Știri

Administraţia locală a apelat rar la instanţe

În ultimii doi ani, Primăria Câmpina a intentat numai 28 de acţiuni în instanţă, în condiţiile în care a fost parte la 196 procese, în 2006 şi la 121 procese, în 2007.
Primăria Municipiului Câmpina are un compartiment juridic, condus de Iulian Anton, a cărei principală atribuţie este reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată. În conformitate cu raportul primarului Horia Tiseanu, publicat pe site-ul oficial al Primăriei, la care am adăugat datele oficiale aferente anului 2007, am putut realiza o analiză a reprezentării administraţiei locale în faţa instanţelor în actualul mandat.
2005 – 116 dosare
În cursul anului 2005, Primăria a fost implicată în 116 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, respectiv Judecătoria Câmpina, Judecătoria Ploieşti, Tribunalul Prahova, Tribunalul Bucureşti, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Bucureşti, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.Cele mai multe dosare (26) au avut ca subiect prevederile Legii 10/2001 privind retrocedările. Din cele 116 dosare, 34 s-au soluţionat prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Procese câştigate
Dintre dosarele în care instanţele de judecată au dat câştig de cauză Primăriei Câmpina, enumerăm câteva mai importante: admiterea acţiunii în revendicare formulată de către administraţia locală împotriva Muzeului Naţional de Artă al Românei, având ca obiect cele 202 schiţe ale pictorului Nicolae Grigorescu (dosar soluţionat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, dar atacată cu contestaţie în anulare de către pârât); respingerea plângerii formulată de moştenitorii lui B.P. Hasdeu, împotriva dispoziţiei de respingere emisă în temeiul Legii 10/2001 (soluţie definitivă, dar atacată cu recurs de petiţionari); respingerea contestaţiilor formulate de diverşi agenţi economici (TCO, SC. Apollioni S.R.L) împotriva titlurilor executorii având ca obiect obligaţii financiare la bugetul local, în acest mod aducându-se la bugetul local aproximativ 1,2 miliarde lei vechi; respingerea parţială a contestaţiilor formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie întocmite de agenţii Primăriei în baza Legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construire, în acest mod consfinţindu-se ca sume datorate bugetului local aproximativ 250 milioane lei vechi; admiterea acţiunii în revendicare formulate de Primărie împotriva Fundaţiei pentru protecţia câinilor comunitari Cornu, având ca obiect terenul în suprafaţa de cca 10.000 mp şi construcţiile amplasate pe acesta, situat în Calea Doftanei f.n.(dosar aflat în stadiul de apel); respingerea acţiunii în contencios administrativ, formulată de Prefectura Prahova împotriva H.C.L. Câmpina, prin care s-a aprobat contractul / acord colectiv de muncă la nivelul Primăriei Câmpina (decizie definitivă şi irevocabilă).
Procese pierdute
Raportul primarului Tiseanu prezintă şi procesele în care administraţia publică locală nu a avut câştig de cauză: respingerea acţiunii promovată de administraţia locală în contencios administrativ împotriva hotărârii Consiliului Judeţean prin care s-a stabilit dreptul de proprietate, în baza HGR nr. 834/1991, S.C. Drumuri si Poduri S.A. Prahova, pentru un teren situat în Câmpina, str. Voila; admiterea acţiunii formulată de locatarii din blocul 23 I, prin care aceştia au obligat Primăria la încheierea actelor de vânzare-cumpărare, la preţuri mult mai mici decât cele stabilite de expertul autorizat în urma adoptării unei hotărâri a Consiliului Local în acest sens (dosar aflat în faza de apel); admiterea contestaţiei formulate de S.C. Zad S.R.L. împotriva unui proces-verbal de contravenţie întocmit în baza Legii nr. 50/1991 (decizie definitivă si irevocabilă) – în acest fel, s-a statuat caracterul definitiv al construcţiei amplasate în parcul de lângă Cinematograf (pe teren proprietate privată a contestatoarei), cu toate că în autorizaţia de construire se stipula caracterul provizoriu al acesteia; admiterea acţiunii formulate de PNŢCD Prahova şi, în consecinţă, obligarea administraţiei locale la prelungirea contractului de închiriere, asupra spaţiului amplasat în B-dul Nicolae Bălcescu, folosit ca sediu de partid.
2006 – 196 dosare
În anul 2006, Primăria Câmpina a fost parte în 196 de cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, respectiv Judecătoria Câmpina, Judecătoria Braşov, Judecătoria Ploieşti, Tribunalul Prahova, Tribunalul Braşov, Tribunalul Bucureşti, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Bucureşti, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Administraţia locală a avut calitatea de pârât în 146 de cauze, iar în 18 actul juridic a fost demarat de instituţia cu sediul în B-dul Culturii. Şi în anul 2006, tot acţiunile în baza Legii nr. 10/2001 au deţinut cea mai mare pondere – 42 – printre dosarele în care a fost implicată Primăria Câmpina. Din cele 196 de dosare, 52 s-au soluţionat prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Dintre acestea în 31 instanţa a dat câştig de cauză Primăriei, iar în restul de 21 – au câştigat reclamanţii.
Procese câştigate
În raportul primarului Tiseanu, la capitolul proceselor câştigate apar cam aceleaşi dosare care figurau la categoria câştigate şi în anul anterior! Dintre acestea amintim: admiterea acţiunii în revendicare formulată împotriva Muzeului de Artă al României şi Ministerului Culturii, având ca obiect cele 202 schiţe ale pictorului Nicolae Grigorescu, dosar soluţionat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă de I.C.C.J. Bucureşti; respingerea plângerii formulată de moştenitorii lui B.P. Hasdeu, împotriva dispoziţiei de respingere emisă în temeiul Legii 10/2001, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă de I.C.C.J. Bucureşti; respingerii contestaţiilor formulate de diverşi agenţi economici (Turnătoria “ORION” S.A, SC. Apollioni) împotriva titlurilor executorii având ca obiect obligaţii financiare la bugetul local, în acest mod aducându-se la buget aproximativ 1,2 miliarde lei vechi; respingerea parţiala a contestaţiilor formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie întocmite de agenţii constatatori ai Primăriei în baza Legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construire, în acest mod consfinţindu-se ca sume datorate bugetului local aproximativ 300 milioane lei vechi; admiterea acţiunii în revendicare formulate de Primărie împotriva Fundaţiei pentru protecţia câinilor comunitari Cornu, având ca obiect terenul în suprafaţă de cca 10.000 mp şi construcţiile, amplasate pe acesta situat în Calea Doftanei, f.n. (soluţie definitivă şi irevocabilă, dar atacată cu contestaţie în anulare la ICCJ Bucureşti; respingerea unor contestaţii formulate în baza Legii nr. 10/2001 având ca obiect restituirea în natură a unor importante suprafeţe de teren aflate pe raza municipiului, aproximativ 25.000 mp.
Procese pierdute
În acelaşi timp, administraţia locală a pierdut o serie de procese importante, printre care: respingerea acţiunii în contencios administrativ împotriva hotărârii Consiliului Judeţean Prahova prin care s-a stabilit dreptul de proprietate, în baza HGR nr. 834/1991, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Prahova, pentru un teren situat în strada Voila; admiterea parţială a acţiunii formulate de locatarii din blocul 23 I, prin care aceştia au solicitat obligarea Primăriei la vânzarea apartamentelor la preţurile stabilite conform criteriilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992 – prin hotărâre definitivă şi irevocabilă instanţele au statuat obligaţia Primăriei de a vinde apartamentele la preţul de piaţă stabilit de expertul tehnic numit în dosar, respingând capetele de cerere privitor la vânzarea acestora în condiţiile Decretului-Lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992 şi obligarea la plata daunelor cominatorii; admiterea contestaţiei formulate de S.C. Zad S.R.L. împotriva unui proces verbal de contravenţie întocmit în baza Legii 50/1991 (decizie definitivă şi irevocabilă).
2007 – 121 dosare
În cursul anului trecut, administraţia locală a derulat un număr de 121 procese, din care 50 au fost în continuare din anii precedenţi, 71 au fost începute anul trecut, în vreme ce hotărâri au fost date de instanţe în 53 de dosare. La această din urmă categorie, din cele 53 de sentinţe, 40 au fost favorabile Primăriei, iar pentru celelalte 13 procese se derulează fazele de apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire a sentinţei. Anul trecut, Primăria a avut calitatea de reclamant în 10 dosare, în vreme ce în celelalte 111 a fost pârât.
465 notificări la Legea 10/2001
În cadrul comisiei locale au fost verificate 465 de notificări depuse în temeiul Legii 10/2001 şi s-au soluţionat definitiv un număr de 398, iar pentru celelalte s-a purtat corespondenţa cu petiţionarii în vederea completării acestora cu actele cerute de lege.
Premiera „Pănoiu”
În actualul mandat al administraţiei Tiseanu am consemnat şi o premieră juridică în care a fost implicată Primăria şi care reprezintă o bilă neagră pentru angajaţii compartimentului de specialitate din administraţia locală. Este vorba de decizia Consiliului Local, prin care avocatul Constantin Pănoiu a fost desemnat să reprezinte administraţia locală în două procese extrem de importante. Este vorba de procesul cu fostul procuror Victor Jităraşu, proces care durează de mai bine de 15 ani – şi care, probabil, va mai continua – şi de procesul privind revendicarea Castelului „Julia Hasdeu”, în care juriştii Primăriei au luptat ani de zile, iar Constantin Pănoiu a finalizat în câteva luni acţiunea în favoarea Primăriei. Este drept, cu un onorariu pe măsură!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare