BREAKING NEWSȘtiri

Aproape cinci milioane de euro pe studii, planuri și strategii pentru dezvoltarea Câmpinei

Continuăm prezentarea proiectelor cuprinse în Strategia de dezvoltare locală a Câmpinei pentru perioada 2021-2027, lansată de administrația locală spre consultare publică, cu propunerile pentru „Promovarea dezvoltării urbane sustenabile prin realizarea/ actualizarea documentelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027”, subcapitol ce cuprinde o listă cu 22 de strategii, planuri de acțiune, ghiduri, studii de fundamentare, documentații tehnice, regulamente, PUZ-uri în valoare de 4,69 milioane de euro după cum urmează:

 • Strategia locala de dezvoltare a municipiului Câmpina pentru perioada 2021-2027 – 70.000 euro;
 • Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2021 – 2027 – 300.000 euro;
 • Strategia Smart City – 150.000 euro;
 • Planul de Actiune pentru Energie Durabila 2021 – 2027 – 200.000 euro;
 • Strategia de Digitalizare – 150.000 euro;
 • Ghid de Regenerare Urbană Integrat – 130.000 euro;
 • Studiu de trafic la nivelul municipiului – 340.000 euro;
 • Politica de parcare la nivelul muncipiului – 50.000 euro;
 • Studiu de oportunitate privind achiziția de vehicule ecologice în Municipiul Câmpina – 100.000 euro;
 • Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local din Municipiul Câmpina – 100.000 euro;
 • Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Câmpina – 100.000 euro;
 • Plan de management integrat al deșeurilor municipale – 100.000 euro;
 • Elaborarea unor planuri de management al calităţii aerului – 200.000 euro;
 • Elaborarea și implementarea Registrului Local al Spațiilor Verzi în Municipiul Câmpina, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 – 400.000 euro;
 • Studii de fundamentare necesare în vederea reactualizării PUG/RLU – 400.000 euro;
 • PUZ Parcare supraetajată Piața centrală – 1,4 milioane euro;
 • Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la acest mod de transport – 100.000 euro;
 • Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) municipiul Câmpina destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente – 200.000 euro;
 • Prevenirea poluării solului prin realizarea unui registru de riscuri privind importanța calității solului, care va fi urmat de studii mai detaliate și integrarea acestui registru în baza de date GIS care va fi în folosul responsabililor cu planificarea atunci când vor aborda zonarea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a oraşului – 100.000 euro;
 • Elaborarea de studii privind acordarea de subventii pentru promovarea eficientei energetice si folosirea resurselor regenerabile – 100.000 euro;
 • Regulament privind utilizarea căruțelor pe teritoriul municipiului Câmpina (trasee, acordare numere căruțe, utilizare, etc) – 2.000 euro;
 • Documentatie tehnica privind zonificarea si incadrarea fiscală a proprietarilor din intravilanul municipiului Câmpina – 2.000 euro.

De remarcat valorile impresionante ale PUZ-ului pentru parcarea supraetajată din Piața Centrală (1,4 milioane de euro) ori sumele alocate pentru întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027 (300.000 de euro), a studiului de trafic la nivelul municipiului (340.000 de euro) ori pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 (70.000 de euro).
Din lista prezentată mai sus, singurul document finalizat deja, despre altele nu avem informații verificate în acest moment, este cel pe care administrația locală l-a și supus dezbaterii publice, adică Strategia de Dezvoltare Locală, care are 149 de pagini și a fost realizată de Urbane Scope SRL.  Principala sursă de finanțare a „documentelor de planificare strategică” cuprinse în acest subcapitol o reprezintă bugetul local, granturi și alte surse de finanțare.
Odată comandate și plătite cu zeci, sute și uneori chiar milioane de euro, oare câte dintre aceste documente își vor găsi utilitatea și câte vor rămâne într-un sertar, ca multe altele de până acum?

Vă reamintim că propunerile d-voastră de proiecte, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie supus consultării publice se pot depune la Primăria Câmpina, personal sau prin poștă, până la data de 12.04.2021.

Pe aceeași temă:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare