compoziţională marca „Amas Art”, care personalizează o creaţie proaspăt ivită în istoria picturii la Câmpina. „Întâlnirea” cu arta lui Van Gogh a priit artistei noastre, iar munca asiduă şi – văd cu ochii mei – responsabilă (dacă Arta îşi poate îngădui această trăsătură formatoare de gust şi mentalitate), îndrituieşte parafrazarea de mai sus, să devină, etic, o morală şi o conduită. Au „spus-o” şi picturile de o rară impresionabilitate precum „Maci”, „Irişi”, „Floarea soarelui” (iată-l pe Van Gogh „ajuns” şi în Câmpina) şi expresivul ulei „Muzica de odinioară” – sonor până la a-l auzi pe Cristian Vasile cântând cu patimă „Iubesc femeia”!!!
Serghie Bucur 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare