Știri

Activităţi selecte la Casa de Cultură

Lansare de carte – „Intrări în labirint” (Christian Crăciun)
Expoziţie – „Spania din inima mea” (Serghie Bucur)
În penultima ediţie a publicaţiei noastre evidenţiam drumul ascendent parcurs de Cercul literar „Geo Bogza” în prima jumătate a anului 2011 (prin abordarea unei tipologii variate şi complexe a activităţilor), precum şi prezentarea calendarului acţiunilor viitoare. Astfel, potrivit programului comunicat de mentorul cenaclului, Florin Dochia, joi, 22 septembrie, în sala „Constantin Radu” a Casei de Cultură au avut loc: lansarea cărţii „Intrări în labirint”, autor prof. dr. Christian Crăciun şi expoziţia de grafică „Spania din inima mea”, realizator Serghie Bucur.
Christian Craciun & Serghie Bucur
Încântat de prezenţa unui public numeros din Ploieşti, Floreşti şi Breaza (care nu participă curent la activităţile cenaclului), precum şi a publicului local, alcătuit din consilieri, scriitori, critici literari şi plastici, profesori, ingineri, avocaţi, muzeografi, ziarişti, Florin Dochia, directorul instituţiei, a asigurat cadrul seratei cu prezentarea unor fragmente din prefaţa şi postfaţa lucrării amintite. „Christian Crăciun este un om al dăruirii, al jertfei de sine şi nicidecum un «simplu» profesor (…) Pentru el, nesaţiul bibliografic, diversitatea lecturilor şi natura adânc afectivă, aproape mistică, a relaţiei cu lumea ideilor au constituit deopotrivă o cale de mântuire (prin reflexivitate), dar şi o sterilizantă piedică fără cruţare în calea propriei vocaţii de eseist” (Dan C. Mihăilescu) şi respectiv „«Intrările în labirint» se susţin prin ele însele (incluzând aici şi «adaosul la haos» semnat de autor), ca un câmp de tensiuni intelectuale pigmentate confesiv sau «îngheţate», pentru moment, în enunţuri cu valoare axiomatică” (Mircea Muthu).
La rândul său, prezentatorul Mircea Dinu a remarcat existenţa în Floreşti a celor doi oameni de cultură, prof. dr. Christian Crăciun şi jurnalistul Serghie Bucur: „Sunt uimit de calităţile deosebite ale d-lui Serghie Bucur – a spus acesta -, de căldura sufletească, de talentul ieşit din comun. Desenele realizate cu pixul şi peniţa pe cutiile de pantofi sunt extraordinare. Oamenii sunt împărţiţi în două: unii aduc fericirea când vin, alţii când… pleacă (…); cartea d-lui Crăciun, ediţia a doua, are o evidentă capacitate de teleportare. Totul este scânteie. Te duce către o zonă a culturii. Totul este un spectacol al gândirii dlui. Crăciun. Tema este scrisul şi textul. Această carte merită a doua ediţie”.
„Este adevărat – intervine Florin Dochia. Este un spectacol al gândirii d-lui Crăciun. Scrisul devine un nebun… Muşcă mai rău decât câinele. La sfârşitul textului se află o sentinţă”.
Întrebat de către criticul şi istoricul literar prof. dr. C-tin Trandafir dacă ediţia a doua a cărţii „Intrări în labirint” are şi „adaosuri”, autorul a menţionat că: „Am păstrat, pentru valoarea sa testimonială, forma originală. N-am făcut, deci, decât câteva mici corecturi stilistice, neapărat necesare, pentru limpezimea unor enunţuri şi, mai ales, am corectat puzderia de greşeli de tipar care au sluţit prima ediţie”.
Din „Intrări în labirint” cenacliştii au ieşit (parafrazându-l pe autor) cu tolbele pline de concluzii, atât asupra cărţii, cât şi asupra desenelor concepute de Serghie Bucur. „Dl. Mircea Dinu a făcut o interesantă prezentare a celor doi oameni de cultură de la Floreşti. Christian Crăciun este un creator de cultură, cu multiple valenţe. Este un truditor printre oamenii de litere. Christian Crăciun te fascinează; Serghie Bucur ne face o mare plăcere cu expoziţia de desene, mai puţin cutiile de carton, dar lucrările sunt veritabile bijuterii. Serghie Bucur este un cumulard. Este un om laborios, un prozator de foarte bună calitate” (Alin Ciupală).
„La Câmpina s-a reuşit să se creeze un nucleu de intelectuali de certă valoare. Christian Crăciun, prin excelenţă, este unul dintre intelectualii de marcă. Publică editoriale reuşite în săptămânalul «Oglinda de azi», pe care le citesc cu multă plăcere. Valenţele eseistice sunt remarcabile. Este o scriitură curată, migăloasă, preocuparea pentru stil, lucru rar întâlnit la scriitorii români. Înclinaţie spre enciclopedie. Unul dintre eseiştii de primă mână de la noi. În grupul nostru sunt câţiva oameni de mare valoare, cărora s-ar cuveni să li se dea importanţa corespunzătoare” (Gherasim Rusu Togan).

 „Cartea nu este alcătuită din verzi şi uscate, ci este o reeditare a eseurilor, păstrând cu stricteţe forma din prima ediţie. Este o carte naivă, parşivă şi egoistă, făcută din ţăndări. („Din ţăndări, mucegaiuri şi noroi/ Iscat-ai totuşi multe lucruri noi/ Deşi ne-ai debitat numai poveşti,/ Am vrea şi-n alte dăţi să ţăndăreşti” – Ştefan Al. Saşa). Te fentează. Este egoistă fiindcă am făcut-o pentru mine, fără să mă gândesc la cititor. Tema – filosofia limbajului. Am spus aici tot! O întreagă meditaţie despre cum funcţionează limbajul într-un regim totalitar. (…) Desenele lui Serghie Bucur m-au şocat prin perisabilitatea suportului şi eternitatea subiectului” (Christian Crăciun).
„Sunt profund impresionat, atât de desene, cât şi de cronicile plastice realizate de Serghie Bucur. Îi propun adunarea acestora în volum, împreună cu desenele respective. Stăpâneşte perspectiva aeriană, pe care renascentiştii au scos-o în evidenţă la timpul lor” (Valter Paraschivescu).
„Mă simt în sufletul d-voastră. Aventura mea, marcată de un eveniment rutier, a început în Spania. Aici am vizitat biserici, catedrale, muzee, grădiniţe pe care le-am desenat pe cutii de pantofi, cartoane dăruite de vânzătoarele care m-au botezat «Zapateros» (pantofar, cizmar). Aşa s-au născut desenele (La Catedrala de Leon; Castello de Manzanares; Capilla ;Madre Maria – Benicassium ş.a.).  Am realizat, de asemenea, portretele unor spanioli şi am primit cărţi şi albume, dar şi necazuri din cauza Poliţiei… Desenele sunt respiraţiile mele. Am lucrat pentru ele până la miezul nopţii şi… culmea, era gata-gata să mi le confişte la vamă. Am plâns pentru recuperarea lor” (Serghie Bucur).
Pline de farmec, cu poante finale, versurile cunoscutului epigramist Ştefan Al. Saşa, adresate scriitorilor Christian Crăciun şi Serghie Bucur, au fost răsplătite cu ropote de aplauze: „Lui Christian Crăciun la lansare – Te văd în labirint intrând,/ Iar eu te-avertizez acum/ Că minotauru-i flămând/ Şi n-ai să-l saturi c-un volum// Eşti temerar, de muze inspirat,/ Şi pentru asta tare te admir/ Convins că Ariadna ţi-o fi dat/ Măcar un fir!// Pătrunderea în labirint/ Este uşoară zi de zi./ Dă-mi totuşi un răspuns succint:/ Cum procedezi când vei ieşi?”; „Lui Serghie Bucur – grafician – Pictând după modernele canoane/ Călătoria-n Spania cu pasul,/ Lasă pe la Sevilla Pegasul/ Şi-nobilă cutia cu bomboane”.
În acordurile unui concert-caffé susţinut de Serghie Bucur (din care n-au lipsit „C’est si bon”, „Historia de un amor”, „Obsesion”, „Moliendo Caffé”, „Caminito”), oaspeţii au fost invitaţi la bufetul suedez pus la dispoziţie de sponsorii Mihai Neagu, Carmen şi Dan Cârciumaru, Nicolae Petre şi Florin Severius Frăţilă.
Reuşita serată literar-artistică s-a încheiat cu o sesiune de autografe.

Theodor Marinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare