Știri

Consilierii aprobă proiecte de hotărâre fără aviz de legalitate

Dacă ar fi fost la început de mandat, mai că le-am fi înţeles neglijenţa şi maniera balcanică (à la légère) de a face treabă, adică de a iniţia şi întocmi proiectele de hotărâre în pripă, cu depunerea acestora peste termenele procedurale. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Câmpina prevede că proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre avizare compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu 30 de zile înainte de şedinţa în care se vor dezbate. Excepţie fac şedinţelor extraordinare şi cele convocate în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului.
De multe ori, consilierii îşi depun proiectele de hotărâre cu o zi-două sau chiar în ziua şedintei în care acestea urmează a fi dezbătute. Secretarul municipiului, Paul Moldoveanu, le-a atras atenţia, nu o dată, consilierilor în legătură cu această neregulă. Aleşii câmpinenilor (o parte dintre ei, mai bine zis), nu au catadicsit să ia în serios avertismentul, deoarece, aşa cum am menţionat şi puţin mai devreme, ei sunt obişnuiţi să lucreze într-o manieră lejeră, fără rigoare.
Nu mică le-a fost mirarea aleşilor noştri când, la ultima lor şedinţă, au primit în mapa cu proiecte o adresă de la prefectul Adrian Dobre, prin care reprezentantul Guvernului în judeţ îi informa asupra faptului că, în şedinţa din luna iunie 2011, au adoptat cinci HCL cu încălcarea legii, cu toate că documentele respective nu primiseră avizul de legalitate din partea secretarului Primăriei. “Vă supunem atenţiei punctul de vedere al secretarului municipiului Câmpina faţă de modalitatea în care au fost adoptate, în şedinţa din data de 30.06.2011, hotărârile nr.105, 109, 110, 123 şi 124. Vă rugăm ca, în regim de urgenţă, să ne comunicaţi poziţia dvs faţă de cele învederate. În situaţia în care nu veţi da curs solicitării noastre, hotărârile adoptate cu încălcarea actelor normative incidente vor fi atacate la instanţele de contencios administrativ pentru a fi anulate”, suna textul adresei Instituţiei Prefectului.
Punctul de vedere al secretarului municipiului, trimis Prefecturii, învedera faptul că actele normative erau ilegale din mai multe motive: nu fuseseră depuse în timp util pentru a fi analizate şi evaluate corespunzător, mai exact, cu respectarea termenului de depunere din Regulamentul CL Câmpina; nu aveau rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; nu puteau suplimenta ordinea de zi, întrucât nu se refereau la probleme urgente.
În şedinţa din luna iunie, Paul Moldoveanu anunţase, în plenul adunării, că nu va semna cele cinci hotărâri şi că va trimite Prefecturii punctul său de vedere. Consilierii nu au luat în serios avertismentul său, dar la ultima lor întâlnire şi-au dat seama că stilul lor de lucru superficial, în care unele chestiuni erau tratate cu prea multă uşurinţă, nu era deloc productiv, deci nu mai putea fi tolerat. Paul Moldoveanu le-a amintit şi de această dată că nu este normal ca “în ziua şedinţei să-mi fie aduse cinci proiecte de hotărâre noi, iar eu, în două ore, să le dau avizul de legalitate. Avizarea din punct de vedere al legalităţii este o muncă serioasă, care nu se poate finaliza în două ore, doar pentru că iniţiatorii unor proiecte sunt foarte grăbiţi. Mai ales că unele dintre ele nu aveau nicio urgenţă.” Câţiva consilieri au fost mai vocali, alţii mai tăcuţi, dar până la urmă, toţi şi-au dat seama că au greşit. Iar ca să nu ajugă să dea cu subsemnatul pe la Prefectură şi să fie târâţi în procese, toţi au fost de acord cu propunerea primarului Tiseanu, care venise cu lecţia bine învăţată şi se vedea că “scosese din joben” o soluţie salvatoare, propusă de juriştii din Primărie, probabil, şi bine studiată înaintea şedinţei.
 “Nu ni se cere, în mod expres, abrogarea sau modificarea hotărârilor respective sub sancţiunea atacării lor în instanţa de contencios administrativ, ci doar un punct de vedere. În această situaţie, eu vă propun să le trimitem un răspuns în care să ne referim doar la problemele urgente care au fost printre acele proiecte. Pentru că unele dintre ele au fost urgente. De exemplu, cea privind aprobarea creditului bancar  de opt milioane de lei”, i-a sfătuit edilul pe consilieri, iar aceştia au fost de acord cu propunerea primarului.
Hotărârile consilierilor care au supărat Prefectura sunt  HCL nr.105 (privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 8 milioane de lei), HCL nr.109 (referitoare la reglementarea transportului rutier public de persoane), HCL nr 110 (care avea ca obiect inventarul bunurilor din domeniul public al Câmpinei), HCL nr. 123 (referitoare la preluarea patrimoniului fostei Companii de Apă de către Hidro Prahova SA) şi HCL nr. 124 (prin care se închiria prin licitaţie publică un teren al municipalităţii). Asupra câtorva dintre ele s-a revenit, după ce textele respective au suferit “îmbunătăţirile” necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare