BREAKING NEWSȘtiri

Companiile Elsid și Electrocarbon cheamă în instanță Primăria și Consiliul Local Câmpina

În ședința ordinară a Consiliului Local Câmpina din 25 octombrie a.c., primarul Alin Moldoveanu supunea aprobării legislativului un proiect de hotărâre privind radierea din Cartea Funciară a drepturilor de superficie, uz și servitute înscrise în favoarea SC Electrocarbon SA și SC Elsid SA asupra unor terenuri ce aparțin municipiului Câmpina.
În referatul de aprobare, inițitorul proiectului argumenta că „pe amplasamentele în cauză (imobilele-teren afectate de drepturile de superficie/uz/servitute, înscrise în favoarea S.C. Electrocarbon S.A. si S.C. Elsid S.A.) urmează a se realiza obiective de interes public local, realizarea acestora fiind  finanțată din fonduri europene nerambursabile și fonduri bugetare județene, respectiv: Centura de Est a municipiului Câmpina, Modernizarea râului Doftana din cadrul Green-Blue Investments, realizare parc fotovoltaic pentru consum propriu în municipiul Câmpina”, suprafețele de teren afectate de aceste proiecte trebuind să fie libere de sarcini.
La ședința cu pricina, cele două companii au fost reprezentate de Doru Trăilă, un cunoscut avocat bucureștean. Înscris la cuvânt, acesta a încercat să le explice aleșilor locali punctul de vedere al celor două societăți, solicitându-le în final respingerea proiectului: „Riscul pe care l-am sesizat citind proiectul de hotărâre este acela ca, dispărând notările din cartea funciară și în etapele administrative de avizare a unor investiții, nimeni să nu-și mai amintească că existăm și noi. Dacă administrația nu vede în mod efectiv, în cartea funciară, că există acele drepturi cu privire la parcelele de teren pe unde noi, în subteran, traversăm cu conductele de aducțiune, este posibil ca cineva să dea un aviz sau o autorizație de construire, să ne trezim că se construiește ceva pe teren. Evident că nu s-ar putea realiza” – a argumentat acesta, invocând de asemenea și mai multe motive de nelegalitate.
După mai multe discuții pe marginea proiectului, proiectul a fost adoptat cu votul a 11 consilieri locali, hotărându-se astfel radierea drepturilor Elsid și Electrocarbon din 37 de cărți funciare, drepturi obținute în anii 2013-2014.

Așa cum era de așteptat, decizia consilierilor locali nu a rămas fără urmări. Casa de avocatură Doru Trăilă & Asociații, reprezentanta celor două companii, a trimis câteva zile mai târziu, pe adresa Primăriei Câmpina, o plângere prealabilă prin care solicita revocarea  HCL nr. 179 din 25 octombrie 2023. La data de 6 noiembrie, Consiliul Local și Municipiul Câmpina prin primar erau citate să se prezinte în instanță, la data de 7 decembrie 2023, într-un proces în care se solicită suspendarea hotărârii, considerată ca nelegală, netemeinică și de natură să producă pagube însemnate celor două societăți.
În prezentarea situației, casa de avocatură Doru Trăilă & Asociații face un istoric al constituirii drepturilor de superficie, uz și servitute în baza unor contracte de concesiune, de locațiune și de comodat semnate de acestea cu municipalitatea câmpineană. În baza acestora și în temeiul legii nr. 123/ 2012, Elsid și Electrocarbon au primit dreptul de folosință gratuită a mai multor parcele de teren.
Argumentele invocate de avocați, din care ar rezulta vicii de legalitate, se referă, pe de o parte, la faptul că administrația locală nu poate modifica, în mod unilateral, efectele contractelor încheiate, pe de alta, la faptul că urmare a trecerii a mai mult de cinci ani de la înscrierea în cartea funciară, drepturile de superficie, uz și servitute nu mai pot fi modificate.
În afară de problemele de legalitate, este invocat și pericolul unei pagube iminente, nu doar de natură materială. În ipoteza radierii acestor drepturi de Cartea Funciară, persoanele interesate nu vor avea reprezentarea faptului că, spre exemplu, orice lucrare/ săpătură pe terenul respectiv prezintă un risc catastrofal” – se mai arată în cuprinsul cererii de chemare în judecată. Și se continuă și cu un exemplu: … dacă un tractor ar începe să are, cunoscând că e liberă cartea funciară, iar la 0,5 m sub pământ se află o conductă, nu e greu de imaginat spargerea unei conducte cu un debit de 8 m3 pe secundă, care va ieși cu o forță de nestăvilit din locul rupturii punând în pericol viața celor implicați”.
Tot din cererea de chemare în judecată aflăm că Elsid și Electrocarbon au instalate pe râul Prahova mai multe capacități de producție a energiei electrice, alcătuite din conducte de aducțiune, guri de captare, microhidrocentrale și linii electrice subterane, valoarea investiției ridicându-se la peste 177 milioane de euro. „Orice atingere adusă oricărui element al capacităților de producție poate conduce la afectarea întregului sistem de microhidrocentrale, mai atrag atenția reprezentanții celor două societăți”.

Urmare cererii de chemare în judecată, primarul Alin Moldoveanu a convocat marți, 21 noiembrie, o ședință extraordinară a Consiliului Local în care a solicitat aleșilor locali să-și dea acordul pentru răspunsul formulat de municipalitate la plângerea prealabilă în care se comunică faptul că nu se impune revocarea HCL nr. 179 din 25 octombrie, motivele urmând să fie invocate în întâmpinarea pe care administrația locală o va formula în cauza cu nr. 2628/93/2023 aflată pe rolul Tribunalului Ilfov.
„Este vorba de ridicarea de sarcini pe terenuri pentru centura municipiului Câmpina, pe care toți câmpinenii și-au dorit-o. În momentul de față, noi suntem în elaborarea PUZ pentru centura orașului. Dar repet, am spus-o și în ședința de consiliu, nu este afectată nicio investiție făcută pe terenurile respective, ba din contră, investițiile beneficiază de Legea Energiei” – a dat asigurări primarul Alin Moldoveanu, care în luarea sa de cuvânt a făcut din nou apel la un limbaj suburban, ce nu face cinste funcției de demnitate publică pe care o deține, catalogându-i pe cei care se opun viziunii sale drept „cangrene”.
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat, de asemenea, după cum v-am informat într-un articol anterior, și prezentarea chemării în judecată a Primăriei și Consiliului Local formulată de Asociația Curată și Asociația pentru Câmpina care cer anularea unor hotărâri de Consiliu Local cu privire la PUZ-ul ce cuprinde, între altele, realizarea unui pasaj subteran în centrul localității.
La ședința din 21 noiembrie au fost prezenți fizic nouă consilieri și unul online care și-au dat în unanimitate acordul pentru răspunsul formulat de municipalitate și pentru respingerea solicitării de suspendare a executării hotărârii ca neîntemeiată.

Urmăriți în continuare dezbaterile din Consiliul Local pe această temă și luările de cuvânt ale aleșilor locali, unele dintre dialoguri putându-se constitui într-o reală scenetă de teatru.

2 Comentarii  

  1. Deci cămpinenii să se pregătească să plătească, prin bugetul local, și despăgubirile pe care cele 2 firme eu cred că le vor căștiga în instanță.Apoi să vedem dacă demersurile administrației cămpinene au fost conform legislației în vigoare iar dacă nu inițiatorii și cei care au semnat să plătească ei banii.În orice țară din UE așa s-ar întâmpla, bineînțeles nu și în România.

  2. Când vor înțelege cei din trustul Neptun că scurtarea munților prin zona fostei rampe de gunoi a Floricon,Raul Doftana-Valea Doftanei cu ieșire spre Brașov.dorinta vine de la București și că cei din Campina,primar și CL nu se vor pune contra vântului.Sa întrebe pe prietenul lor Tiseanu ce și cum.Erau avansate discuții de pe vremea comuniștilor cu aceasta ruta.Sa vedeți retrocedări la Valea Doftanei.Campina este punct de tranzit.Partea bună este că vor veni turiști,numai că zona sa prezinte interes

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare