BREAKING NEWSȘtiri

Coridoare verzi, grădini urbane, panouri solare, deșeuri revalorificate – proiecte de 120 milioane euro pentru Câmpina viitorului

Continuăm prezentarea proiectelor cuprinse în Anexa 1 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Câmpinei pentru perioada 2021-2027, lansată de administrația locală spre consultare publică, cu propunerile cuprinse în capitolul „Mediu” – al cărui obiectiv strategic este „Punerea în valoare a patrimoniului natural existent, crearea unei infrastructuri verzi integrată a orașului și tranziția către surse de energie regenerabile”.
Acesta conține 92 de proiecte în valoare estimată de 120 de milioane euro destinate următoarelor  obiective specifice: “Reabilitatea terenurilor degradate/ contaminate și pentru protecția zonelor expuse riscurilor”, “Crearea de coridoare, trasee verzi și grădini urbane”, “Amenajarea unor trasee turistice la nivel macro și promovarea acestora” și “Dezvoltarea sistemului de gestiune a deșeurilor, inclusiv încurajarea colectării selective și revalorificarea deșeurilor”.
Printre proiectele cu cele mai mari valori se numără: „Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate” (50 milioane euro), „Regenerare urbană prin transformarea liniilor de cale ferată dezafectate și crearea unei axe verzi în cadrul orașului” (3 milioane euro), „Extinderea și modernizarea Serelor Primăriei Municipiului Câmpina pentru a fi convertite într-o grădină botanică” (4 milioane euro), „Realizarea de perdele forestiere – aliniamente de arbori cu capacitate mare de retenție a CO2, în zona de trafic greu a Municipiului Câmpina” (1 milion euro), „Promovarea unor proiecte pentru tratarea deșeurilor cu gazeificare și disociere moleculară cu recuperare energetică” (5 milioane euro), „Utilizarea surselor de energie neconvenţională: încurajarea încălzirii prin utilizarea panourilor solare” (15 milioane euro).

Publicăm în continuare lista completă a proiectelor și valorile lor estimate.

 • Centru operațional municipal pentru managementul situațiilor de urgență (1,5 milioane euro)
 • Sistem integrat de prevenire a inundațiilor prin instalarea de senzori specifici și alertarea populației în cazul situațiilor cu potențial pericol (900.000 euro)
 • Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate (50 milioane euro)
 • Consolidare bulevardul Carol I de la intersecția cu strada Siret pâna la pod Lunca Cornului (3 milioane euro)
 • Consolidare strada pictor Nicolae Grigorescu (3 milioane euro)
 • Consolidare strada Plevnei (3 milioane euro)
 • Reparatii si reabilitare Calea Doftanei (2 milioane euro)
 • Regenerarea urbană și modernizarea zonelor identificate cu potențial de risc în ceea ce privește alunecările de teren pe străzile Scărișoara, Oborului, Prundului, Pădurii, Calea Doftanei (Canton), Grindului, Victor Babeș  (3 milioane euro)
 • Regenerarea urbană și modernizarea zonelor identificate cu potențial de risc în ceea ce privește alunecările de teren pe străzile Alunului,Anton Pann, Rampei, Prundului și Pădurii, Voila (3 milioane euro)
 • Investiții integrate în vederea stabilizării terenurilor și stopării alunecărilor de teren (5 milioane euro)
 • Reabilitare și combatere inundații alee formată din Aleea Salcâmului (500.000 euro)
 • Regenerare urbană prin transformarea liniilor de cale ferată dezafectate și crearea unei axe verzi în cadrul orașului (3 milioane euro)
 • Extinderea și modernizarea Serelor Primăriei Municipiului Câmpina pentru a fi convertite într-o grădină botanică (4 milioane euro)
 • Realizarea de perdele forestiere – aliniamente de arbori cu capacitate mare de retenție a CO2, în zona de trafic greu a Municipiului Câmpina (1 milion euro)
 • Platformă de turism și investiții pentru înființarea și amenajarea de trasee turistice și locuri de recreere folosind solutii prietenoase cu mediul, inclusiv modernizarea signalisticii verticale (1.5 milioane euro)
 • Realizarea de trasee cicloturistice la nivelul ZUF (500.000 euro)
 • Câmpina turistică – instalaţii de tip landart în zonele limitrofe verzi ale Câmpinei, amenajarea spaţiilor publice adiacente și realizarea unui traseu turistic între acestea (5 milioane euro)
 • Derularea de acțiuni de promovare și conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor în randul cetățenilor și întreprinderilor din municipiul Câmpina (600.000 euro)
 • Implementarea unui program privind sancțiunile aplicate pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor de către cetățeni și întreprinderi, în conformitate cu legislația în vigoare (10.000 euro)
 • Sistem Inteligent tip IoT de colectare proactivă a deșeurilor municipale și dezvoltarea unui centru de colectare gratuită a deșeurilor reciclabile, inclusiv DEEE (3 milioane euro)
 • Realizarea de platforme ecologice îngropate pe raza municipiului Câmpina, inclusiv pentru colectare selectivă (1,5 milioane euro)
 • Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din Municipiul Câmpina (1 milion euro)
 • Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor reciclabile, a celor biodegradabile, a deșeurilor textile și deșeurilor periculoare menajere, în sistemul „din poartă în poartă” (U-U) pentru case și în sistemul „prin aport voluntar” (AP) pentru blocurile de locuințe (500.000 euro)
 • Investiții în noi tehnologii necesare punerii în aplicare a instrumentului / mecanismului PPCA („plătește pentru cât arunci”) (500.000 euro)
 • Aplicație pentru păstratea evidenței utilizatorilor serviciului (contractanți și necontractanți), a plătitorilor taxei speciale instituite potrivit legii și a persoanelor identificate pentru abandonarea de deșeuri pe domeniul public (500.000 euro)
 • Implementarea sistemului de colectare a uleiurilor uzate alimentare (500.000 euro)
 • Implementarea conceptului de economie circulară prin utilizarea surselor de apă în mod durabil (investiții integrate în proiectele de reabilitare străzi etc.) (2 milioane euro)
 • Promovarea unor proiecte pentru tratarea deșeurilor cu gazeificare și disociere moleculară cu recuperare energetică (5 milioane euro)
 • Utilizarea surselor de energie neconvenţională: încurajarea încălzirii prin utilizarea panourilor solare (15 milioane euro)

Potrivit documentului, principalele surse de finanțare sunt: PODD 2021-2027, POTJ 2021-2027, fonduri CNI, buget local, POR 2021-2027, PNRR și alte surse de finanțare.

Cât de oportune, realizabile sau fanteziste sunt aceste proiecte pentru Câmpina, rămâne să vă exprimați dvs., cetățenii. Propunerile d-voastră de proiecte, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie supus consultării publice se pot depune la Primăria Câmpina, personal sau prin poștă, până la data de 12 aprilie 2021.

Pe aceeași temă:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare