Știri

Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare a fost reactualizat

La ultima şedinţă, aleşii câmpinenilor au aprobat un act adiţional la contractul de concesiune privind serviciul public de salubrizare, încheiat în decembrie 2002, pe 20 de ani, de către municipalitate cu operatorul Floricon Salub SRL. Promovarea proiectului de hotărâre se impunea în scopul alinierii la legislaţia specifică apărută ulterior încheierii contractului de concesiune nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare (Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R. nr.717/2008 pentru aprobarea  Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi  publice  cu modificările şi completările ulterioarea, Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor). Cele mai multe dezbateri au avut loc pe marginea articolului 5 din actul adiţional la contractul iniţial de acum 10 ani, articol care prevedea, printre altele, următoarele: „(5) Concesionarul are dreptul să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/ tarifelor. […] (8) Concesionarul are dreptul la exclusivitatea prestării activităţii/serviciului public de salubrizare pe toată aria teritorial – administrativă a municipiului Câmpina. (9) Concesionarul se obligă  să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare,  inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile  publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor  specifice din  legislaţia  privind  protecţia  mediului”. Prezent la şedinţă, managerul general al Floricon Salub, Florin Constantinescu, a răspuns tuturor întrebărilor, explicând faptul că ajustarea tarifelor este întemeiată, fiind permisă de legislaţia în vigoare pe baza rapoartelor periodice privind indicele de inflaţie emise de Institutul Naţional de Statistica (INS). 
„În prima decadă a lunii respective, cu documente de la INS bine fundamentate, veneam la Primărie de fiecare dată când era necesară modificarea tarifelor de salubrizare stradală în funcţie de inflaţie. La ultimul lor control, inspectorii Curţii de Conturi nu au comentat asupra indexării tarifelor în funcţie de inflaţie, ci asupra unui punct cam neclar, în opinia lor, care era interpretabil, deoarece făcea referire la ajustarea tarifelor în funcţie de inflaţie printr-o normă permisivă („Se pot ajusta…). iar nu printr-o normă imperativă („Se ajustează… ), ultima variantă fiind socotită mai corectă, deoarece nu lăsa loc la interpretări”, le-a spus consilierilor Florin Constantinescu.
Întrebat cum se regăsesc prevederile INS în documentele de plată ale Floricon, patronul firmei a precizat că „atunci când se aduc la primărie situaţiile de plată, acestea sunt însoţite de documentele INS privind coeficientul de inflaţie, dar şi de un tabel cu toate modificările tarifare”.
Pentru că se fac prea multe documente în fiecare lună, cei de la Floricon au propus ca ajustarea tarifelor de salubritate în funcţie de rata inflaţiei să se facă trimestrial. Florin Constantinescu a mai explicat că „toate cantităţile de deşeuri colectate din oraş sunt facturate pe baza unor bonuri de cântar. Lumea poate fi suspicioasă din acest punct de vedere, dar fără niciun motiv, întrucât problema este destul de simplă. Maşinile noastre aduc deşeuri de pe domeniul public, din toate cartierele oraşului. Toate transporturile sunt bine verificate de oamenii Primăriei, care ştiu din ce cartier au fost aduse respectivele gunoaie. În plus, e foarte greu să încurcăm borcanele, fiindcă, deşi Primăria nu ne-a cerut acest lucru, firma noastră şi-a dotat maşinile cu GPS-uri.”  A.N.                                                                                                               

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare