Știri

Clipe cu dirijorul Marin Constantin (II)

Prima invitare, pentru Zilele Hasdeu din 1995, a fost respinsă de Maestrul Marin Constantin însuşi. Întâlnirea noastră pentru prezenţa Madrigalului la acel eveniment a fost şi caldă şi rece-fierbinte. Caldă, pentru că Maestrul s-a bucurat că este invitat, în sfîrşit, la el acasă. Căci, deşi născut la Urleta, în apropiere de Câmpina, şi acolo era acasa sa, totuşi şi Câmpina – cum se întâmplă cu localităţile mai mari, care polarizează o zonă şi către care tind întâi toţi locuitorii din jur – era acasa sa, casa cea mare am putea zice. În atâta timp în care străbătuse ţara în lung şi-n lat şi toate meridianele lumii, stând la loc de cinste alături de lumea bună a muzicii – iată, de pildă, la sărbătorirea a 750 de ani ai Berlinului, au mai fost Yehudi Menuhin, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Ricardo Mutti, Claudio Abbadi, Bolşoi Teatr, London Symphony Orchestra, Scala din Milano, Opera de Stat din Viena, Konzertgebow Orchester etc. – nu se găsise un prilej sau cineva pentru a-i deschide şi casa cea mare. Iar acum mă aflam eu în faţa sa şi încasam pentru toţi şi pentru un timp aşa de îndelungat. Maestrul era ca şi Prea Cucernicul Părinte Petru Moga, vrednicul Iconom Stavrofor al Parohiei Sfântul Nicolae din Câmpina (Slobozia) – Doamne-ajută, Părinte! – care-şi ceartă enoriaşii prezenţi, pentru cei care nu se duc la slujbă, în loc să-i muştruluiască pe aceia (dar cum să-i prindă?). Prilejul era şi el pentru că, la 26 Februarie, se redeschidea, după ani lungi de restaurare, Muzeul Hasdeu, şi prezenţa Maestrului Marin şi a Madrigalului ar fi dat un plus de strălucire acestui moment atât de aşteptat. Dar şi Maestrul – născut pe 27 Februarie 1925 – avea programul său, urmând a fi sărbătorit pentru cele şapte decenii de viaţă. Pe de altă parte, conducerea Muzeului de Istorie avea faţă de manifestările Muzeului Hasdeu cam acelaşi comportament ca acela din 1975 şi de după aceea, faţă de Salonul „…n…o…u”, aşa că n-a fost de acord, participând şi ea, să mai facem şi Zilele Hasdeu. Chit că tot redeschideam Muzeul şi cu atât mai mult ar fi trebuit ca Zilele să se ţină. A fost îmbucurător însă că Maestrul ne-a promis că va veni la Câmpina în anul următor.

Înscrierea în Calendarul pe 1996 s-a făcut din timp, manuscris:
„Muzeul memorial / «B.P.Hasdeu» / Câmpina
Manifestări (tradiţionale) în anul 1996
Zilele Hasdeu – 25-28 Februarie.
Sărbătoarea Iuliilor – 2 Iulie.
Zilele Iulia Hasdeu – 1-2 Noembrie.
[ss] Octavian Onea / 20 Iulie 1995.”  [ştampila de înregistrare:] „Muzeul Judeţean de Istorie / şi Arheologie Prahova / Nr. 1007, 1995 luna 07 ziua 20”.
Peste o săptămână, cu Nr. 1034, din 27. 07. 1995, am depus şi Fişa evenimentului. Fiind completată pe un formular tip, o refac după o ciornă, în care am consemnat numai numerele rubricilor şi completările subsemnatului (în paranteze drepte [ ] încerc o reconstituire):
„I. / Data: 25-28 Februarie 1996.
[Locul:] Câmpina – Bucureşti.
[Instituţia:] Muzeul memorial «B.P.Hasdeu».
[Denumirea evenimentului:] Zilele Hasdeu.
[Periodicitatea:] Ediţia a IV-a [am vrut să socotesc, totuşi, şi ediţia din anul 1995; n-avea să fie însă posibil].
Codul: 12.1.
6.1. caracter naţional, cu invitaţi din străinătate.
6.2. [Programul:] Duminică, 25 Februarie, Muzeul «B.P.Hasdeu» – Deschiderea Zilelor. Simposion «B.P.Hasdeu».
Luni, 26 Februarie – Excursie documentară: Sinaia, Vălenii de Munte.
Marţi, 27 Februarie, Casa Tineretului – Concertul Corului Madrigal.
Miercuri, 28 Februarie, Bucureşti, Muzeul Literaturii – Închiderea Zilelor.
6.3. [Invitaţi:] Marin Constantin, Cicerone Poghirc, Laurenţiu Ulici, Grigore Brâncuş, Ion Scurtu, Mihai Ungheanu, Pavel Balmuş, V[asile] Malaneţchi, I. Oprişan, Stancu Ilin.
7. [Organizatori:] Octavian Onea / Ştefania Precup.
8. [Suma estimată:] 2.000.000 lei.
9. [Finanţare:] Muzeul, Sponsori.
10. – / 11. [Adresa:] Loc. Câmpina 2150 / Muzeul memorial «B.P.Hasdeu» / B-dul Carol I, nr. 199 / Tel. 044-33.55.99. Fax 044-11-44-37 (Muzeul Ploieşti).”
Bineînţeles că Zilele Hasdeu au fost incluse şi în Planul de muncă pe anul 1996 (al Muzeului Hasdeu). Plan mai apropiat de posibilităţile de realizare – „caracter naţional, cu invitaţi din Republica Moldova” – scurtându-se şi durata cu o zi şi omiţându-se Profesorul Cicerone Poghirc care, din Germania, a transmis că nu se simte prea bine:
„Ziua I-a, Câmpina, Luni, 26. II. / Deschiderea Zilelor. Simposion B.P.Hasdeu.
Invitaţi: Laurenţiu Ulici, Mihai Cimpoi, Ion Scurtu, Mihai Ungheanu, I.Oprişan, Grigore Brâncuş, Stancu Ilin, Vasile Malaneţchi, Pavel Balmuş, Ion Ţugui.
Ziua a II-a, Marţi, 27. II. / Continuarea Simposionului. / Concertul Corului Madrigal – dirijor Marin Constantin.
Ziua a III-a, Miercuri, 28. II. / Excursie documentară: Câmpina – Castelul Iulia Hasdeu, Sinaia – Castelul Peleş.
[Cheltueli:] cca. 2.000.000 lei.”
Concomitent, am început goana după bani. La 12 Ianuarie 1996 am înregistrat (sub Nr. 46) la Muzeul de Istorie şi Arheologie următorul:
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Între S.C. ROMANA IMPEX S.R.L. CÂMPINA, reprezentată prin dl. Director ing. RIZESCU MIHAI şi / MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA, reprezentat prin doamna MARIA DULGHERU – Directoare şi domnul OCTAVIAN ONEA – Muzeograf coordonator, a intervenit următorul contract:
A.Obiectul contractului: / ART. 1. Prezentul contract face obiectul sponsorizării prin mijloace materiale/ financiare a MUZEULUI MEMORIAL „B.P.HASDEU” DIN CÂMPINA pentru manifestări culturale şi relaţii cu Republica Moldova, conform legii nr. 32/1994.
B.Obligaţiile părţilor: / a) S.C. ROMANA IMPEX S.R.L. CÂMPINA se obligă să sponsorizeze  MUZEUL MEMORIAL „B.P.HASDEU” DIN CÂMPINA cu suma de 245.000 lei, care va fi virată lunar în numerar, începând cu 01. 01. 1996. / b) MUZEUL MEMORIAL „B.P.HASDEU” DIN CÂMPINA se obligă: /  ART. 2. În conformitate cu prevederile legii nr. 32/1994 va face public numele sponsorului cu prilejul tuturor manifestărilor culturale ale muzeului, pe toată durata contractului.
C.Valabilitate: / ART.3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data de 31. 12. 1996.
[Urmau semnăturile: în stânga] DIN PARTEA / S.C. ROMANA S.R.L. / CÂMPINA / [ss] M. Rizescu [şi ştampila; în dreapta] DIN PARTEA / MUZEULUI DE ISTORIE ŞI / ARHEOLOGIE JUD. PRAHOVA / DIRECTOR / PROF. MARIA DULGHERU / [ss] E[ugen] Stănescu [şi ştampila] / CONTABIL ŞEF, / OCTAVIA POPESCU / [ss] O. Popescu.
Cum se vede din referatul înregistrat la Muzeul de Istorie la 13 FEB 1996 (cu nr. 276) suma pe Ianuarie şi parte din cea pe Februarie deja fusese cheltuită:
Referat, / În timpul deplasării din 28 Noembrie-3 Decembrie 1995 în Republica Moldova, prilejuită de organizarea şi deschiderea expoziţiilor Moldoveanul şi Munteanul sunt fraţi buni cu Ardeleanul (1 Decembrie, la Casa Scriitorilor din Chişinău) şi Chipuri şi privelişti din Transilvania (2 Decembrie, la Liceul de Artă din Călăraşi [ambele cu inspiratele fotografii ale D-lui Doctor Ion Cionca, ceea ce se ştia; a fost cu mine şi D-l Ion Şovăială, adaug acum]) mai mulţi scriitori şi-au exprimat dorinţa de a putea citi presa românească din patria mamă.
Revenind la Câmpina şi relatând despre aceste doleanţe D-lui ing. Mihai Rizescu, Directorul S.C. Romana Impex S.R.L., cu care Muzeul nostru are un contract de sponsorizare pentru manifestări culturale şi relaţii cu Basarabia, am convenit să oferim Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova câte un abonament pentru anul 1996 la mai multe reviste. Acestea sunt:
1.”Academia Caţavencu”, chitanţa 90.496; 31.980 lei / 2.”Adevărul literar şi artistic” – „– 90.497; 25.980 lei / 3.”Contemporanul” – „– 90.498; 44.460 lei / 4.”Literatorul” – „– 90.499; 44.460 lei / 5.”Luceafărul” – „– 90.500; 47.260 lei / 6.”România literară” – „– 90.501; 49.660 lei / 7.”Tribuna” (Cluj) – „– 90.502; 44.460 lei / 8.”Jurnalul literar,” chitanţa – „– 90.503; 45.500 lei / 9.”Limba română” – „– 90.504; 12.660 lei / 10.”Magazin istoric” (numai Ianuarie -Iunie) – „– 90.505; 12.150 lei / 11. „Revista istorică” – „– 90.506; 27.300 lei / 12.”Steaua” (Cluj) – „– 90.507; 24.900 lei / 13.”Universul cărţii” – „– 90.508; 7.860 lei / 14.”Viaţa românească” – „– 90.509; 24.900 lei / 15.”Caiete critice” – „– 90.510; 22.500 lei / 16.”Contrapunct” – „– 90.511; 21.300 lei / 17.”Poesis” (Satu Mare) – „– 90.512; 27.300 lei / 18.”Academica” – „– 90.513; 11.460 lei / 19.”Ateneu” (Bacău) – „– 90.514; 7.860 lei / 20.”Deşteptarea aromânilor” – „– 90.515; 7.380 lei / 21.”Revista de istorie militară” – „– 90.516; 8.190 lei / 22.”Revista de etnografie şi folclor” – „– 90.517; 13.650 lei / 23.”Studii şi cercetări de lingvistică” – „– 90.518; 13.650 lei / 24.”Revista de lingvistică şi ştiinţa literaturii” – „– 90.519; 10.650 lei / 25.”Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice” – „– 90.520; 5.850 lei, / în valoare totală de 593.520 lei.
Suma a fost acoperită din sponsorizarea pe luna Decembrie 1995 – 245.000 lei – şi dintr-un împrumut de 348.000 dat de Dl. Rizescu, împrumut ce urmează a fi restituit din sponsorizările S.C.Romana pe lunile Ianuarie şi Februarie 1996.
Depunând cele 25 de chitanţe, rog ca în momentul primirii respectivelor sponsorizări să se restitue D-lui Rizescu cei 348.000 lei. / Octavian Onea / 13 Februarie 1996.
La 2 Februarie am conceput o cerere de sponsorizare – pe care am cules-o pe calculator şi am listat-o în mai multe exemplare, la Uzina Neptun. Am umblat cu ea, fără niciun succes pecuniar, pe la toate firmele din Câmpina. Se apropia data concertului Corului Madrigal şi eu înotam solitar şi colindam în zadar.
Am avut o discuţie cu Maestrul Marin Constantin, pentru a pune la punct ultimele amănunte. Între altele, a solicitat o invitaţie scrisă din partea Comitetului Judeţean de Cultură. Am redactat-o, am bătut-o la o maşină de scris fără diacritice (cred că tot la Neptun; D-l Horia Tiseanu, actualul Primar al Municipiului, era atunci şef de atelier acolo şi mai tolera asediul nostru – în fond, pentru nişte nimicuri, mâncătoare de timp şi dătătoare de nervi – căci, consecventă proverbului „Are pană şi hârtie, / Ăsta se-apucă să scrie”, conducerea Muzeului de Istorie ne foarte îndestula cu lipsuri) şi am venit cu ea la Ploeşti (o redau aşa cum am conceput-o):
INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ/ AL JUDEŢULUI PRAHOVA
Ploeşti, 19 Februarie 1996
Către, / CORUL MADRIGAL – BUCUREŞTI
Muzeul memorial „B.P.Hasdeu” din Câmpina organizează, la sfîrşitul lunii Februarie 1996, Zilele „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – la 28 Februarie (ziua de naştere a lui B.P.Hasdeu) şi la 29 Februarie a.c.
La Ediţia I-a, care a avut loc la Bucureşti şi la Câmpina în anul 1993, au participat D-nii Mircea Tomuş – Ministru Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Vasile Gionea – Preşedintele Curţii Constituţionale, Joseph Voyame – Director din partea UNESCO al Institutului Român pentru Drepturile Omului, profesorii universitari Ovidiu Drimba, Gh. Mihăilă, Dimitrie Păcurariu, din Bucureşti, Grigore Bostan, din Cernăuţi, cercetătorii Ionel Oprişan, Stancu Ilin, Lucia Prisăcaru, Dan Alexandru Condeescu – Directorul Muzeului Literaturii Române din Bucureşti, Pavel Balmuş, Lazăr Ciobanu şi Maria Bălan din Chişinău, actorul Ştefan Iordache etc., iar la Ediţia a II-a, care a avut loc în anul 1994 la Liceul român „B.P.Hasdeu” din Bălţi [atunci i s-a atribuit numele; am fost reprezentantul nu numai al Muzeului, dar şi al Ministrului Culturii, regretatul Poet Marin Sorescu – la întoarcere, i-am prezentat un raport scris, în vechea tradiţie, instituită în veacul al XIX-lea] şi la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” din Chişinău, au participat Acad. Mihai Cimpoi – Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Iurie Colesnic – Directorul Centrului Naţional de Muzeologie şi Istorie Literară „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău, Pavel Balmuş, Vasile Malaneţchi, Ala Cojocaru, Lazăr Ciobanu, Eduard Perju, Lidia Kulikovski, Calina Trifan, Aurel Munteanu etc.
Încercăm să tradiţionalizăm această manifestare cultural-ştiinţifică de înaltă ţinută.
Pentru reuşita ei, vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa DVs. şi a celebrului Cor Madrigal, pe care îl conduceţi, susţinând un concert extraordinar în ziua de 29 Februarie a.c., la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Municipiul Câmpina.
Cheltuelile de deplasare vor fi asigurate prin grija Muzeului memorial „B.P.Hasdeu” din Câmpina (prof. Octavian Onea – muzeograf coordonator).
Cu distinse consideraţii,
CONSILIER ŞEF, / Prof. Alexandru Bădulescu.
(va urma)
Octavian ONEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare