BREAKING NEWSȘtiri

Monitorizarea video mai are de așteptat la Câmpina

21 august a fost data limită până la care operatorii economici interesați își puteau depune ofertele în cadrul licitației lansate de Primăria Câmpina pentru implementarea și instalarea unui Sistem Informatic Integrat care să fie activ la nivelul Poliției Locale, despre ale cărui funcționalități v-am informat în urmă cu mai bine de o lună.
Investiția, a cărei valoare este de 500.000 de euro + TVA, vine în completarea proiectului „Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina”, a cărui perioadă de implementare s-a încheiat la 31 august a.c.
Pentru că până la data limită de depunere a ofertelor niciunul dintre ofertanții înscriși nu a răspuns la toții factorii de evaluare electronici, licitația a fost anulată automat de Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Abateri și neregularități în caietul de sarcini

La lansarea în sistemul public, documentele întocmite de Primăria Câmpina pentru achiziția acestui serviciu au cuprins mai multe neregularități. Urmare unui aviz conform condiționat primit din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care identifica abateri și neconformități în caietul de sarcini, reprezentanții administrației locale au fost nevoiți să opereze modificări asupra documentației de atribuire.
Mai apoi, în etapa de clarificări ce precede depunerea de oferte, operatorii economici interesați să participe la licitație au ridicat la rândul lor o serie de întrebări. Neclaritățile acestora s-au referit, cu precădere, la sistemul de monitorizare video, parte a sistemului informatic integrat, ce va cuprinde 120 de camere de supraveghere și care ar trebui, potrivit legii, să fie implementat în baza unei analize de risc la securitate fizică și a unui proiect tehnic.
„Autoritatea contractantă este beneficiarul unor servicii, obligațiile legale ce decurg din cum este dezvoltată soluția ofertată revin ofertantului” – răspunde Primăria Câmpina, spălându-se pe mâini de responsabilitate în această privință. Și continuă: „Nefiind vorba despre implementarea unui proiect de investiții al Autorității Contractante, nu se poate discuta despre un Studiu de Fezabilitate sau un Proiect Tehnic elaborate de Autoritatea Contractantă”. 
Primăria solicită o soluție informatică pentru un sistem complex care va trebui să cuprindă camere video inteligente, software pentru analiză video, un sistem semiautomat de emitere alerte pe baza analizei imaginilor video, module de comunicație, un centru de colectare, analiză și stocare a informațiilor de teren și altele. Până când se va găsi cineva în măsură să respecte toate cerințele enunțate de administrația locală câmpineană în caietul de sarcini, monitorizarea video se pare că mai are de așteptat la Câmpina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare