Reportaje

Elevi ai Colegiului Tehnic Forestier care au devenit profesioniști în domeniile lor de activitate

În luna decembrie a anului trecut, Colegiul Tehnic Forestier aniversa 50 de ani de învățământ tehnic și profesional la Câmpina, ocazie cu care v-am prezentat un scurt istoric al instituției de învățământ, amintind totodată de zecile de generații care s-au format aici și care au devenit pădurari, brigadieri, ingineri silvici, lucrătorii în lemn, maiştri, ingineri în prelucrarea lemnului care activează astăzi la ocoalele şi regiile silvice ori pe la fabricile şi atelierele din zonă și numai.
Colegiul Tehnic Forestier nu a format, însă, numai profesioniști în arta lemnului. De pe băncile fostului Liceu teoretic nr.2 „Ilie Pintilie” (anterior Şcoală medie tehnică de fete, apoi Liceul de industrializare a lemnului nr. 4 Câmpina) au ieșit inclusiv profesori, medici, redactori, scriitori, preoți, asistenți medicali, cadre militare ori oameni de afaceri. Despre câțiva dintre aceștia scrie d-na prof. Carmen Gherovici Rusu, fostă elevă a liceului și mai apoi cadru didactic aici, în „Freamăt de codru”, revista Colegiului Tehnic Forestier (nr. 16/ 2020, p. 8).

Aripi de emoții peste timp!

Colegiul Tehnic Forestier-Câmpina, altfel spus, școala mea de suflet, locul desfășurării carierei mele de profesor de limba și literatura româna, începând cu anul 1975 până în 2007. Treizeci și doi de ani de implicare continuă, cu bune, cu mai puțin bune, cu emoții, cu așteptări, cu speranțe, cu nemulțumiri, cu obligații, cu bucurii, cu mari bucurii, cu tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi în atingerea obiectivului pentru care am ales această profesie. Este școala în care entuziasmul tinereții se oferea, cu drag, pentru prima oară, acelor vibranți „receptori” de inimă, suflet, priviri, gânduri, emoții, totul, cu încrederea în misiunea nobilă a profesiei alese! Și această stare de aleasă comunicare nu a fost știrbită niciodată, în ciuda greutăților, a situațiilor neprevăzute, în ciuda trecerii timpului! Păstrez convingerea că legătura magistru-discipol reprezintă esența actului învățării, esența realizării personale a fiecărui individ, esența educației, temelia existenței unei societăți moderne, deschise, cu repere valoroase! (…)
Am fost eleva Liceului teoretic nr.2 „Ilie Pintilie”, cu clase de nivel primar, gimnazial, liceal, am parcurs întreaga pregătire cu etapele obișnuite, în cadrul aceleași instituții. Am avut profesori remarcabili, care, ulterior, mi-au devenit colegi de cancelarie. Licențiată a Universității București, Facultatea de Filologie, Limba și literatura româna- limba franceză, am devenit profesoară și, după 4 ani de profesorat în județul Buzău, în 1975, prin concurs, am primit catedra de limba și literatură româna la Liceul Forestier.
În calitate de profesor și diriginte, am reușit să îndeplinesc misiunea pe care mi-am ales-o și alături de ceilalți profesori am condus și educat generații de elevi, pregătiți astfel să pășească în viață, să-și realizeze profesia dorită, să poată promova, mai departe, în societate, ideea de educație și cultură, profesionalism temeinic. Performanțele elevilor s-au cristalizat, mai ales, în capacitatea de a-și alege profesii potrivite, de a se realiza uneori strălucit, devenind personalități în domeniile lor. Și, iată, au devenit: ingineri, profesori, medici, redactori radio, scriitori, preoți, asistenți medicali, cadre militare, oameni de afaceri. Printre absolvenții liceului, cu care școala se mândrește, încerc să vă rețin atenția cu câteva nume și destine.
Daniela Coman, promoția 1985. După două încercări eșuate de a intra la ASE București, revine, după 1989, la prima dragoste: literatura. Se pregătește intens la literatura română și franceză; urmează cursurile facultății și devine licențiată a Facultății de Jurnalism și Științele comunicării, Universitatea București, în 1996. Obține un master – „Managementul Mass-Media”, urmează mai multe stagii de perfecționare, formare profesională la Radio-France. În prezent, este realizatoare de emisiuni informative, redactor de știri la emisiuni pe tematică europeană și internațională. Este corespondentă permanent a Radioului România Actualități. Este coautor al studiului „Managementul instituțiilor de presă”, apărut în anul 1998, colecția Mass-Media, ed. Polirom. Între 2010-2018, a predat jurnalism-radio la Facultatea de Jurnalism București. În 2014, cu un grup de prieteni francofoni fondează asociația „Societatea Presei și ziariștilor francofoni”, afiliată la Uniunea Internațională a Presei francofone, anul acesta devenind președintele acestei asociații. Transmite știri din Franța- Paris, în calitate de corespondent Radio România Actualități. Se bucură de prestigiu și mare responsabilitate. Onorează cu realizările sale liceul în care s-a format.

Maria Gabriela Dobrescu, promoția 1985. Eleva ușor timidă, cu preocupări literare, se va transforma într-o tânără energică, dornică de realizări, de performanțe, ceea ce va și reuși. Începutul carierei didactice, ca institutor la Școala generală Șotrile – Prahova, se continuă cu licența la Universitatea B.B. Cluj, în Litere, în anul 1996. În calitate de profesor de limbă și literatură română și engleză, continuă activitatea tot la Șotrile. Se perfecționează și obține un master – „Identitate în multi-culturalism”- în cadrul Universității Transilvania Brașov, în anul 2017. Este membru fondator al asociației „Societatea Scriitorilor Prahoveni” din anul 2015, alături de Florin Dochia, Florin Frățilă, Cristian Crăciun, Ștefan Alexandru, personalități ale orașului Câmpina, în domeniul culturii și literaturii. Este membru fondator al Asociației „Master Peace Ro” și participă, în 2016, la proiecte de voluntariat în Egipt, Tunisia, Maroc, Coreea, Argentina; de asemenea, urmează proiecte Erasmus în Turcia și Lituania.
Talentul și preocupările literare dau roade, în calitate de scriitor publică volumele de poezii: Mireasa de sare (2012), Gânduri în cușcă (2013), Poeme cu Filip (2019). Are numeroase apariții în revistele: „Revista nouă”, „Urmuz”, „Cenaclul de la Păltiniș”; participă la organizarea unor activități culturale: „Primăvara poeților”, „Câmpina citește”, „Maratonul poeziei”, cu participanți câmpineni și din toată țara. A obținut premii pentru creațiile literare Cartea anului 2012, Cartea anului 2013, și, în 2019, la Festivalul internațional de creație literară „Titel Constantinescu”. Activitatea literară, culturală îi ocupă cel mai mult timpul alături de cariera didactică, iar activitățile de voluntariat demonstrează aplecarea spre social, emoție, empatie, spre promovarea valorilor umane dincolo de timp și spațiu.

Alina Feraru, promoția 1995. Pasiunea pentru literatură s-a concretizat în anii de liceu, prin participările la Olimpiada de limba și literatura română, faza locală și județeană, în cadrul căreia obține, în anul 1994, Premiul al III-lea, iar în anul 1995, Premiul al II-lea, cu nota 9,75. Meritul incontestabil s-a datorat faptului că elevii din liceele industriale participau, în acei ani, la aceste concursuri, alături de cei din liceele teoretice și pedagogice. Dorința de perfecționare și siguranța faptului că munca și perseverența creează stabilitatea și împlinirea personalității, tânăra încearcă și alte domenii de studii și activități. Astfel, după terminarea liceului lucrează o perioadă ca învățător la Școala generală nr.1 Brebu. Apoi, urmează Universitatea „I. C. Drăgan” Brașov, în 2001 terminând Facultatea de Drept. Deși licențiată, nu poate lucra în domeniu, lipsindu-i posibilitățile materiale. Este profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic Filipești de Pădure. Apoi, pentru o perioadă îndelungată, lucrează ca recepționer la Sc. Carpatin Câmpina, având atestate în domeniul turistic, Manager Turism obținut la Institutul INCSON, București 2010.
Între anii 2006-2009, se întoarce la dragostea dintâi și urmează Facultatea de Litere – specializarea română-engleză, la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, devenind licențiată în domeniu. Nereușind să ocupe post, se îndreaptă spre o nouă specializare la Universitatea „Valahia” Târgoviște, departamentul care se ocupă de conversia profesională, specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, pe care o încheie în 2018. Actualmente, este profesor învățător cu două licențe și specializări în turism și pedagogie, la Școala gimnazială B.P. Hasdeu din Câmpina, catedră obținută prin concurs. Este dedicată copiilor, cărora încearcă să le insufle aceeași dragoste pentru literatura română, pe care o poartă în suflet de atâta vreme. Țin să subliniez efortul extraordinar, anii de studiu, de muncă susținută, ambiția, perseverența, gândul că nimic nu poate sta în calea celui care dorește să se realizeze, să se educe, să se perfecționeze continuu. Am toată stima pentru astfel de realizări!

Jenica Dima Tabacu, promoția 1986. Personalitate complexă, cu realizări excepționale, greu de portretizat! Elevă cu dotare intelectuală la atâtea materii – matematică, fizică, geografie, literatura română, franceză – își descoperă, într-un moment crucial al vieții, nevoia perfecționării cunoștințelor la literatura română. Întâlnirea cu scriitorul Ioan Alexandru la Muzeul „B. P. Hasdeu”- în cadrul căruia lucra în 1988- mediul cultural, cele două mari spirite, tatăl și fiica, îi hotărăsc drumul. Urmează, astfel, nou înființata Facultate de Jurnalism, la Universitatea București și devine licențiată în 1994. Întâlnirea cu scriitorul Mircea Coloșenco și spiritul Iuliei Hasdeu, activitățile de presă desfășurate îi ordonează destinul și reușește, trecând prin multiple greutăți, să realizeze o carieră strălucită. În anul1996, devine muzeografă la Castel, colaborează cu ziarele locale și județene, și, începând cu anul 1999, devine muzeograf coordonator, director al instituției; în plus, este jurnalist, scriitor, cercetător științific, expert în bunuri arheologice și istorico-documentare, cunoscător al valorilor spiritiste hasdeene.
În anul 2006, devine doctor în filologie, Magna cum laudae, cu lucrarea Viața și activitatea lui B. P. Hasdeu între anii 1888-1907, acordat de Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române; parcurge diverse stagii de perfecționare și specializare în domeniile muzeologie și presă, primește premii și distincții: Premiul revistei „Citadela” pentru alcătuirea ediției dedicată marelui B. P. Hasdeu, „Protocoalele ședințelor de spiritism”(în 2000), medalia „Pour un réseau d’amitié en francophonie” din partea Clubului Richelieu internațional Canada (2003), Diplomă de Excelență din parte Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (2003). Reușește, în urma insistenței documentate, să păstreze Castelul în proprietatea administrației locale Câmpina, după ani de procese dificile. Și-a dedicat întreaga activitate și viață cunoașterii, cercetării personalității și operelor lui B. P. Hasdeu, rămân remarcabile stăruința și pasiunea dovedite în domeniul cercetării, în descifrarea corespondenței dintre tată și fiică, a documentelor spiritiste din ultimii ani din viața savantului de la Câmpina. Din nefericire, însă, viața i s-a frânt prea curând, dincolo de timp! Mi-au rămas, cu tristețe și amărăciune spun, zâmbetul ei solar, delicatețea gesturilor și cărțile: O corespondență pentru Eternitate (2018), Arhiva spiritistă 2002-2009 (IV volume) și Amurgul demiurgului (2007). Un prețios om de cultură, cu o activitate excepțională va rămâne în memoria tuturor, însă tinerețea ei superbă s-a oprit înainte de vreme!

Prof. Carmen Gherovici Rusu

(„Freamăt de codru”, revista Colegiului Tehnic Forestier – Câmpina, nr. 16/ 2020, p. 7)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare