Știri

Amnistie fiscală pentru persoanele fizice şi juridice care îşi vor achita obligaţiile fiscale de bază până la 31 martie 2016

Consiliul Local a aprobat anularea cu până la 73,3% 
a majorărilor de întârziere datorate către bugetul local
La ultima şedinţă festivă de Consiliu Local din acest an, dincolo de urările de rigoare şi colindele interpretate de Ansamblul Folcloric “Legenda” din Cimișlia (Moldova), oraş cu care municipiul nostru este înfrăţit, aleşii locali au aprobat un proiect de hotărâre pentru aplicarea Ordonanţei de Guvern nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. Mai simplu spus, în urma acestei hotărâri, persoanele fizice şi juridice care îşi vor achita până la 31 martie 2016 obligaţiile fiscale de bază restante vor beneficia de anularea a până la 73,3% a majorărilor de întârziere. 
Pentru o cât mai bună înţelegere a prevederilor hotărârii de Consiliu Local, publicăm în continuare cele mai importante paragrafe din procedura de acordare a anulării.
“Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al Municipului Câmpina, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv. Toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. 
Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv. Declaraţia rectificativă va fi depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv. Roate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv.
Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și stinse până la această data. Majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv. 
Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei HCL, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate. Prevederile sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a HCL  şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.
Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege: 
– obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
– diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.111, alin.(2) din Codul de procedură fiscală;
– alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
– obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
– obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare