Știri

Ca să nu pice la vot, “privatizarea” Ştrandului Tineretului a fost amânată

Aducându-şi aminte că şi ei au fost copii, şi că nu mereu aveau în copilărie, printre variantele de scăldat, piscina publică, mai relaxantă şi mai sigură decât periculoasele vârtejuri de apă ale râurilor repezi şi învolburate ce înconjoară oraşul, reprezentanţii Consiliului Local au respins un proiect de hotărâre care promova “privatizarea” Ştrandului Tineretului unei firme din Ceptura, sub masca unei asocieri a municipalităţii cu firma respectivă. Primul articol al proiectului de hotărâre iniţiat de consilierul Rodica Papuc prevedea asocierea în participaţie a municipiului Câmpina (asociat prim) cu  S.C. Joes Top Impex S.R.L. Ceptura (asociat secund), în vederea exploatării în comun a ștrandului de lângă Casa Tineretului, inventariat în domeniul public al municipiul Câmpina. Ştrandul a fost dat în folosinţă pe la mijlocul anilor 1960, find cunoscut ca Ştrandul nr. 3. La vremea respectivă, Câmpina era printre puţinele oraşe din ţară de marimea sa care aveau trei piscine publice. Multe reşedinţe ale unor judeţe mai sărace  aveau un ştrand, maximum două. 
De-a lungul deceniilor sale de existenţă, Ştrandul nr. 3 a suferit mai multe transformări, dar a ramas unul dintre locurile preferate ale tineretului local, mai ales în timpul verilor caniculare. Deşi nu era prins în patrimoniul Casei Tineretului, de ştrand s-au îngrijit, în fiecare an, salariaţii instituţiei învecinate, într-o acţiune nu doar de înţeles, ci şi de salutat. Din contractul de asociere promovat prin proiectul de hotărâre decurgeau mai multe drepturi şi îndatoriri ale părţilor contractante. Astfel, municipalitatea se obliga la următoarele prestaţii:
– să pună la dispoziţia asociatului secund ștrandul de la Casa Tineretului (teren și construcții), în vederea desfăşurării activităţii prevăzute în prezentul contract;
– să asigure folosinţa utilă şi netulburată a imobilului în vederea desfăşurării activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
– să acorde sprijin S.C. Joes Top Impex S.R.L. Ceptura în vederea obţinerii avizelor legale şi a acordurilor prevăzute de lege necesare pentru desfăşurarea activităţii ce face obiectul asocierii.
De asemenea, municipiul Câmpina avea dreptul:
– în cazul expirării duratei contractului sau a rezilierii acestuia, la restituirea în natură a bunului cu care a contribuit la asociere cu toate îmbunătățirile aduse; 
– să ceară socoteală cu privire la bunul adus în asociere, la beneficii şi pierderi;
– să-i fie adusă la cunoştinţă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor aferente asocierii;
– să verifice starea imobilului şi modul de aplicare a derulării prezentului contract de asociere în privinţa angajamentelor asumate şi a existentei faptice a dotărilor.
Pe de altă parte, S.C. Joes Top Impex S.R.L. Ceptura se obliga:
– să utilizeze imobilul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei stabilite;
– să asigure personalul necesar desfăşurării activităţii în funcţie de obiectul de activitate convenit de comun acord. Personalul va fi angajat pe bază de contract individual de muncă, iar plata acestuia va fi stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
– să restituie imobilul, la expirarea contractului sau la rezilierea acestuia;
– să ţină şi să pună la dispoziţia asociatului prim, evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor aferente asocierii;
– să asigure toată documentaţia necesară obţinerii avizelor legale în vederea desfăşurării activităţii;
– să-i achite anual, până la data de 31 martie, asociatului prim cota stabilită din profitul net, conform prevederilor prezentului contract;
– să realizeze separațiile la utilități pe cheltuială proprie;
– să facă dovada realizării investițiilor în cuantum de minim 70.000 euro, până la data de 31 mai 2016, conform ofertei transmise Primăriei Câmpina;
– să respecte legislația în vigoare privind funcționarea unor astfel de obiective;
– să nu suspende în mod voluntar activitatea pe o durată mai mare de 30 de zile, în perioada estivală;
– să asigure și să mențină, în bună stare, pe toată perioada derulării contractului, dotările din incinta ștrandului;
– să plătească toate taxele și impozitele aferente imobilului și cele care-i revin în calitate de administrator.  
De asemenea, cei de la Joes Top Impex S.R.L. Ceptura aveau dreptul:
– să perceapă un tarif de utilizare a ștrandului/persoană;
– să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, cu respectarea prezentului contract.
Conform expunerii de motive, promovarea proiectului de hotărâre are la bază scrisoarea de intenție a  S.C. Joes Top Impex S.R.L. Ceptura prin care firma își exprimă intenția de a colabora cu autoritățile locale din Câmpina pentru reabilitarea și dezvoltarea ștrandului de la Casa Tineretului. Asocierea propusă constă în punerea la dispoziție a ștrandului de la Casa Tineretului (construcție și teren) din partea autorității locale. În contrapartidă, asociatul secund va contribui cu suma de minim 70.000 euro ce va fi utilizată pentru modernizarea ștrandului existent, construirea unei facilități de clorinare și filtrare a apei, pentru dotarea cu șezlonguri și baldachine, construirea unui restaurant, realizarea de noi vestiare și grupuri sanitare, construirea unui bar de plajă, o zonă destinată activităților sportive de plajă. Conform evidențelor aflate la sediul Primăriei, terenul pe care se află situat ștrandul are o suprafață de 3.668 m.p.
Dintre cele două variante: ştrand normal pentru copii (nici luxos, dar nici scump, astfel încât să-şi permită orice copil al Câmpinei cumpărarea biletului de intrare) şi piscină de lux (dotată cu bar şi un viitor restaurant, în care activitatea principală şi permanentă să fie petrecerile private organizate în cort festiv), consilierii au ales, în cele din urmă, prima variantă. Din proiectul investitorului reiese că bazinul pentru copii dispare, că va fi pus un cort permanent pentru evenimente și că se estimează o consumaţie a fiecărui client de 40 de lei pe zi. Oferta sa nu a fost convingătoare. După lungi dezbateri care au durat 90 de minute, la sfatul consilierului Monica Clinciu, iniţiatorul şi-a retras proiectul până la stabilirea mai multor aspecte privind regimul juridic al terenului, obligaţia investitorului de a plăti o garanţie de câteva zeci de mii de euro (pentru a nu fi tentat să nu investească nimic şi să plece cu banii încasaţi prin administrarea ştrandului, pe motiv de falsă rentabilitate a “investiţiei”). Cei mai vehemenţi adversari ai proiectului au fost consilierii Gheorghe Tudor (“sa avem mare grijă cu asocierile acestea făcute în grabă, să nu ne trezim mereu în pagubă”) şi Gena Preda (“Nu vrem ca administratorul să-i oprească pe copii la poartă și să nu-i lase să intre, deoarece înăuntru are clienți care stau pe șezlonguri și fac consumație. […] Pe vremea copilăriei mele, în Câmpina erau trei ștranduri, iar acum mai este doar unul”). 

Un comentariu

  1. Da era si cazul sa se mai judece decizile foarte usor influentabile de catre raufacatori ce numai in jos stiu sa traga acest oras foarte buna decizia si FELICITARI CONDUCERI.Anonim plecat prin strainatate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare